Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

LXII/530/2022

Uchwała nr LXII/530/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposobu ich przyznawania
Lista uchwał
Data publikacji: 2019-06-07
Osoba udostępniająca na stronie: Elżbieta Gil
Data modyfikacji: 2023-01-02
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil