Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
30 Październik 2013 XXXVI-331-2013
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
Więcej array-brown
30 Październik 2013 XXXVI-330-2013
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
Więcej array-brown
30 Październik 2013 XXXVI-329-2013
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Więcej array-brown
30 Październik 2013 XXXVI-328-2013
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne – zakup aparatury i sprzętu medycznego
Więcej array-brown
30 Październik 2013 XXXVI-327-2013
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok
Więcej array-brown
30 Październik 2013 XXXVI-326-2013
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
25 Wrzesień 2013 XXXV-325-2013
w sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
Więcej array-brown
25 Wrzesień 2013 XXXV-324-2013
w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie
Więcej array-brown
25 Wrzesień 2013 XXXV-323-2013
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (ul. Leśna)
Więcej array-brown
25 Wrzesień 2013 XXXV-322-2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (1-go Maja)
Więcej array-brown
25 Wrzesień 2013 XXXV-321-2013
w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba
Więcej array-brown
25 Wrzesień 2013 XXXV-320-2013
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej miasta Nowa Dęba"
Więcej array-brown
25 Wrzesień 2013 XXXV-319-2013
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok
Więcej array-brown
28 Sierpień 2013 XXXIV-318-2013
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Nowa Dęba.
Więcej array-brown
28 Sierpień 2013 XXXIV-317-2013
w sprawie przyjęcia do realizacji w 2013 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu
Więcej array-brown
28 Sierpień 2013 XXXIV-316-2013
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/300/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia w 2013 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania pn. „Budowa deptaka pieszego w miejscowości Alfredówka”
Więcej array-brown
28 Sierpień 2013 XXXIV-315-2013
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu)
Więcej array-brown
28 Sierpień 2013 XXXIV-314-2013
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Jadachy)
Więcej array-brown
28 Sierpień 2013 XXXIV-313-2013
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Oś. Dęba)
Więcej array-brown
28 Sierpień 2013 XXXIV-312-2013
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Tarnowska Wola)
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator