Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

LXII/532/2022

Uchwała nr LXII/532/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
Lista uchwał
Data publikacji: 2019-06-07
Osoba udostępniająca na stronie: Elżbieta Gil
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: