Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

XLIII/356/2021

Uchwała nr XLIII/356/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu górniczego "Tarnobrzeg II"
Lista uchwał
Data publikacji: 2021-10-20
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: