Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
01 Lipiec 2020 XXIV/218/2020
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
01 Lipiec 2020 XXIV/217/2020
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba
Więcej array-brown
01 Lipiec 2020 XXIV/216/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
Więcej array-brown
01 Lipiec 2020 XXIV/215/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji
Więcej array-brown
09 Czerwiec 2020 XXIII/214/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych, ustalenia ich przedmiotu działania i składu osobowego
Więcej array-brown
29 Maj 2020 XXII/213/2020
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/181/2016 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Nowej Dębie
Więcej array-brown
29 Maj 2020 XXII/212/2020
w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
29 Maj 2020 XXII/211/2020
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych, ustalenia ich przedmiotu działania i składu osobowego
Więcej array-brown
29 Maj 2020 XXII/210/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
29 Maj 2020 XXII/209/2020
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2020 roku
Więcej array-brown
29 Maj 2020 XXII/208/2020
w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pt.: „Organizacja czasu wolnego interesariuszy rewitalizacji na terenie Gminy Nowa Dęba poprzez utworzenie świetlicy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego...
Więcej array-brown
29 Maj 2020 XXII/207/2020
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu oraz wydania zgody na realizację zadania „Organizacja czasu wolnego interesariuszy rewitalizacji na terenie Gminy Nowa Dęba poprzez utworzenie świetlicy”...
Więcej array-brown
29 Maj 2020 XXII/206/2020
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy do porozumienia
Więcej array-brown
29 Maj 2020 XXII/205/2020
w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
Więcej array-brown
29 Maj 2020 XXII/204/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. T. Śmiśniewicza”
Więcej array-brown
29 Maj 2020 XXII/203/2020
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia majątkiem stanowiącym własność gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
29 Maj 2020 XXII/202/2020
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2020 rok
Więcej array-brown
29 Maj 2020 XXII/201/2020
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr 399/99 Nowa Dęba)
Więcej array-brown
29 Maj 2020 XXII/200/2020
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr 399/67 Nowa Dęba)
Więcej array-brown
29 Maj 2020 XXII/199/2020
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr 399/55 i 399/56 Nowa Dęba
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator