Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
31 Maj 2021 XXXVII/322/2021
w sprawie komunalizacji mienia na rzecz Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
31 Maj 2021 XXXVII/321/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego udzielania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami dla przedsiębiorców z terenu Gminy Nowa Dęba i Gminy Majdan Królewski
Więcej array-brown
31 Maj 2021 XXXVII/320/2021
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Więcej array-brown
31 Maj 2021 XXXVII/319/2021
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Więcej array-brown
31 Maj 2021 XXXVII/318/2021
w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w ramach repatriacji
Więcej array-brown
31 Maj 2021 XXXVII/317/2021
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa basenu odkrytego w Nowej Dębie”
Więcej array-brown
31 Maj 2021 XXXVII/316/2021
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku SOSiR-PT”
Więcej array-brown
31 Maj 2021 XXXVII/315/2021
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
31 Maj 2021 XXXVII/314/2021
zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
10 Maj 2021 XXXVI/313/2021
w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej
Więcej array-brown
28 Kwiecień 2021 XXXV/312/2021
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Więcej array-brown
28 Kwiecień 2021 XXXV/311/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
28 Kwiecień 2021 XXXV/310/2021
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Nowa Dęba na lata 2021 – 2027
Więcej array-brown
28 Kwiecień 2021 XXXV/309/2021
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2021 roku
Więcej array-brown
28 Kwiecień 2021 XXXV/308/2021
w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rozalin na lata 2021 – 2025
Więcej array-brown
28 Kwiecień 2021 XXXV/307/2021
w sprawie zgłoszenia sołectwa Rozalin do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025
Więcej array-brown
28 Kwiecień 2021 XXXV/306/2021
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Oś. Poręby Dębskie)
Więcej array-brown
28 Kwiecień 2021 XXXV/305/2021
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza"
Więcej array-brown
28 Kwiecień 2021 XXXV/304/2021
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego „Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Nowa Dęba i Miasta Nowa Dęba"
Więcej array-brown
28 Kwiecień 2021 XXXV/303/2021
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator