Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
30 Kwiecień 2014 XLII-384-2014
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2014 XLII-383-2014
w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020
Więcej array-brown
26 Marzec 2014 XLI-382-2014
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie dokumentów planistycznych na teren obszaru górniczego "Tarnobrzeg II"
Więcej array-brown
26 Marzec 2014 XLI-381-2014
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku
Więcej array-brown
26 Marzec 2014 XLI-380-2014
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2014 roku
Więcej array-brown
26 Marzec 2014 XLI-379-2014
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
26 Marzec 2014 XLI-378-2014
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok
Więcej array-brown
26 Luty 2014 XL-377-2014
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki
Więcej array-brown
26 Luty 2014 XL-376-2014
w sprawie zgłoszenia sołectwa Tarnowska Wola do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016
Więcej array-brown
26 Luty 2014 XL-375-2014
w sprawie przystąpienia do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Więcej array-brown
26 Luty 2014 XL-374-2014
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”
Więcej array-brown
26 Luty 2014 XL-373-2014
w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Cyganach
Więcej array-brown
26 Luty 2014 XL-372-2014
w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Nowej Dębie
Więcej array-brown
26 Luty 2014 XL-371-2014
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (w Chmielowie)
Więcej array-brown
26 Luty 2014 XL-370-2014
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (w Nowej Dębie)
Więcej array-brown
26 Luty 2014 XL-369-2014
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej na terenie sołectwa Chmielów
Więcej array-brown
26 Luty 2014 XL-368-2014
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych na terenie sołectwa Jadachy
Więcej array-brown
26 Luty 2014 XL-367-2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (przy ul. Krasickiego)
Więcej array-brown
26 Luty 2014 XL-366-2014
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Tarnobrzeg II”
Więcej array-brown
29 Styczeń 2014 XXXIX-365-2014
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Leśnej w Nowej Dębie
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator