Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

LXI/508/2022

Uchwała Nr LXI/508/2022 z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 (budynki sportowo-socjalne)
Lista uchwał
Data publikacji: 2022-11-07
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2022-11-08
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil