Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
20 Sierpień 2014 XLVI-424-2014
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 XLVI-423-2014
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji w sprawach odmowy przyznania Karty Dużej Rodziny...
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 XLVI-422-2014
w sprawie wprowadzenia samorządowego programu przyznającego uprawnienia i ulgi rodzinom wielodzietnym
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 XLVI-421-2014
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola i sali gimnastycznej w Chmielów
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 XLVI-420-2014
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na budowę mostu przez rzekę Dęba w ciągu projektowanej drogi gminnej w miejscowości Nowa Dęba
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 XLVI-419-2014
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 XLVI-418-2014
w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (kotłownia)
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 XLVI-417-2014
w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (winda)
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 XLVI-416-2014
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok
Więcej array-brown
25 Czerwiec 2014 XLV/415/2014
w sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na modernizację kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie
Więcej array-brown
25 Czerwiec 2014 XLV/414/2014
w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Nowej Dębie
Więcej array-brown
25 Czerwiec 2014 XLV/413/2014
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
Więcej array-brown
25 Czerwiec 2014 XLV/412/2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Więcej array-brown
25 Czerwiec 2014 XLV/411/2014
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
Więcej array-brown
25 Czerwiec 2014 XLV/410/2014
w sprawie przyjęcia do realizacji w 2014 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu
Więcej array-brown
25 Czerwiec 2014 XLV/409/2014
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Dęba na 2014 rok
Więcej array-brown
25 Czerwiec 2014 XLV/408/2014
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2013
Więcej array-brown
25 Czerwiec 2014 XLV/407/2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
Więcej array-brown
28 Maj 2014 XLIV-406-2014
w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
Więcej array-brown
28 Maj 2014 XLIV-405-2014
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator