Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

LXII/529/2022

Uchwała nr LXII/529/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w gminie Nowa Dęba
Lista uchwał
Data publikacji: 2019-06-07
Osoba udostępniająca na stronie: Elżbieta Gil
Data modyfikacji: 2023-01-02
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil