Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
29 Styczeń 2015 III/31/2015
w sprawie rozpatrzenia skargi
Więcej array-brown
29 Styczeń 2015 III/30/2015
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących zmiany statutów jednostek pomocniczych
Więcej array-brown
29 Styczeń 2015 III/29/2015
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
Więcej array-brown
29 Styczeń 2015 III/28/2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych
Więcej array-brown
29 Styczeń 2015 III/27/2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
Więcej array-brown
29 Styczeń 2015 III/26/2015
w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2015
Więcej array-brown
29 Styczeń 2015 III/25/2015
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
29 Styczeń 2015 III/24/2015
w sprawie zaciągnięcia w 2015 roku pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania inwestycyj-nego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola”
Więcej array-brown
29 Styczeń 2015 III/23/2015
w sprawie zaciągnięcia w 2015 roku kredytu długoterminowego
Więcej array-brown
29 Styczeń 2015 III/22/2015
w sprawie przyjęcia do realizacji w 2015 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu
Więcej array-brown
29 Styczeń 2015 III/21/2015
w sprawie udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
Więcej array-brown
29 Styczeń 2015 III/20/2015
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne – zakup aparatury i sprzętu medycznego
Więcej array-brown
29 Styczeń 2015 III/19/2015
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie (zakup pojazdu)
Więcej array-brown
29 Styczeń 2015 III/18/2015
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie (zakup paliwa)
Więcej array-brown
30 Grudzień 2014 II/17/2014
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Grudzień 2014 II/16/2014
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla radnych diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych w formie miesięcznych ryczałtów
Więcej array-brown
30 Grudzień 2014 II/15/2014
w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie
Więcej array-brown
30 Grudzień 2014 II/14/2014
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. z siedzibą w Nowej Dębie
Więcej array-brown
30 Grudzień 2014 II/13/2014
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
Więcej array-brown
30 Grudzień 2014 II/12/2014
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator