Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

XXXII/286/2021

Uchwała nr XXXII/286/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu, na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce
Lista uchwał
Data publikacji: 2021-03-17
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: