Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
29 Czerwiec 2022 LVI/464/2022
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LVI/463/2022
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LVI/462/2022
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LVI/461/2022
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LVI/460/2022
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LVI/459/2022
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LVI/458/2022
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LVI/457/2022
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2022 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2022 rok
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LVI/456/2022
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za 2021 rok
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LVI/455/2022
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LVI/454/2022
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba wotum zaufania
Więcej array-brown
31 Maj 2022 LV/453/2022
w sprawie upoważnienia do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Więcej array-brown
31 Maj 2022 LV/452/2022
w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
31 Maj 2022 LV/451/2022
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Rozalin, gmina Nowa Dęba
Więcej array-brown
31 Maj 2022 LV/450/2022
w sprawie nadania nazwy ulicy
Więcej array-brown
31 Maj 2022 LV/449/2022
w sprawie nadania nazwy ulicy
Więcej array-brown
31 Maj 2022 LV/448/2022
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowa Dęba lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy ......
Więcej array-brown
31 Maj 2022 LV/447/2022
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Dęba na lata 2022–2030
Więcej array-brown
31 Maj 2022 LV/446/2022
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022
Więcej array-brown
31 Maj 2022 LV/445/2022
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator