Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

LXVIII/577/2023

Uchwała nr LXVIII/577/2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2023
Lista uchwał
Data publikacji: 2019-08-06
Osoba udostępniająca na stronie: Elżbieta Gil
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: