Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
14 Listopad 2014 XLVIII/451/2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych
Więcej array-brown
14 Listopad 2014 XLVIII/450/2014
w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
Więcej array-brown
14 Listopad 2014 XLVIII/449/2014
w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności
Więcej array-brown
14 Listopad 2014 XLVIII/448/2014
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Więcej array-brown
14 Listopad 2014 XLVIII/447/2014
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
Więcej array-brown
14 Listopad 2014 XLVIII/446/2014
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
14 Listopad 2014 XLVIII/445/2014
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2014 XLVII/444/2014
w sprawie udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2014 XLVII/443/2014
w sprawie zmian w Statucie Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2014 XLVII/442/2014
w sprawie nadania Statutu Biuru Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2014 XLVII/441/2014
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2014 XLVII/440/2014
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych na terenie sołectwa Jadachy
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2014 XLVII/439/2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2014 XLVII/438/2014
w sprawie zmiany w Uchwały Nr XXXIX/357/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2014 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2014 XLVII/437/2014
w sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania publicznego
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2014 XLVII/436/2014
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/410/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2014 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2014 XLVII/435/2014
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2014 XLVII/434/2014
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 XLVI-433-2014
w sprawie wyboru II wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 XLVI-432-2014
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator