Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

LVIII/485/2022

Uchwała Nr LVIII/485/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
Lista uchwał
Data publikacji: 2019-06-06
Osoba udostępniająca na stronie: Elżbieta Gil
Data modyfikacji: 2022-09-21
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil