Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

XLII/352/2021

Uchwała nr XLII/352/2021 z dnia 6 września 2021 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania
inwestycyjnego "Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne"
Lista uchwał
Data publikacji: 2018-12-07
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: