Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

XL-374-2014

Uchwała nr XL-374-2014 z dnia 26.02.2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”

Pliki do pobrania

Lista uchwał
Data publikacji: 2014-04-02
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: