Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
20 Sierpień 2014 XLVI-431-2014
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustale-nia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 XLVI-430-2014
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i obciążenie nieruchomości
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 XLVI-429-2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 XLVI-428-2014
w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 XLVI-427-2014
w sprawie likwidacji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cyganach
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 XLVI-426-2014
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Cyganach
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 XLVI-425-2014
w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Nowej Dębie
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 XLVI-424-2014
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 XLVI-423-2014
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji w sprawach odmowy przyznania Karty Dużej Rodziny...
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 XLVI-422-2014
w sprawie wprowadzenia samorządowego programu przyznającego uprawnienia i ulgi rodzinom wielodzietnym
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 XLVI-421-2014
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola i sali gimnastycznej w Chmielów
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 XLVI-420-2014
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na budowę mostu przez rzekę Dęba w ciągu projektowanej drogi gminnej w miejscowości Nowa Dęba
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 XLVI-419-2014
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 XLVI-418-2014
w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (kotłownia)
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 XLVI-417-2014
w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (winda)
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 XLVI-416-2014
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok
Więcej array-brown
25 Czerwiec 2014 XLV/415/2014
w sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na modernizację kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie
Więcej array-brown
25 Czerwiec 2014 XLV/414/2014
w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Nowej Dębie
Więcej array-brown
25 Czerwiec 2014 XLV/413/2014
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
Więcej array-brown
25 Czerwiec 2014 XLV/412/2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator