Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
09 Styczeń 2023 LXV/544/2023
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie
Więcej array-brown
09 Styczeń 2023 LXV/543/2023
w sprawie udzielenia w 2023 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
Więcej array-brown
09 Styczeń 2023 LXV/542/2023
w sprawie zaciągnięcia w 2023 roku kredytu długoterminowego
Więcej array-brown
09 Styczeń 2023 LXV/541/2023
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
09 Styczeń 2023 LXV/540/2023
w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2023
Więcej array-brown
28 Grudzień 2022 LXIV/539/2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych
Więcej array-brown
28 Grudzień 2022 LXIV/538/2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
Więcej array-brown
28 Grudzień 2022 LXIV/537/2022
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Więcej array-brown
28 Grudzień 2022 LXIV/536/2022
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2022 rok
Więcej array-brown
16 Grudzień 2022 LXIII/535/2022
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
16 Grudzień 2022 LXIII/534/2022
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 2023 roku
Więcej array-brown
16 Grudzień 2022 LXIII/533/2022
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2023 roku
Więcej array-brown
29 Listopad 2022 LXII/532/2022
w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
Więcej array-brown
29 Listopad 2022 LXII/531/2022
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
Więcej array-brown
29 Listopad 2022 LXII/530/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposobu ich przyznawania
Więcej array-brown
29 Listopad 2022 LXII/529/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe...
Więcej array-brown
29 Listopad 2022 LXII/528/2022
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
29 Listopad 2022 LXII/527/2022
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2022 rok
Więcej array-brown
29 Listopad 2022 LXII/526/2022
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Więcej array-brown
29 Listopad 2022 LXII/525/2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umów dzierżawy (Bomar)
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator