Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Rejestr umów 2024

Lp Nr umowy Data zawarcia umowy Strony umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania umowy Tryb zawarcia umowy
1 SK.7021.6.89.2023 2023-12-28 PGKiM Sp. z o.o. zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi mieszkaniowy i użytkowy zasób Gminy 359 466,10 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie in- house
2 OR.250.1.2023 2023-12-28 PGKiM Sp. z o.o. utrzymanie czystości i porządku w budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 1 484 zł miesięcznie 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie
3 IR.7013.2.1.2024 2024-01-08 Pro Arch 2 Sp. z o.o. Sp.k. wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie pełno branżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w Nowej Dębie poprzez stworzenie integracyjnej otwartej przestrzeni publicznej 104 550 2024-01-08-2024-07-08 zapytanie ofertowe
4 OR.1333.7.2023 2023-12-28 MWC Sp. z o.o. wsparcie techniczne dla systemu eSesja, obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań 10 516,50 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie
5 OR.2600.12.2023 2023-12-28 Autoscribe Sp. z o.o. wykonanie napisów do materiałów audiowizualnych 103,32 zł za każde 30 minut nagrania posiedzenia 2024-01-01-2024-12-31 oferta
6 OR.2600.7.2023 2023-12-27 Garmond Press S.A. dostawa prasy w roku 2024 do UMiG 4 633,92 2024-01-02-2024-12-31 zapytanie ofertowe
7 SK.7021.3.1.2023 2023-12-28 PGKiM Sp. z o.o. oczyszczanie ulic, placów, ciągów pieszych na terenie gminy Nowa Dęba oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN-Podstrefa Nowa Dęba 431 206,09 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie in-house
8 SK.7021.1.13.2023 2023-12-28 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Nowa Dęba 480 000 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie in- house
9 SK.7021.2.94.2023 2023-12-28 PGKiM Sp. z o.o. zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta Nowa Dęba ceny jednostkowe 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie in-house
10 SK.6232.130.2023 2024-01-10 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na któych nie zamieszkują mieszkańcy, a powstaja odpady 596 700 2024-01-19-2024-12-31 przetarg nieograniczony
11 SK.7021.2.103.2023 2023-12-29 Firma Handlowo-Usługowa Łukasz Kosior odśnieżanie, zwalczanie śliskości, usunięcie błota pośniegowego na drodze gminnej w miejscowości Chmielów 276 zł za jedną godzinę pracy 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie
12 IR.032.1.2024 2024-01-02 Miejski Klub Sportowy STAL realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w 2024 r." 317 000 2024-01-01-2024-12-31 konkurs
13 IR.7013.1.1.2024 2024-01-09 Firma Budowlana REMBISZ Ryszard Rembisz rozbudowa budynku strażnicy OSP wraz z infrastrukturą w Tarnowskiej Woli, budowa budynku usługowobiurowego OSP w Nowej Dębie 7 104 526,21 2024-01-16-2025-06-09 tryb podstawowy
14 OR.2600.6.2023 2023-12-27 Hurt Papier Ryszard Cebula Spółka Komandytowa dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2024 roku 40 275,75 2024-01-01-2024-12-31 zapytanie ofertowe
15 GPN.6845.1.2024 2024-01-03 Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. udostępnianie ogłoszeń w prasie lokalnej 3 690 2024-01-03-2024-12-31 zlecenie
16 SK.7021.2.101.2023 2023-12-28 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymanie dróg, placów i ciagów pieszych na terenie Gminy Nowa Dęba oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN- Podstrefa Nowa Dęba 135 420 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie in-house
17 SK.7045.2.2023 2023-12-28 PGKiM Sp. z o.o. zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Nowej Dębie 114 000 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie in-house
18 SK.7021.2.106.2023 2023-12-29 Zakład Usług Leśnych Jan Burek odśnieżanie, zwalczanie śliskości, usunięcie błota pośniegowego na drogach gminnych na terenie sołectwa Alfredówka 127 zł za jedną godzinę pracy 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie
19 SK.7021.2.105.2023 2023-12-29 Jacek Kosior Tartak- Transport- Węgiel, Mat. Budowlane- Usł. Rolnicze odśnieżanie, zwalczanie śliskości, usunięcie błota pośniegowego na drogach gminnych na terenie sołectwa Jadachy 127 zł za jedną godzinę pracy 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie
20 IR.032.2.2024 2024-01-02 Klub Piłki Siatkowej realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w 2024 r." 73 000 2024-01-01-2024-12-31 konkurs
21 IR.032.3.2024 2024-01-02 Ludowy Zespół Sportowy Jadachy realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy w 2024 r." 52 000 2024-01-01-2024-12-31 konkurs
22 GPN.6812.1.2024 2024-01-10 TPL- Leokadia Tworek wykonanie operatów szacunkowych w 2024 roku 49 840 2024-01-10-2024-12-31 zapytanie oferowe
23 IR.7013.1.2.2024 2024-01-12 EKSPERT s.c. Jadwiga Musiał, Radosław Musiał nadzór inwestorski na zadaniu pn.: "Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba" 86 100 2024-01-12-2025-06-12 zlecenie
24 OR.2431.2.2023 2023-12-29 Biuro Obsługi Firm "KANON" Jarosław Kowalski usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektu Urzędu Miasta i Gminy 320 zł miesięcznie 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie
25 SK.6140.20.2023 OR.2150.55.2023 2023-12-29 Julia Arkuszyńska organizacja i zarządzanie Przytuliskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ogrodowej w Nowej Dębie 27,70 za 1 godzinę pracy 2024-01-01-2024-06-30 zlecenie
26 SK.6140.2.2024 2024-01-02 Gabinet Weterynaryjny Eskulap świadczenie usługi polegającej na odławianiu, transporcie i umieszczaniu bezdomnych psów w schronisku z terenu miasta i gminy Nowa Dęba w 2024 roku 2 650- opłata roczna za utrzymanie 1 miejsca w schronisku 2024-01-02-2023-12-31 zlecenie
27 SK.6140.1.2024 2024-01-02 Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Olga Chełstowska świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy w 2024 r. ceny jednostkowe 2024-01-02-2024-12-31 zlecenie
28 GPN.6730.2.2024 2024-01-12 Usługi Projektowe Teresa Labuda wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego projekt decyzji o warunkach zabudowy- 200 zł, projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- 160 zł 2024-01-12-2024-12-31 zapytanie ofertowe
29 OR.2600.9.2023 2024-01-02 Pryzmat Sp. z o.o. Sp.k. dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się na wyposażeniu Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2024 roku 41 650,22 2024-01-02-2024-12-31 zapytanie ofertowe
30

OR.2150.54.2023

SK.7021.2.107.2023

2023-12-29 Czesław Urbaniak odśnieżanie, zwalczanie śliskości, usunięcie błota pośniegowego na drogach gminnych na terenie sołectwa Cygany 93 zł za jedną godzinę pracy 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie
31 OR.2600.8.2023 2023-12-27 F.H. Soft Marta Mazur, Mariusz Mazur Sp.j. dostawa środków czystości do UMiG Nowa Dęba w 2024 roku 24 279,73 2024-01-01-2024-12-31 zapytanie ofertowe
32

OR.2151.80.2023

SK.7021.2.108.2023

2023-12-29 Sławomir Rutkowski odśnieżanie, zwalczanie śliskości, usunięcie błota pośniegowego na drogach gminnych na terenie sołectwa Tarnowska Wola 93 zł za jedną godzinę pracy 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie
33

OR.2151.81.2023

SK.7021.2.109.2023

2023-12-29 Sławomir Rutkowski odśnieżanie, zwalczanie śliskości, usunięcie błota pośniegowego na drogach gminnych na terenie sołectwa Rozalin 93 zł za jedną godzinę pracy 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie
34 OR.2150.2.2024 SK.7021.2.9.2023 2024-01-23 Jan Kotulski odśnieżanie, zwalczanie śliskości, usunięcie błota pośniegowego na drogach gminnych na terenie sołectwa Chmielów 93 zł za jedną godzinę pracy 2024-02-01-2024-12-31 zlecenie
35 GPN.6870.6.2024 2024-01-25 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec wykonanie mapy do celów prawnych 1 000 2024-01-25-2024-02-29 zlecenie
36 SK.6232.132.2023 2024-01-22 PGKiM Sp.z o.o. odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowa Dęba 2 277 000 2024-01-02-2024-12-31 zlecenie in- house
37 Aneks nr 1 do umowy SK.6232.130.2023 2024-01-12 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 459 000 2024-01-12-2024-12-31 przetarg nieograniczony
38

SK.7021.9.3.2023

OR.2151.74.2023

2023-12-15 Michał Hajduk utrzymywanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Rozalinie 379,35 zł miesięcznie 2024-01-01-2024-03-31 zlecenie
39

SK.7021.9.4.2023

OR.2151.75.2023

2023-12-15 Andrzej Durtka utrzymywanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Jadachach 407,45 zł miesięcznie 2024-01-01-2024-03-31 zlecenie
40

SK.7021.9.5.2023

OR.2150.52.2023

2023-12-15 Zofia Biało utrzymywanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Chmielowie 266,95 zł miesięcznie 2024-01-01-2024-03-31 zlecenie
41 SK.7021.9.6.2023 OR.2151.76.2023 2023-12-15 Sławomir Rutkowski utrzymywanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Tarnowskiej Woli 519,85 zł miesięcznie 2024-01-01-2024-03-31 zlecenie
42 SK.7021.9.7.2023 OR.2150.53.2023 2023-12-15 Józefa Kopeć utrzymywanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Nowej Dębie osiedle Poręby Dębskie 210,75 zł miesięcznie 2024-01-01-2024-03-31 zlecenie
43 SK.7021.9.8.2023 2023-12-15 "Hendex" Liliana Tabor-Witoń utrzymywanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Cyganach 210,75 zł miesięcznie 2024-01-01-2024-03-31 zlecenie
44 SK.7021.9.9.2023 OR.2151.77.2023 2023-12-15 Damian Wołosz utrzymywanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Alfredówce 491,75 zł miesięcznie 2024-01-01-2024-03-31 zlecenie
45

SK.7021.9.10.2023

OR.2151.78.2023

2023-12-15 Mateusz Kobylarz utrzymywanie porządku i czystości na terenie przystanku autobusowego w Budzie Stalowskiej 126,45 zł miesięcznie 2024-01-01-2024-03-31 zlecenie
46

SK.7021.9.11.2023

OR.2150.79.2023

2023-12-15 Grzegorz Jaskot utrzymywanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Chmielowie 491,75 zł miesięcznie 2024-01-01-2024-03-31 zlecenie
47 nr 381/K/2023 2023-11-15 Lift Rzeszów Sp. z o.o. konserwacja urządzenia dźwigowego zainstalowanego w budynku przy ul. Jana Pawła II 4 405,90 zł miesięcznie 2023-12-01-2026-11-30 zlecenie
48 nr 384/K/2023 2023-11-15 Lift Rzeszów Sp. z o.o. konserwacja urządzenia dźwigowego zainstalowanego w budynku przy ul. Kościuszki 110 319,80 miesięcznie 2024-01-01-2026-12-31 zlecenie
49 SK.7021.6.90.2023 2023-12-06 PGKiM Sp. z o.o. bieżące administrowanie budynkiem przystanku dworcowego w Nowej Dębie 12 066,67 zł miesięcznie 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie in-house
50 SK.7021.6.91.2023 2023-12-06 PGKiM Sp. z o.o. zarządzanie budynkiem dawnej Szkoły Podstawowej w Rozalinie oraz budynkiem kotłowni i przynależnymi budynkami gospodarczymi 3 382,62 zł miesięcznie 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie in-house
51 SK.7021.6.92.2023 2023-12-06 PGKiM Sp. z o.o. utrzymywanie porządku i czystości w klatkach schodowych, holu głównym i korytarzach w budynku przy ul. Jana Pawła II 4 957,51 zł miesięcznie 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie in-house
52

SK.8141.3.5.2024

OR.2151.22.2024

2024-02-08 Agnieszka Denkowska-Siemczyk prowadzenie zajęć dla dzieci 45 zł za jedną godzinę zajęć 2024-02-12-2024-12-12 zlecenie
53 SK.8141.3.3.2024 OR.2151.20.2024 2024-02-08 Sylwia Ćwikła prowadzenie zajęć dla dzieci 45 zł za jedną godzinę zajęć 2024-02-12-2024-12-12 zlecenie
54 SK.8141.3.4.2024 OR.2151.21.2024 2024-02-08 Joanna Rębisz prowadzenie zajęć dla dzieci 45 zł za jedną godzinę zajęć 2024-02-08-2024-12-12 zlecenie
55 SK.8141.3.6.2024 OR.2150.8.2024 2024-02-08 Natalia Pakuła prowadzenie zajęć dla dzieci 45 zł za jedną godzinę zajęć 2024-02-08-2024-12-12 zlecenie
56

SK.8141.3.1.2024

OR.21.51.18.2024

2024-02-08 Agnieszka Kochanowicz-Staszczak pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą 70 zł za jedną godzinę pracy 2024-02-13-2024-12-13 zlecenie
57 IR.032.5.2024 2024-02-06 Stowarzyszenie Klub Sportowy Tarnowska Wola realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska w 2024 r." 40 000 2024-02-06-2024-12-31

konkurs

58

GPN.6131.8.2024

OR.2151.11.2024

2024-02-15 Grzegorz Szypuła wyznaczenie działek do samowyrobu położonyych w obrębie Poręby Dębskie oraz pełnienie dozoru nad czyszczeniem terenu oraz stanem drewna ściętego, wyrobionego i odebranego 750 2024-02-15-2024-03-15 zlecenie
59

GPN.6131.7.2024

OR.2151.16.2024

2024-02-06 Michał Hajduk wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Rozalin 252,90 zł miesięcznie 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie
60

GPN.6131.5.2024

OR.2150.7.2024

2024-02-06 Władysław Flis wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie osiedla Dęba 140,50 zł miesięcznie 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie
61

GPN.6131.4.2024

OR.2151.4.2024

2024-02-06 Grzegorz Szypuła wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Chmielów 562 zł miesięcznie 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie
62

GPN.6131.3.2024

OR.2150.6.2024

2024-02-06 Czesław Urbaniak wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Cygany 562 zł miesięcznie 2024-01-01-2023-12-31 zlecenie
63

GPN.6131.2.2024

OR.2150.5.2024

2024-02-06 Józef Grdeń wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Jadachy 252,90 zł miesięcznie 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie
64

GPN.6131.1.2024

OR.2150.4.2024

2024-02-06 Józef Gil wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminego na terenie sołectwa Tarnowska Wola 281 zł miesięcznie 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie
65 GPN.6870.8.2024 2024-02-12 Pomiary Geodezyjne Władysław Jaremko podział nieruchomości położonej w obrębie Jadachy 2 800 2024-02-12-2024-04-08 zlecenie
66 IR.032.4.2024 2024-02-06 Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany realizacja zadania publicznego pn."Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany w 2024 r." 40 000 2024-02-06-2024-12-31 konkurs
67 SK.7021.2.5.2024 2024-02-06 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na zadanie pn. "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Chmielów" 3 000 2024-02-06-2024-02-14 zlecenie
68 IR.032.6.2024 2024-02-06 Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów w 2024 r." 35 000 2024-02-06-2024-12-31 konkurs
69 OR.2150.10.2024 2024-02-14 Jerzy Nowak wykonywanie zadań koordynatora gminnego 2 500 2024-02-15-2024-04-07 zlecenie
70 OR.2150.9.2024 2024-02-14 Karolina Mikołajczyk wykonywanie czynności w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza 4 500 2024-02-15-2024-04-07 zlecenie
71 OR.502.15.2024 2024-02-15 Łukasz Marczak wykonywanie zadań koordynatora gminnego 2 500 2024-02-15-2024-04-07 zlecenie
72 OR.2150.11.202473 2024-02-26 Henryk Buras plakatowanie terenu miasta, przygotowanie lokali wyborczych oraz pełnienie dyżuru w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza 1 200 2024-02-26-2024-04-08 zlecenie
73 OR.2150.12.2024 2024-02-26 Adam Lewandowski plakatowanie terenu gminy, dowożenie osób do lokali wyborczych, transport kart do głosowania do lokali wyborczych oraz pełnienie dyżuru w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza 1 700 2024-02-26-2024-04-08 zlecenie
74 GPN.6870.11.2024 2024-02-26 Usługi Geodezyjne Jan Drewnicki wykonanie zniesienia działek położonych w obrębie Nowa Dęba wraz z niezbędną dokumentacją oraz weryfikacji użytków gruntowych działek 3 000 2024-02-26-2024-04-12 zlecenie
75 OR.2600.2.2024 2024-02-29 Data Partners Ewa Fidecka, Zuzanna Gojska świadczenie usługi czynności w zakresie ochrony danych osobowych w charakterze Inspektora Ochrony Danych 738 zł miesięcznie 2024-02-29-2024-12-31 zapytanie ofertowe
76 IR.7013.2.1.2024 2024-02-29 BIPROJEKT Sp. z o.o. wykonanie dokumentacji technicznej kontenerowej stacji zlewnej ścieków 78 105 2024-02-29-2024-09-29 tryb podstawowy
77 IR.7013.3.1.2024 2024-02-29 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WIM Marek Zięba dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szatniowym w Tarnowskiej Woli 44 000 2024-02-29-2024-04-29 oferta
78

SK.8141.3.2.2024

OR.2151.19.2024

2024-02-08 Maria Kosiorowska koordynacja oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem i realizacją zadań Klubu aktywności "U Zybury" 29 zł za jedną godzinę pracy 2024-02-08-2024-12-27 zlecenie
79 OR.2150.13.2024 2024-03-12 Monika Kozak sporządzanie aktów pełnomocnictw, spisu wyborców oraz jego aktualizacji 2 500 2024-03-12-2024-04-06 zlecenie
80 OR.2150.14.2024 2024-03-12 Dorota Puzio sporządzanie aktów pełnomocnictw, spisu wyborców i jego aktualizacji oraz pełnienie dyżuru w UMiG Nowa Dęba 1 500 2024-03-12-2024-04-07 zlecenie
81 OR.2150.15.2024 2024-03-12 Izabela Majewicz sporządzanie aktów pełnomocnictw, spisu wyborców oraz jego aktualizacji 1 000 2024-03-12-2024-04-06 zlecenie
82 GPN.6724.4.2024 2024-02-29 GISON Sp. z. o.o. udzielenie serwisu na System Informacji Przestrzennej Gminy Nowa Dęba 9 225 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie
83 Aneks do umowy OR.2151.33.2024 2024-03-14 adw. dr Mirosław Kopeć stała obsługa prawna na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych 7 350 2024-03-01-2024-12-31 zlecenie
84 IR.7011.1.1.2024 2024-03-14 Firma Drogowa TWZ Tadeusz Żak wykonanie dokumantacji technicznej oraz formalno-prawnej przebudowy odcinków sieci średniego ciśnienia w miejscowości Tarnowska Wola 9 225 2024-03-14-2024-07-14 zapytanie ofertowe
85 OR.2150.34.2024 2024-03-18 Marek Powrózek obsługa informatyczna OKW Nr 1 w Nowej Dębie 630 2024-03-20-2024-04-07 zlecenie
86 OR.2150.35.2024 2024-03-18 Dominika Naskręt obsługa informatyczna OKW Nr 2 w Nowej Dębie 630 2024-03-20-2024-04-07 zlecenie
87 OR.2150.36.2024 2024-03-18 Małgorzata Wdowiak obsługa informatyczna OKW Nr 3 w Nowej Dębie 650 2024-03-20-2024-04-07 zlecenie
88 OR.2150.37.2024 2024-03-18 Agnieszka Kwaśnik obsługa informatyczna OKW Nr 4 w Nowej Dębie 630 2024-03-20-2024-04-07 zlecenie
89 OR.2150.38.2024 2024-03-18 Marcin Furtak obsługa informatyczna OKW Nr 5 w Nowej Dębie 630 2024-03-20-2024-04-07 zlecenie
90 OR.2150.39.2024 2024-03-18 Maria Siudem obsługa informatyczna OKW Nr 6 w Nowej Dębie 650 2024-03-20-2024-04-07 zlecenie
91 OR.2150.40.2024 2024-03-18 Wojciech Trzeciak obsługa informatyczna OKW Nr 7 w Nowej Dębie 630 2024-03-20-2024-04-07 zlecenie
92 OR.2150.41.2024 2024-03-18 Joanna Szpala obsługa informatyczna OKW Nr 8 w Alfredówce 650 2024-03-20-2024-04-07 zlecenie
93 OR.2150.42.2024 2024-03-18 Karolina Biela obsługa informatyczna OKW Nr 9 w Chmielowie 680 2024-03-20-2024-04-07 zlecenie
94 OR.2150.43.2024 2024-03-18 Alicja Rydzik obsługa informatyczna OKW Nr 10 w Cyganach 680 2024-03-20-2024-04-07 zlecenie
95 OR.2150.44.2024 2024-03-18 Beata Węglińska obsługa informatyczna OKW Nr 11 w Jadachach 680 2024-03-20-2024-04-07 zlecenie
96 OR.2150.45.2024 2024-03-18 Agnieszka Warchoł obsługa informatyczna OKW Nr 12 w Rozalinie 650 2024-03-20-2024-04-07 zlecenie
97 OR.2150.46.2024 2024-03-18 Anna Brzuszek obsługa informatyczna OKW Nr 13 w Tarnowskiej Woli 650 2024-03-20-2024-04-07 zlecenie
98 OR.2150.47.2024 2024-03-18 Izabela Majewicz obsługa informatyczna OKW Nr 14 w Nowej Dębie 550 2024-03-20-2024-04-07 zlecenie
99 OR.2150.48.2024 2024-03-18 Katarzyna Rodzeń obsługa informatyczna OKW Nr 15 w Nowej Dębie 550 2024-03-20-2024-04-07 zlecenie
100 OR.2150.49.2024 2024-03-18 Joanna Panek obsługa informatyczna OKW Nr 16 w Nowej Dębie 530 2024-03-20-2024-04-07 zlecenie
101 OR.2150.50.2024 2024-03-18 Bernadetta Kubiś obsługa informatyczna OKW Nr 17 w Nowej Dębie 550 2024-03-20-2024-04-07 zlecenie
102 OR.2150.51.2024 2024-03-18 Monika Kozak obsługa informatyczna OKW Nr 18 w Chmielowie 550 2024-03-20-2024-04-07 zlecenie
103 IR.032.7.2024 2024-03-11 PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. dowóz uczestników na imprezę Nowodębskiej Rady Kobiet 800 2024-03-14 zlecenie
104 GPN.6870.17.2024 2024-03-07 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec podział nieruchomości położonej w obrębie Rozalin 4 200 2024-03-07-2024-05-31 zlecenie
105 IR.7013.6.1.2024 2024-03-14 RBS Tomasz Zieliński budowa placu zabaw w Jadachach- etap II 63 502,81 2024-03-14-2024-04-30 zapytanie ofertowe
106 IR.7013.1.3.2024 2024-02-29 POL-BUD Monika Polek zaprojektowanie dokumentacji i wykonanie zadania pn. "Przebudowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach położonych w miejscowości Tarnowska Wola" 23 735,31 2024-02-29-2024-08-31 zapytanie ofertowe
107 GPN.6870.16.2024 2024-03-05 Pomiary Geodezyjne Władysław Jaremko podział nieruchomości położonej w obrębie Jadachy 4 200 2024-03-05-2024-05-10 zlecenie
108 SK.8141.3.14.2024 OR.2151.53.2024 2024-03-22 Adam Durlak prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Cygan 110 zł za jedną sesję treningową 2024-03-25-2024-10-31 zlecenie
109

SK.8141.3.13.2024

OR.2151.52.2024

2024-03-19 Michał Hajduk prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Tarnowskiej Woli, Rozalina, Alfredówki i Budy Stalowskiej 110 zł za jedną sesję treningową 2024-03-25-2024-10-31 zlecenie
110

SK.8141.3.12.2024

OR.2151.34.2024

2024-03-18 Adam Staciwa prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Jadach 110 zł za jedną sesję treningową 2024-03-25-2024-10-31 zlecenie
111

SK.8141.3.11.2024

OR.2151.32.2024

2024-03-11 Andrzej Wojdacz prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie Aktywności 45 zł za jedną godzinę zajęć 2024-03-18-2024-12-12 zlecenie
112 SK.8141.3.10.2024 OR.2151.31.2024 2024-03-11 Aneta Wojdacz prowadzenia zajęć dla dzieci w Klubie Aktywności 45 zł za jedną godzinę zajęć 2024-03-18-2024-12-12 zlecenie
113

SK.8141.3.9.2024

OR.2151.30.2024

2024-03-11 Ewa Siwczuk-Cyma prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie Aktywności 45 zł za jedną godzinę zajęć 2024-03-18-2024-12-12 zlecenie
114 SK.8141.3.8.2024 OR.2151.29.2024 2024-03-11 Ewa Flis prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie Aktywności 45 zł za jedną godzinę zajęć 2024-03-18-2024-12-12 zlecenie
115

SK.8141.3.7.2024

OR.2151.28.2024

2024-03-11 Maria Kosiorowska koordynacja oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem i realizacją zadań Klubu Aktywności 29 zł za jedną godzinę pracy 2024-03-12-2024-12-27 zlecenie
116

SK.8141.3.15.2024

OR.2150.33.2024

2024-03-22 Kamil Rycerz prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Chmielowa 110 zł za jedną sesję treningową 2024-03-25-2024-10-31 zlecenie
117 OR.2150.56.2024 2024-03-26 Agnieszka Kwaśnik wykonywanie czynności w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza 1 000 2024-03-26-2024-05-31 zlecenie
118 OR.2150.57.2024 2024-03-26 Joanna Szpala wykonywanie czynności w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza 800 2024-03-26-2024-05-31 zlecenie
119 OR.2150.55.2024 2024-03-26 Bogusława Ślęzak wykonywanie czynności w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza 1 600 2024-03-26-2024-05-31 zlecenie
120 OR.2150.54.2024 2024-03-26 Danuta Załęska wykonywanie czynności w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza 1 300 2024-03-26-2024-04-08 zlecenie
121 SK.7021.2.35.2024 2024-03-21 Usługi Budowlane Stanisław Zięba wykonanie prac związanych z wbudowaniem kruszywa wraz z wyrównaniem i zawalcowaniem nawierzchni drogi- ul. Radosna 14 500 2024-03-21-2024-04-30 oferta
122

GPN.6723.1.2024

OR.2151.1.2024

2024-01-16 Adam Pożarycki praca w Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej 600 zł za każde sporządzenie opinii z posiedzenia komisji 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie
123

GPN.6723.3.2024

OR.2151.3.2024

2024-01-16 Beata Kałamarz-Tworek praca w Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej 450 zł za każde sporządzenie opinii z posiedzenia komisji 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie
124

GPN.6723.2.2024

OR.2151.2.2024

2024-01-16 Iwona Jakubowska praca w Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej 450 zł za każde sporządzenie opinii z posiedzenia komisji 2024-01-01-2024-12-31 zlecenie
125 nr 2024/02/27/70003182/ 2024-02-27 Polkomtel Sp. z o.o. usługi telekomunikacyjne

41,82 zł abonament;

343,17 zł aparat telefoniczny

2024-02-27-2026-03-27 zlecenie
126 SK.7223.9.2024 2024-03-21 DROMECH Oznakowanie Dróg Łopucki Płaza Sp.j. wykonanie oraz montaż barier energochłonnych na przepuście w ciągu drogi "Do Desnego" w miejscowości Cygany 7 257 2024-03-21-2024-04-19 oferta
127 OR.1333.6.2023 2024-01-04 Kondrat Waldemar NOVUM SERVICE instalacja i stała obsługa oprogramowania firmy RADIX

150,06 zł za jedną godzinę pracy;

65,07 zł za jeden dojazd

2024-01-04-2024-12-31 zapytanie ofertowe
128 OR.1333.3.2024 2024-03-26 Kugler Marek "MARKUS radix's software" sprawowanie opieki autorskiej nad systemami z Pakietu Radix 53 707,03 2024-04-01-2025-03-31 oferta
129 OR.2150.58.2024 2024-04-02 Elżbieta Gil wykonywanie czynności w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza 3 000 2024-04-02-2024-04-07 zlecenie
130 OR.2150.59.2024 2024-04-04 Stanisław Zbyrad wykonywanie czynności w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza 600 2024-04-04-2024-04-12 zlecenie
131 OR.2150.60.2024 2024-04-04 Monika Prucnal wykonywanie czynności w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza 600 2024-04-04-2024-04-12 zlecenie
132 OR.2150.61.2024 2024-04-04 Kinga Piórek wykonywanie czynności finansowych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza 1 000 2024-04-04-2024-05-31 zlecenie
133 OR.2150.62.2024 2024-04-04 Ryszard Rzemień pełnienie dyżuru w biurze ewidencji ludności UMiG Nowa Dęba 700 2024-04-06-2024-04-07 zlecenie
134 OR.2151.62.2024 2024-04-02 Julia Kędra przygotowanie lokalu OKW Nr 1 w Nowej Dębie 500 2024-04-04-2024-04-08 zlecenie
135 OR.2151.70.2024 2024-04-02 Małgorzata Guściora przygotowanie lokalu OKW Nr 12 w Rozalinie 500 2024-04-04-2024-04-08 zlecenie
136 OR.2151.63.2024 2024-04-02 Jolanta Rębisz przygotowanie lokalu OKW Nr 3 w Nowej Dębie 500 2024-04-04-2024-04-08 zlecenie
137 OR.2151.65.2024 2024-04-02 Agata Bajek przygotowanie lokalu OKW Nr 5 w Nowej Dębie 500 2024-04-04-2024-04-08 zlecenie
138 OR.2151.68.2024 2024-04-02 Teresa Zbyrad przygotowanie lokalu OKW Nr 10 w Cyganach 500 2024-04-04-2024-04-08 zlecenie
139 OR.2151.69.2024 2024-04-02 Barbara Tutka przygotowanie lokalu OKW Nr 11 w Jadachach 500 2024-04-04-2024-04-08 zlecenie
140 OR.2150.58.2024 2024-04-02 Barbara Gołąbek przygotowanie lokalu OKW Nr 2 w Nowej Dębie 500 2024-04-04-2024-04-08 zlecenie
141 OR.2150.60.2024 2024-04-02 Ryszard Zbyrad przygotowanie lokalu OKW Nr 9 w Chmielowie 500 2024-04-04-2024-04-08 zlecenie
142 OR.2151.66.2024 2024-04-02 Mirosław Rodzeń przygotowanie lokalu OKW Nr 6 w Nowej Dębie 500 2024-04-04-2024-04-08 zlecenie
143 OR.2151.64.2024 2024-04-02 Agnieszka Burlikowska przygotowanie lokalu OKW Nr 4 w Nowej Dębie 500 2024-04-04-2024-04-08 zlecenie
144 OR.2151.67.2024 2024-04-02 Dorota Gurdak przygotowanie lokalu OKW Nr 8 w Alfredówce 500 2024-04-04-2024-04-08 zlecenie
145 OR.2151.71.2024 2024-04-02 Elżbieta Majcher przygotowanie lokalu OKW Nr 13 w Tarnowskiej Woli 500 2024-04-04-2024-04-08 zlecenie
146 OR.2150.59.2024 2024-04-02 Sylwia Rębisz przygotowanie lokalu OKW Nr 7 w Nowej Dębie 500 2024-04-04-2024-04-08 zlecenie
147 OR.2150.66.2024 2024-04-05 Anna Rutkowska wykonywanie czynności w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza 600 2024-04-05-2024-04-12 zlecenie
148 IR.7013.2.2.2024 2024-04-10 Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przebudowa studni kanalizacyjnych przy ul. ks. Wolanina w Nowej Dębie część I 145 976,40 2024-04-10-2024-07-10 tryb podstawowy
149 IR.7013.3.2.2024 2024-04-10 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Kolejowej w Nowej Dębie w formule zaprojektuj i wybuduj część II zamówienia 364 080 2024-04-17-2024-12-10 wybór oferty
150 GPN.7021.5.2024 2024-03-11 Grega Ochrona Przeciwpożarowa Grzegorz Bałata zakup wyposażenia do szatni w Jadachach 26 000 2024-03-11-2024-03-20 oferta
151 SK.7021.2.104.2023 2023-12-29 Firma Jacek Wilk Wyburzenia odśnieżanie, zwalczanie śliskości, usunięcie błota pośniegowego na drogach gminnych na terenie sołectwa Chmielów 127 zł za jedną godzinę pracy 2024-01-01-2024-01-31 zlecenie
152 OR.2151.73.2024 2024-04-12 Julia Kędra przygotowanie lokalu OKW Nr 1 w Nowej Dębie 500 2024-04-19-2024-04-22 zlecenie
153 OR.2150.73.2024 2024-04-12 Barbara Gołąbek przygotowanie lokalu OKW Nr 2 w Nowej Dębie 500 2024-04-19-2024-04-22 zlecenie
154 OR.2151.74.2024 2024-04-12 Jolanta Rębisz przygotowanie lokalu OKW Nr 3 w Nowej Dębie 500 2024-04-19-2024-04-22 zlecenie
155 OR.2151.75.2024 2024-04-12 Agnieszka Burlikowska przygotowanie lokalu OKW Nr 4 w Nowej Dębie 500 2024-04-19-2024-04-22 zlecenie
156 OR.2151.76.2024 2024-04-12 Agata Bajek przygotowanie lokalu OKW Nr 5 w Nowej Dębie 500 2024-04-19-2024-04-22 zlecenie
157 OR.2151.77.2024 2024-04-12 Mirosław Rodzeń przygotowanie lokalu OKW Nr 6 w Nowej Dębie 500 2024-04-19-2024-04-22 zlecenie
158 OR.2150.74.2024 2024-04-12 Sylwia Rębisz przygotowanie lokalu OKW Nr 7 w Nowej Dębie 500 2024-04-19-2024-04-22 zlecenie
159 OR.2151.78.2024 2024-04-12 Dorota Gurdak przygotowanie lokalu OKW Nr 8 w Alfredówce 500 2024-04-19-2024-04-22 zlecenie
160 OR.2150.75.2024 2024-04-12 Ryszard Zbyrad przygotowanie lokalu OKW Nr 9 w Chmielowie 500 2024-04-19-2024-04-22 zlecenie
161 OR.2151.79.2024 2024-04-12 Teresa Zbyrad przygotowanie lokalu OKW Nr 10 w Cyganach 500 2024-04-19-2024-04-22 zlecenie
162 OR.2151.80.2024 2024-04-12 Barbara Tutka przygotowanie lokalu OKW Nr 11 w Jadachach 500 2024-04-19-2024-04-22 zlecenie
163 OR.2151.81.2024 2024-04-12 Małgorzata Guściora przygotowanie lokalu OKW Nr 12 w Rozalinie 500 2024-04-19-2024-04-22 zlecenie
164 OR.2151.82.2024 2024-04-12 Elżbieta Majcher przygotowanie lokalu OKW Nr 13 w Tarnowskiej Woli 500 2024-04-19-2024-04-22 zlecenie
165 OR.2150.96.2024 2024-04-12 Monika Kozak sporządzanie aktów pełnomocnictw, spisu wyborców gminy Nowa Dęba oraz jego aktualizacji 1 200 2024-04-12-2024-04-20 zlecenie
166 OR.2150.94.2024 2024-04-12 Dorota Puzio sporządzanie aktów pełnomocnictw, spisu wyborców gminy Nowa Dęba i jego aktualizacji oraz pełnienie dyżuru w UMiG Nowa Dęba 600 2024-04-12-2024-04-21 zlecenie
167 OR.2150.95.2024 2024-04-12 Izabela Majewicz sporządzanie aktów pełnomocnictw, spisu wyborców gminy Nowa Dęba oraz jego aktualizacji 1 200 2024-04-12-2024-04-20 zlecenie
168 OR.502.69.2024 2024-04-12 MARCOM Usługi Informatyczne Łukasz Marczak wykonywanie zadań koordynatora gminnego 2 500 2024-04-11-2024-04-21 zlecenie
169 OR.2150.76.2024 2024-04-12 Marek Powrózek obsługa informatyczna OKW Nr 1 w Nowej Dębie 530 2024-04-11-2024-04-21 zlecenie
170 OR.2150.77.2024 2024-04-12 Dominika Naskręt obsługa informatyczna OKW Nr 2 w Nowej Dębie 530 2024-04-11-2024-04-21 zlecenie
171 OR.2150.78.2024 2024-04-12 Małgorzata Wdowiak obsługa informatyczna OKW Nr 3 w Nowej Dębie 550 2024-04-11-2024-04-21 zlecenie
172 OR.2150.79.2024 2024-04-12 Agnieszka Kwaśnik obsługa informatyczna OKW Nr 4 w Nowej Dębie 530 2024-04-11-2024-04-21 zlecenie
173 OR.2150.80.2024 2024-04-12 Marcin Furtak obsługa informatyczna OKW Nr 5 w Nowej Dębie 530 2024-04-11-2024-04-21 zlecenie
174 OR.2150.81.2024 2024-04-12 Maria Siudem obsługa informatyczna OKW Nr 6 w Nowej Dębie 550 2024-04-11-2024-04-21 zlecenie
175 OR.2150.82.2024 2024-04-12 Wojciech Trzeciak obsługa informatyczna OKW Nr 7 w Nowej Dębie 530 2024-04-11-2024-04-21 zlecenie
176 OR.2150.83.2024 2024-04-12 Krzysztof Tkaczyk obsługa informatyczna OKW Nr 8 w Alfredówce 550 2024-04-11-2024-04-21 zlecenie
177 OR.2150.84.2024 2024-04-12 Karolina Biela obsługa informatyczna OKW Nr 9 w Chmielowie 580 2024-04-11-2024-04-21 zlecenie
178 OR.2150.85.2024 2024-04-12 Alicja Rydzik obsługa informatyczna OKW Nr 10 w Cyganach 580 2024-04-11-2024-04-21 zlecenie
179 OR.2150.86.2024 2024-04-12 Beata Węglińska obsługa informatyczna OKW Nr 11 w Jadachach 580 2024-04-11-2024-04-21 zlecenie
180 OR.2150.87.2024 2024-04-12 Agnieszka Warchoł obsługa informatyczna OKW Nr 12 w Rozalinie 550 2024-04-11-2024-04-21 zlecenie
181 OR.2150.88.2024 2024-04-12 Anna Brzuszek obsługa informatyczna OKW Nr 13 w Tarnowskiej Woli 550 2024-04-11-2024-04-21 zlecenie
182 OR.2150.89.2024 2024-04-12 Izabela Majewicz obsługa informatyczna OKW Nr 14 w Nowej Dębie 450 2024-04-11-2024-04-21 zlecenie
183 OR.2150.90.2024 2024-04-12 Katarzyna Rodzeń obsługa informatyczna OKW Nr 15 w Nowej Dębie 450 2024-04-11-2024-04-21 zlecenie
184 OR.2150.91.2024 2024-04-12 Joanna Panek obsługa informatyczna OKW Nr 16 w Nowej Dębie 430 2024-04-11-2024-04-21 zlecenie
185 OR.2150.92.2024 2024-04-12 Bernadetta Kubiś obsługa informatyczna OKW Nr 17 w Nowej Dębie 450 2024-04-11-2024-04-21 zlecenie
186 OR.2150.93.2024 2024-04-12 Monika Kozak obsługa informatyczna OKW Nr 18 w Chmielowie 450 2024-04-11-2024-04-21 zlecenie
187 OR.2150.69.2024 2024-04-12 Henryk Buras plakatowanie terenu miasta, przygotowanie lokali wyborczych oraz pełnienie dyżuru 700 2024-04-11-2024-04-22 zlecenie
188 OR.2150.70.2024 2024-04-12 Adam Lewandowski plakatowanie terenu gminy, dowóz osób do lokali wyborczych, transport kart do głosowania oraz pełnienie dyżuru 1 000 2024-04-11-2024-04-22 zlecenie
189 OR.2150.68.2024 2024-04-12 Karolina Mikołajczyk wykonywanie czynności w związku z wyborami 3 500 2024-04-11-2024-04-21 zlecenie
190 OR.2150.71.2024 2024-04-12 Danuta Załęska wykonywanie czynności w związku z wyborami 700 2024-04-11-2024-04-21 zlecenie
191 OR.2150.72.2024 2024-04-12 Bogusława Ślęzak wykonywanie czynności finansowych w związku z wyborami 1 200 2024-04-11-2024-05-31 zlecenie
192 OR.2150.97.2024 2024-04-12 Ryszard Rzemień wykonywanie czynności w związku z wyborami 600 2024-04-20-2024-04-21 zlecenie
193 OR.2150.98.2024 2024-04-12 Monika Prucnal wykonywanie czynności w związku z wyborami 400 2024-04-12-2024-04-24 zlecenie
194 OR.2150.99.2024 2024-04-12 Stanisław Zbyrad wykonywanie czynności w związku z wyborami 400 2024-04-12-2024-04-24 zlecenie
195 OR.2150.100.2024 2024-04-12 Anna Rutkowska wykonywanie czynności w związku z wyborami 400 2024-04-12-2024-04-24 zlecenie
196 OR.2150.101.2024 2024-04-12 Agnieszka Kwaśnik wykonywanie czynności finansowych w związku z wyborami 500 2024-04-12-2024-05-31 zlecenie
197 OR.2150.102.2024 2024-04-12 Joanna Szpala wykonywanie czynności finansowych w związku z wyborami 400 2024-04-12-2024-05-31 zlecenie
198 OR.2150.103.2024 2024-04-12 Kinga Piórek wykonywanie czynności finansowych w związku z wyborami 500 2024-04-12-2024-05-31 zlecenie
199 OR.2150.104.2024 2024-04-15 Elżbieta Gil wykonywanie czynności w związku z wyborami 700 2024-04-15-2024-04-22 zlecenie
200 IR.7011.4.2024 2024-04-18 Przedsiębiorstwo Hydrologiczne "HYDROGEOPOL" opracowanie dokumentacji projektowej prac geologicznych na wykonanie studni głębinowej na terenie ujęcia wody podziemnej dla wodociągu w Nowej Dębie 4 428 2024-04-18-2024-05-31 zlecenie
201 nr 1/2024/JD2 2024-04-15 LPG GAZYFIKACJA MTM TURKOT Sp. jawna jednorazowa dostawa gazu płynnego na cele opałowe do kotłownik gazowej w budynku szatniowo-sportowym w miejscowości Chmielów w ilości 2300 litrów 2,19 zł za jeden litr 2024-04-15-2024-04-30 oferta
202 GPN.6721.2.2023 2024-02-08 Instytut Rozwoju Miast i Regionów analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie strefy przemysłowej w miejscowości Chmielów oraz projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3 690 2024-02-08-2024-04-19 zlecenie
203 IR.7013.7.1.2024 2024-04-24 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Drogowego M-Via Sp. z o.o. budowa chodnika i zatoki parkingowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Strażacka w Chmielowie- etap I 188 719,45 2024-04-24-2024-07-23 tryb podstawowy
204 IR.7013.8.1.2024 2024-04-24 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżeryjno Drogowego M-Via Sp. z o.o. budowa drogi wewnętrznej i parkingów przy ul. Leśnej- etap III 199 369,14 2024-04-24-2024-07-23 tryb podstawowy
205 IR.7013.9.1.2024 2024-04-24 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżeryjno Drogowego M-Via Sp. z o.o. budowa dróg publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Północ w Nowej Dębie- etap I 139 523,77 2024-04-24-2024-07-23 tryb podstawowy
206 IR.7013.10.1.2024 2024-04-24 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżeryjno Drogowego M- Via Sp. z o.o. przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych na osiedlu Północ w Nowej Dębie- etap IV 389 084,06 2024-04-24-2024-07-23 tryb podstawowy
207 IR.7013.11.1.2024 2024-04-24 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżeryjno Drogowego Via Sp. z o.o. przebudowa skrzyżowania ulicy Tetmajera z Drogą Krajową Nr 9 oraz budowa parkingów- etap I 226 168,40 2024-06-24-2024-08-23 tryb podstawowy
208 IR.7013.12.1.2024 2024-04-24 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżeryjno Drogowego Via Sp. z o.o. remont dróg gminnych ul. Strażackiej w Nowej Dębie- etap I 129 653,69 2024-04-24-2024-07-23 tryb podstawowy
209 IR.7013.13.1.2024 2024-04-24 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżeryjno Drogowego Via Sp. z o.o. przebudowa drogi powiatowej nr 1110R Ocice-Jadachy na działce 49/4 w zakresie przebudowy chodnika przy zatoce autobusowej w miejscowości Jadachy 79 732,73 2024-04-24-2024-06-23 tryb podstawowy
210 IR.7013.14.2024 2024-04-24 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy drogowych robotach budowlanych 20 900 2024-04-24-2024-08-31 oferta
211 IR.7013.15.2024 2024-04-24 Camino Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy drogowych robotach budowlanych 3 400 2024-04-24-2024--08-31 oferta
212 IR.7013.2.3.2024 2024-04-16 PGKiM Sp. z o.o. usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych pn. "Przebudowa studni kanalizacyjnych przy ul. Ks. Wolanina w Nowej Dębie część I zamówienia" 2 200 2024-04-16-2024-07-10 oferta
213 IR.7013.3.3.2024 2024-04-16 PGKiM Sp. z o.o. usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych pn. "Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Kolejowej w Nowej Dębie w formule zaprojektuj i wybuduj część II zamówienia" 5 500 2024-04-16-2024-12-10 oferta
214 IR.7011.6.1.2024 2024-04-29 Inżynieria Drogowa Włodzimierz Barszcz wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na zadanie pn."Budowa ciągu pieszego z kostki wraz z dojciem do stadionu w Chmielowie część II zamówienia" 31 980 2024-04-29-2024-11-29 tryb podstawowy
215 IR.7011.7.1.2024 2024-04-29 Inżynieria Drogowa Włodzimierz Barszcz wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Wykonanie odwodnienia i chodnika przy ul. Willowej w Nowej Dębie część III zamówienia" 31 980 2024-04-29-2024-11-29 tryb podstawowy
216 IR.7011.5.1.2024 2024-04-29 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa parkingu przy ul. P. Skargi w Nowej Dębie część I zamówienia" 29 600 2024-04-29-2024-11-29 tryb podstawowy
217 IR.7011.8.1.2024 2024-04-29 Firma Drogowa TWZ Tadeusz Żak, Zbigniew Kotulski s.c. wykonanie kompleksowej dokumentacji na zadanie pn. "Przebudowa ul. Korczaka w Nowej Dębie część V zamówienia" 43 050 2024-04-29-2024-11-29 tryb podstawowy
218 SK.7021.4.11.2024 2024-04-30 PGKiM Sp. z o.o. wykonanie prac związanych z naprawą studni kanalizacyjnej zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 6 800 2024-04-30-2024-05-10 zlecenie
219 IR.7013.16.1.2024 2024-05-07 Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych "Admar" A. Orzech, A. Orzech Spółka Jawna przebudowa magistralnych przepompowni  scieków na terenie Gminy Nowa Dęba 2 210 000 2024-05-14-2024-09-07 tryb podstawowy
220 GPN.6131.6.2024 2024-02-29 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena wartości drewna pozyskanego z wycinki drzew w lesie gminnym sołectwa Rozalin 453,87 2024-02-29-2024-03-22 zlecenie
221

GPN.7021.7.2024

OR.2151.72.2024

2024-04-11 Wojciech Lewicki usługa koszenia działek położonych w obrębie Alfredówka 4 000 2024-04-11-2024-09-30 zlecenie
222 SK.7021.4.14.2024 2024-04-12 PGKiM Sp. z o.o. naprawa zapadliska powstałego przy pomniku na parkingu przy SP w Chmielowie 14 227,27 2024-04-12-2024-04-30 zlecenie
223 IR.7013.16.2.2024 2024-05-07 PGKiM Sp. z o.o. nadzór inwestorski przy robotach budowlanych pn. "Przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie gminy Nowa Dęba" 33 500 2024-05-07-2024-09-07 oferta
224 IR.7011.13.1.2024 2024-05-14 Biuro Projektowo-Inwestycyjne Budownictwa Józef Baum opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej wewnętrznej instalacji elektrycznej dla budynku OSP w Alfredówce 4 305 2024-05-14-2024-06-14 oferta
225 IR.7013.11.1.2024 2024-05-14 Biuro Projektowo-Inwestycyjne Budownictwa Józef Baum nadzór inwestorski przy robotach budowlanych dla zadania pn. "Budowa boiska z urządzeniami sportowymi, z piłkochwytami przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie" 19 680 2024-05-14- oferta
226 IR.7013.20.1.2024 2024-05-14 PGKiM Sp. z o.o. wymiana uszkodzonego odcinka kanalizacji sanitarnej w ramach budowy budynku SOSIR przy ul. Sportowej w Nowej Dębie 9 020 2024-05-14-2024-06-07 oferta
227 IR.7013.21.1.2024 2024-05-14 PGKiM Sp. z o.o. budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 w Cyganach dz.1384/51 12 703,05 2024-05-14-2024-07-26 oferta
228 IR.7013.17.2024 2024-05-14 Zakład Remontowo-Budowlany Bogdan Serafin prace remontowe w Przedszkolu Nr 1 w Nowej Dębie 58 232,14 2024-05-14-2024-08-23 oferta
229 IR.7013.18.2024 2024-05-09 Zakład Remontowo-Budowlany Bogdan Serafin remont pomieszczeń, malowanie ściany po zalaniu oraz uszczelnienie dachu w Przedszkolu nr 5 w Nowej Dębie 44 083,22 2024-05-09-2024-08-23 oferta
230 OR.2150.111.2024 2024-05-09 Jerzy Nowak wykonywanie zadań koordynatora gminnego w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego 3 000 2024-05-09-2024-06-09 zlecenie
231 OR.2150.107.2024 2024-05-06 Henryk Buras plakatowanie terenu miasta, przygotowanie i dostarczenie urn wyborczych do lokali oraz pełnienie dyżuru w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego 1 000 2024-05-07-2024-06-09 zlecenie
232 OR.2150.106.2024 2024-05-06 Adam Lewandowski plakatowanie terenu gminy, transport kart wyborczych oraz pełnienie dyżuru w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego 1 600 2024-05-07-2024-06-09 zlecenie
233 OR.2150.105.2024 2024-05-06 Karolina Mikołajczyk wykonywanie czynnosci w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego 4 000 2024-05-07-2024-06-09 zlecenie
234 OR.2150.110.2024 2024-05-06 Monika Kozak sporządzanie aktów pełnomocnictw, wydawanie zaświadczeń oraz sporządzenie spisu wyborców i jego aktualizacji 2 250 2024-05-06-2024-06-08 zlecenie
235 OR.2150.109.2024 2024-05-06 Izabela Majewicz sporządzanie aktów pełnomocnictw, wydawanie zaświadczeń oraz sporządzenie spisu wyborców i jego aktualizacji 2 250 2024-05-06-2024-06-08 zlecenie
236 OR.2150.108.2024 2024-05-06 Dorota Puzio sporządzanie aktów pełnomocnictw, wydawanie zaświadczeń, sporządzenie spisu wyborców i jego aktualizacji oraz pełnienie dyżuru w UMiG 1 500 2024-05-06-2024-06-09 zlecenie
237 IR.272.19.2024 2024-05-14 BBF  Architektoniczna Pracownia Projektowa wykonanie dokumentacji technicznej boiska sportowego zlokalizowanego przy Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 24 600 2024-05-14-2024-11-30 oferta
238 Aneks KJ+/00046163810 2024-03-27 Polkomtel Sp. z o.o. usługi telekomunikacyjne 41,81 zł- abonament, 626,07 zł aparat telefoniczny 2024-03-27-2026-03-27 zlecenie
239 nr 06/05/2024 2024-05-06 Polkomtel Sp. z o.o. usługi telekomunikacyjne

369 zł miesięcznie abonament,

12 896,55 zł tablety

2024-05-06-2026-05-06 zlecenie
240 IR.032.9.2024 2024-05-13 PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. dowóz uczestników na Senioriadę 2024 1 000 2024-05-16 zlecenie
241 IR.032.8.2024 2024-04-11 ROD "Metalowiec" realizacja zadania publicznego pn. "Konserwacja powierzchni dachu świetlicy działkowej i altany ogrodowej" 4 850 2024-05-01-2024-11-30 konkurs
242 GPN.6870.35.2024 2024-05-16 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec podział nieruchomości położonej w obrębie Cygany 1 800 2024-05-16-2024-07-19 zlecenie
243 OR.2150.112.2024 2024-05-17 Marek Powrózek obsługa informatyczna OKW Nr 1 w Nowej Dębie 630 2024-05-20-2024-06-09 zlecenie
244 OR.2150.113.2024 2024-05-17 Dominika Naskręt obługa informatyczna OKW Nr 2 w Nowej Dębie 630 2024-05-20-2024-06-09 zlecenie
245 OR.2150.114.2024 2024-05-17 Małgorzata Wdowiak obsługa informatyczna OKW Nr 3 w Nowej Dębie 650 2024-05-20-2024-06-09 zlecenie
246 OR.2150.115.2024 2024-05-17 Agnieszka Kwaśnik obsługa informatyczna OKW Nr 4 w Nowej Dębie 630 2024-05-20-2024-06-09 zlecenie
247 OR.2150.116.2024 2024-05-17 Marcin Furtak obsługa informatyczna OKW Nr 5 w Nowej Dębie 630 2024-05-20-2024-06-09 zlecenie
248 OR.2150.117.2024 2024-05-17 Maria Siudem obsługa informatyczna OKW Nr 6 w Nowej Dębie 650 2024-05-20-2024-06-09 zlecenie
249 OR.2150.118.2024 2024-05-17 Wojciech Trzeciak obsługa informatyczna OKW Nr 7 w Nowej Dębie 630 2024-05-20-2024-06-09 zlecenie
250 OR.2150.119.2024 2024-05-17 Joanna Szpala obsługa informatyczna OKW Nr 8 w Alfredówce 650 2024-05-20-2024-06-09 zlecenie
251 OR.2150.120.2024 2024-05-17 Karolina Biela obsługa informatyczna OKW Nr 9 w Chmielowie 680 2024-05-20-2024-06-09 zlecenie
252 OR.2150.121.2024 2024-05-17 Alicja Rydzik obsługa informatyczna OKW Nr 10 w Cyganach 680 2024-05-20-2024-06-09 zlecenie
253 OR.2150.122.2024 2024-05-17 Beata Węglińska obsługa informatyczna OKW Nr 11 w Jadachach 680 2024-05-20-2024-06-09 zlecenie
254 OR.2150.123.2024 2024-05-17 Agnieszka Warchoł obsługa informatyczna OKW Nr 12 w Rozalinie 650 2024-05-20-2024-06-09 zlecenie
255 OR.2150.124.2024 2024-05-17 Anna Brzuszek obsługa informatyczna OKW Nr 13 w Tarnowskiej Woli 650 2024-05-20-2024-06-09 zlecenie
256 OR.2150.125.2024 2024-05-17 Izabela Majewicz obsługa informatyczna OKW Nr 14 w Nowej Dębie 550 2024-05-20-2024-06-09 zlecenie
257 OR.2150.126.2024 2024-05-17 Katarzyna Rodzeń obsługa informatyczna OKW Nr 15 w Nowej Dębie 550 2024-05-20-2024-06-09 zlecenie
258 OR.2150.127.2024 2024-05-17 Joanna Panek obsługa informatyczna OKW Nr 16 w Nowej Dębie 530 2024-05-20-2024-06-09 zlecenie
259 OR.2150.128.2024 2024-05-17 Anna Rutkowska obsługa informatyczna OKW Nr 17 w Nowej Dębie 530 2024-05-20-2024-06-09 zlecenie
260 OR.2150.129.2024 2024-05-17 Monika Kozak obsługa informatyczna OKW Nr 18 w Chmielowie 550 2024-05-20-2024-06-09 zlecenie
261 SK.8141.4.4.2024 2024-05-10 Nowodębski Klub Abstynenta realizacja zadania publicznego pn. "Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba" 12 000 2024-05-10-2024-11-30 konkurs
262 OR.2150.130.2024 2024-05-17 Elżbieta Gil wykonywanie czynności w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego 2 500 2024-05-17-2024-06-07 zlecenie
263 OR.2150.131.2024 2024-05-17 Danuta Załęska wykonywanie czynności w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 1 200 2024-05-20-2024-06-14 zlecenie
264 OR.2150.132.2024 2024-05-17 Bogusława Ślęzak wykonywanie czynności finansowych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 1 600 2024-05-20-2024-07-15 zlecenie
265 OR.2150.133.2024 2024-05-17 Agnieszka Kwaśnik wykonywanie czynności finansowych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 800 2024-05-20-2024-07-15 zlecenie
266 OR.2150.134.2024 2024-05-17 Kinga Piórek wykonywanie czynności finansowych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 800 2024-05-20-2024-07-15 zlecenie
267 OR.2150.135.2024 2024-05-17 Joanna Szpala wykonywanie czynności finansowych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 600 2024-05-20-2024-07-15 zlecenie
268 OR.2150.136.2024 2024-05-17 Monika Prucnal wykonywanie czynności w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 400 2024-05-17-2024-06-14 zlecenie
269 OR.2150.137.2024 2024-05-17 Dorota Kosiorowska wykonywanie czynności w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 400 2024-05-17-2024-06-14 zlecenie
270 OR.2150.138.2024 2024-05-17 Anna Rutkowska wykonywanie czynności w zwiazku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 400 2024-05-17-2024-06-07 zlecenie
271 IR.032.10.2024 2024-05-16 Koło Gospodyń Wiejskich w Cyganach realizacja zadania publicznego pn. "Noc Kupały" 5 000 2024-05-20-2024-09-30 konkurs
272 IR.032.16.2024 2024-05-16 Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa realizacja zadania publicznego pn. "Łączy nas taniec" 1 500 2024-09-01-2024-11-30 konkurs
273 IR.032.11.2024 2024-05-16 Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa realizacja zadania publicznego pn. "Ocalić od zapomnienia" 5 000 2024-05-10-2024-11-30 konkurs
274 GPN.6870.36.2024 2024-05-21 Usługi Geodezyjne Jan Drewnicki wykonanie weryfikacji użytku gruntowego działek położonych w obrębie Nowa Dęba 1 200 2024-05-21-2024-07-19 zlecenie
275 GPN.6870.37.2024 2024-05-21 Usługi Geodezyjne Jan Drewnicki zniesienie działek położonych w obrębie Nowa Dęba wraz z niezbędną dokumentacją oraz weryfikacja użytków gruntowych działek 2 400 2024-05-21-2024-07-19 zlecenie
276 IR.032.13.2024 2024-05-16 Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne realizacja zadania publicznego pn."18 Zeszyt Historyczny" 3 000 2024-05-16-2024-11-30 zlecenie
277 IR.032.18.2024 2024-05-16 Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne realizacja zadania publicznego pn. "Biegi uliczne" 3 000 2024-05-16-2024-09-30 zlecenie
278 IR.7013.24.2.2024 2024-05-29 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy drogowych robotach budowlanych dla zadania: "Przebudowa dróg gminnych na osiedlu domków jednorodzinnych w Alfredówce" 16 000 2024-05-29-2024-09-29 oferta
279 IR.7013.24.1.2024 2024-05-29 Maszyny Budowlane Janusz Dziewit przebudowa dróg gminnych na osiedlu domków jednorodzinnych w Alfredówce 1 137 854,16 2024-06-06-2024-09-29 tryb podstawowy
280 IR.7013.22.2.2024 2024-05-29 EMK-SYSTEM Kamil Mikołajczyk budowa oświetlenia ulicznego w zakresie ul. Podgórze w Nowej Dębie- w trybie zaprojektuj i wybuduj- część I zamówienia 82 863,87 2024-06-06-2024-12-29 tryb podstawowy
281 IR.7013.23.2.2024 2024-05-29 EMK-SYSTEM Kamil Mikołajczyk budowa oświetlenia ulicznego w zakresie ul. Lipowej w Nowej Dębie- II etap- część II zamówienia 36 247,12 2024-05-29-2024-08-29 tryb podstawowy
282 GPN.6830.1.2024 2024-05-14 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Aleksander Czachorowski rozgraniczenie działek ewidencyjnych położonych w obrębie Chmielów 2 400 2024-05-14-2024-07-31 zlecenie
283 IR.7013.4.2.2024 2024-06-03 RAD-BUD Wiesław Radziejowski budowa boiska z urządzeniami sportowymi przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie 1 334 875 2024-06-10-2025-02-03 tryb podstawowy
284 SK.8141.3.16.2024 2024-04-04 "Plandeki Rudnik" s.c. Monika Sarzyńska, Robert Pyszowski- Zakład produkcji namiotów i plandek sprzedaż i dostawa do SOSiR w Nowej Dębie 2 sztuk plandek namiotowych 6 800 2024-04-04-2024-06-07 zlecenie
285 IR.032.15.2024 2024-05-16 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu Koło nr 12 realizacja zadania publicznego pn. "Wędkuj z nami" 2 000 2024-08-01-2024-09-30 konkurs
286 IR.032.17.2024 2024-05-16 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu Koło nr 12 realizacja zadania publicznego pn. "Zawody Rodzinne 2024" 2 500 2024-07-01-2024-10-31 konkurs
287 OR.2150.142.2024 2024-06-03 Ryszard Rzemień wykonywanie czynności w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego 600 2024-06-03-2024-06-09 zlecenie
288 OR.2151.91.2024 2024-06-03 Julia Kędra przygotowanie lokalu OKW Nr 1 w Nowej Dębie 500 2024-06-05-2024-06-10 zlecenie
289 OR.2150.139.2024 2024-06-03 Barbara Gołąbek przygotowanie lokalu OKW Nr 2 w Nowej Dębie 500 2024-06-05-2024-06-10 zlecenie
290 OR.2151.92.2024 2024-06-03 Jolanta Rębisz przygotowanie lokalu OKW Nr 3 w Nowej Dębie 500 2024-06-05-2024-06-10 zlecenie
291 OR.2151.93.2024 2024-06-03 Agnieszka Burlikowska przygotowanie lokalu OKW Nr 4 w Nowej Dębie 500 2024-06-05-2024-06-10 zlecenie
292 OR.2151.94.2024 2024-06-03 Agata Bajek przygotowanie lokalu OKW Nr 5 w Nowej Dębie 500 2024-06-05-2024-06-10 zlecenie
293 OR.2151.95.2024 2024-06-03 Mirosław Rodzeń przygotowanie lokalu OKW Nr 6 w Nowej Dębie 500 2024-06-05-2024-06-10 zlecenie
294 OR.2150.140.2024 2024-06-03 Sylwia Rębisz przygotowanie lokalu OKW Nr 7 w Nowej Dębie 500 2024-06-05-2024-06-10 zlecenie
295 OR.2151.96.2024 2024-06-03 Dorota Gurdak przygotowanie lokalu OKW Nr 8 w Alfredówce 500 2024-06-05-2024-06-10 zlecenie
296 OR.2150.141.2024 2024-06-03 Ryszard Zbyrad przygotowanie lokalu OKW Nr 9 w Chmielowie 500 2024-06-05-2024-06-10 zlecenie
297 OR.2151.97.2024 2024-06-03 Teresa Zbyrad przygotowanie lokalu OKW Nr 10 w Cyganach 500 2024-06-05-2024-06-10 zlecenie
298 OR.2151.98.2024 2024-06-03 Barbara Tutka przygotowanie OKW Nr 11 w Jadachach 500 2024-06-05-2024-06-10 zlecenie
299 OR.2151.99.2024 2024-06-03 Małgorzata Guściora przygotowanie OKW Nr 12 w Rozalinie 500 2024-06-05-2024-06-10 zlecenie
300 OR.2151.100.2024 2024-06-03 Elżbieta Majcher przygotowanie OKW Nr 13 w Tarnowskiej Woli 500 2024-06-05-2024-06-10 zlecenie
301 GPN.6870.38.2024 2024-05-22 Pomiary Geodezyjne Władysław Jaremko podział nieruchomości  położonych w obrębie Chmielów 5 000 2024-05-22-2024-07-26 zlecenie
302 GPN.6724.9.2024 2024-05-09 Las-R Sp. z o.o. opis taksacyjny wraz z mapą gospodarczą lasu dla działek położonych w obrębie Dęba 3 735,13 2024-05-29-2024-06-21 zlecenie
303

SK.8141.3.17.2024

OR.2151.74.2024

2024-05-29 Katarzyna Tadra realizacja programu profilaktycznego pn."Debata" w ośmiu klasach szóstych szkół podstawowych 3 500 2024-05-29-2024-06-20 zlecenie
304 IR.032.20.2024 2024-05-28 Rodzinny Ogród Działkowy "Rekreacja" realizacja zadania publicznego pn. "Remont ogrodzenia zewnętrznego ogrodu" 3 650 2024-05-28-2024-11-30 konkurs
305 IR.7011.9.1.2024 2024-06-03 Firma Drogowa  TWZ Tadeusz Żak, Zbigniew Kotulski s.c. budowa ulicy Dębskiej- część IV zamówienia 119 310 2024-06-17-2025-03-03 tryb podstawowy
306 GPN.6870.39.2024 2024-05-28 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec wykonanie map do celów prawnych 1 700 2024-05-28-2024-07-05 zlecenie
307 IR.032.19.2024 2024-05-28 Rodzinny Ogród Działkowy "Relaks" realizacja zadania publicznego pn. "Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego ogrodu" 9 500 2024-05-28-2024-10-31 konkurs
308 IR.7013.27.9.2024 2024-05-28 Nadzory, Doradztwo i Kosztorysy w Budownictwie mgr inż. Marcin Andrusiewicz wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku o funkcji sportowo-szatniowej w Chmielowie 1 000 2024-05-28-2024-06-04 zlecenie
309 IR.272.26.2024 2024-06-17 Zakład Usługowo-Produkcyjny Frastan przebudowa wyjazdu do Remizy OSP Rozalin wraz z schodami oraz chodnikiem z kostki 48 966,30 2024-06-17-2024-07-08 oferta
310 GPN.7021.12.2024 2024-06-03 Warsztat Stolarski Turbak Tomasz wykonanie dwóch szafek oraz remontu istniejącego blatu w kuchni Domu Ludowego w Rozalinie 2 100 2024-06-03-2024-06-30 zlecenie
311 GPN.6870.45.2024 2024-06-12 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec wykonanie mapy do celów prawnych dla działki położonej w obrębie Rozalin 700 2024-06-12-2024-07-15 zlecenie
312 SK.7021.2.62.2024 2024-06-06 F.H.U. Jacek Kosior Tartak- Transport- Węgiel, Mat. Budowlane- Usł. Rolnicze wykonanie prac związanych z odkrzewieniem poboczy i rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Jadachy 2 781 2024-06-06-2024-06-28 zlecenie
313 SK.7021.2.64.2024 2024-06-17 PGKiM Sp. z o.o. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na powierzchni około 500 m2 227,55 za 1 m2 wyremontowanej powierzchni 2024-06-17-2024-07-31 zlecenie in-house
314 SK.7021.1.8.2024 2024-06-03 PGKiM Sp. z o.o. wykonanie prac związanych z utrzymaniem fontanny zlokalizowanej przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie 7 644,45 2024-06-03-2024-10-31 zlecenie in-house
315 IR.032.14.2024 2024-04-02 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Zarząd Rejonowy w Nowej Dębie realizacja zadania publicznego pn. "Dzień Seniora" 3 000 2024-08-21-2024-10-04 konkurs
316 IR.7013.23.3.2024 2024-06-12 Biuro Projektowo-Inwestycyjne  Budownictwa Józef Baum nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w zakresie ul. Lipowej w Nowej Dębie- II etap- część II zamówienia 2 337 2024-06-12-2024-08-29 oferta
317 IR.7013.18.2.2024 2024-06-12 Biuro Projektowo- Inwestycyjne Budownictwa Józef Baum nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w zakresie ul. Broniewskiego w Nowej Dębie- część II zamówienia" 2 583 2024-06-12-2024-06-30 oferta
318 IR.7013.22.3.2024 2024-06-12 Biuro Projektowo- Inwestycyjne Budownictwa Józef Baum nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w zakresie ul. Podgórze w Nowej Dębie- część I zamówienia" 4 182 2024-06-12-2024-12-29 oferta
319 IR.032.21.2024 2024-05-28 Rodzinny Ogród Dziiałkowy "Nad Bystrzykiem" realizacja zadania publicznego pn. "Modernizacja sieci wodociągowej" 2 000 2024-05-28-2024-11-30 konkurs
320 SK.7021.6.31.2024 2024-06-11 "Ekspert" s.c. Jadwiga Musiał, Radosław Musiał inwentaryzacja budynku wielorodzinnego przy ul. Jana Pawła II 3 w Nowej Dębie 12 300 2024-06-11-2024-08-31 zlecenie
321 SK.8141.19.2024 2024-06-10 Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk, Dawid Droździkowski s.c. przeprowadzenie pakietu 3S- sprawdzone, skuteczne szkolenie sprzedawców 3 200 2024-06-10-2024-08-31 oferta
322 IR.272.28.2024 2024-07-01 F.H.U. Wiktor Meble meble dla Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach 20 139 2024-07-01-2024-08-31 zlecenie
323 GPN.7021.19.2024 OR.2151.121.2024 2024-06-28 Andrzej Durtka utrzymywanie porządku i czystości na terenie placu zabaw w Jadachach 200 zł miesięcznie 2024-07-01-2024-12-19 zlecenie
324 SK.7221.9.2024 2024-06-28 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach gminnych 4 500 2024-06-28-2024-08-20 zlecenie
325 IR.032.12.2024 2024-05-16 Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli realizacja zadania publicznego pn. "Warsztaty muzyczne- pieśni lasowiackie" 1 500 2024-06-01-2024-10-30 konkurs
326 SK.7021.6.9.2024 2024-02-26 Firma Handlowo-Usługowa Jerzy Janik serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w budynku przy ul. Rzeszowskiej 3

11 070 zł- serwis urządzeń klimatyzacyjnych;

492 zł- wymiana pompki skroplin;

307,50 zł/kg- uzupełnienie czynnika chłodzącego

2024-02-26-2025-12-31 oferta
327 SK.8141.3.20.2024 OR.2151.110.2024 2024-06-28 Maria Kosiorowska koordynacja oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem i realizacją zadań w projekcie "Wakacyjny Klub Aktywności" w SP nr 3 w Nowej Dębie 30 zł za jedną godzinę pracy 2024-06-26-2024-08-02 zlecenie
328 SK.8141.3.21.2024 OR.2151.111.2024 2024-06-28 Maria Kosiorowska koordynacja oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem i realizacją zadań w projekcie "Wakacyjny Klub Aktywności" w SP w Tarnowskiej Woli 30 zł za jedną godzinę pracy 2024-06-26-2024-08-02 zlecenie
329 SK.8141.3.22.2024 OR.2151.112.2024 2024-06-28 Agnieszka Denkowska- Siemczyk zapewnienie opieki dla dzieci podczas letnich wakacji w SP nr 3 w Nowej Dębie 45 zł za jedną godzinę zajęć 2024-07-08-2024-07-12 zlecenie
330 SK.8141.3.23.2024 OR.2151.113.2024 2024-06-28 Joanna Rębisz zapewnienie opieki dla dzieci podczas letnich wakacji w SP nr 3 w Nowej Dębie 45 zł za jedną godzinę zajęć 2024-07-01-2024-07-19 zlecenie
331 SK.8141.3.24.2024 OR.2151.114.2024 2024-06-28 Sylwia Ćwikła zapewnienie opieki dla dzieci podczas letnich wakacji w SP nr 3 w Nowej Dębie 45 zł za jedną godzinę zajęć 2024-07-22-2024-07-26 zlecenie
332 SK.8141.3.25.2024 OR.2150.143.2024 2024-06-28 Natalia Pakuła zapewnienie opieki dla dzieci podczas letnich wakacji w SP nr 3 w Nowej Dębie 45 zł za jedną godzinę zajęć 2024-07-01-2024-07-26 zlecenie
333 SK.8141.3.26.2024 OR.2151.116.2024 2024-06-28 Patryk Tomczyk zapewnienie opieki dla dzieci podczas letnich wakacji w SP w Tarnowskiej Woli 45 zł za jedną godzinę zajęć 2024-07-15-2024-07-19 zlecenie
334

SK.8141.3.27.2024

OR.2151.117.2024

2024-06-28 Magdalena Tomczyk zapewnienie opieki dla dzieci podczas letnich wakacji w SP w Tarnowskiej Woli 45 zł za jedną godzinę zajęć 2024-07-08-2024-07-19 zlecenie
335 SK.8141.3.28.2024 OR.2151.118.2024 2024-06-28 Joanna Ozga zapewnienie opieki dla dzieci podczas letnich wakacji w SP w Tarnowskiej Woli 45 zł za jedną godzinę zajęć 2024-07-01-2024-07-26 zlecenie
336 SK.8141.3.29.2024 OR.2151.119.2024 2024-06-28 Marta Kizior zapewnienie opieki dla dzieci podczas letnich wakacji w SP w Tarnowskiej Woli 45 zł za jedną godzinę zajęć 2024-07-08-2024-07-12 zlecenie
337 SK.8141.3.30.2024 OR.2151.120.2024 2024-06-28 Małgorzata Śliwa zapewnienie opieki dla dzieci podczas letnich wakacji w SP w Tarnowskiej Woli 45 zł za jedną godzinę zajęć 2024-07-01-2024-07-05 zlecenie
338 SK.8141.3.31.2024 OR.2151.115.2024 2024-06-28 Magdalena Gerba zapewnienie opikei dla dzieci podczas letnich wakacji w SP w Tarnowskiej Woli 45 zł za jedną godzinę zajęć 2024-07-22-2024-07-26 zlecenie
339 SK.7021.6.14.2024 2024-03-01 Projektowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Marcin Andrusiewicz wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej dla komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych 500 2024-03-01-2024-12-31 zlecenie
340 SK.7021.6.15.2024 2024-03-01 Pracownia Audytorska Ślęzak Zenon wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej dla komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych 500 2024-03-01-2024-12-31 zlecenie
341 SK.7021.6.11.2024 2024-02-26 ALTECHCOM- POLSKA konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej, centrali oraz systemu oddymiania klatki schodowej w budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 3 198 zł- konserwacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z centralą; 922 zł- konserwacja systemu oddymiania klatki schodowej 2024-02-26-2024-12-31 oferta
342 SK.7021.7.10.2024 2024-04-30 P.P.H.U. MAXDROGI wykonanie pomiarów odległości widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz przejściach dla pieszych na terenie gminy Nowa Dęba oraz pomiarów natężenia ruchu 4 292,70 2024-04-30-2024-10-16 oferta
343 SK.7021.6.35.2024 2024-06-18 Usługowy Zakład Remontowo-Budowlany Bogdan Kolbusz remont dachu gminnego budynku garażowego zlokalizowanego przy budynku Rzeszowska 3 30 177,39 2024-06-18-2024-09-30 oferta
344 IR.7013.25.2.2024 2024-07-12 PGKiM Sp. z o.o. budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach przy ul. Wojska Polskiego w Nowej Dębie- etap II 298 065,80 2024-07-12-2024-10-12 zlecenie in-house
345 PG.056.1.2024 2024-06-25 Marzena Struk 10 sztuk witraży przedstawiających herb Nowej Dęby 2 750 2024-06-25-2024-08-10 dzieło
346 IR.7011.3.1.2024 2024-04-04 INSTAL-TECH Marcin Borawa wykonanie projektu wykonawczego oświetlenia ulicznego w Cyganach-Mokre 7 134 2024-04-04-2024-11-04 oferta
347 IR.7011.15.1.2024 2024-07-04 Damian Iskra rozbudowa drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Dęba 35 000 2024-07-04-2024-12-16 oferta
348 GPN.6870.55.2024 2024-07-08 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec wykonanie podziału nieruchomości położonej w obrębie Dęba 1 500 2024-07-08-2024-09-27 zlecenie
349 GPN.6870.56.2024 2024-07-08 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec wykonanie podziału nieruchomości położonej w obrębie Dęba 1 500 2024-07-08-2024-09-27 zlecenie
350 IR.272.30.2024 2024-07-16 Draft Engineers Sp. z o.o. wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy sali gimnastycznej zlokalizowanej na terenie SP w Tarnowskiej Woli 109 470 2024-07-16-2025-03-16 zapytanie ofertowe
351 SK.7021.6.40.2024 2024-07-10 Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji, Deratyzacji Marek Łuczak zabiegi dezynsekcji i odpluskwiania w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz korytarzach i klatkach w budynku przy ul. Kościuszki 110 ceny jednostkowe 2024-07-16-2024-08-02 zlecenie
352 SK.8141.4.11.2024 2024-07-04 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Podkarpacka, Hufiec Tarnobrzeg realizacja zadania publicznego pn. "Harcówka 2024" 3 935 2024-06-01-2024-11-30 konkurs
353 SK.8141.4.9.2024 2024-07-04 Towarzystwo Włościańskie "ŁUGI" realizacja zadania publicznego pn. "Mam talent" 4 000 2024-09-01-2024-11-30 konkurs
354 SK.6140.18.2024 OR.2150.144.2024 2024-06-11 Julia Arkuszyńska organizacja i zarządzanie Przytuliskiem dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanym przy ul. Ogrodowej w Nowej Dębie 28,10 za jedną godzinę pracy 2024-07-01-2024-12-31 zlecenie
355 SK.8141.4.6.2024 2024-07-02 Caritas Diecezji Sandomierskiej- Oddział Parafialny Chmielów realizacja zadania publicznego pn. "Organizowanie w ramach wypoczynku kolonii, półkolonii i wyjazdów z programem o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży" 20 000 2024-07-05-2024-07-16 konkurs
356 SK.8141.4.7.2024 2024-07-02 Stowarzyszenie Veritas et Bonum w Alfredówce realizacja zadania publicznego pn. "Półkolonia- poznawaj okolice swojej małej ojczyzny w Alfredówce" 5 000 2024-07-01-2024-08-30 konkurs
357 SK.8141.4.8.2024 2024-07-02 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu realizacja zadania publicznego pn. "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych" 4 665 2024-02-01-2024-11-30 konkurs
358 SK.8141.4.10.2024 2024-07-04 Stowarzyszenie Anielskie Grajki realizacja zadania publicznego pn. "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych" 3 000 2024-07-02-2024-08-31 konkurs
359 SK.8141.4.12.2024 2024-07-04 Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa "CHMIELOWIANIE" realizacja zadania publicznego pn. "Rozwijamy talenty" 2 400 2024-09-01-2024-11-30 konkurs
360

SK.8141.3.37.2024

OR.2151.127.2024

2024-07-15 Agnieszka Daniek zapewnienie opieki dla dzieci z klas 1-3 podczas letnich wakacji w Samorzadowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie 45 zł za jedną godzinę zajęć 2024-08-05-2024-08-23 zlecenie
361

SK.8141.3.36.2024

OR.2151.126.2024

2024-07-15 Arkadiusz Tereszkiewicz zapewnienie opieki dla dzieci z klas 1-3 podczas letnich wakacji w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie 45 zł za jedna godzinę zajęć 2024-07-29-2024-08-02 zlecenie
362

SK.8141.3.35.2024

OR.2151.125.2024

2024-07-15 Dorota Furtak zapewnienie opieki dla dzieci z klas 1-3 podczas letnich wakacji w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie 45 zł za jedna godzinę zajęć 2024-07-29-2024-08-23 zlecenie
363

SK.8141.3.34.2024

OR.2151.124.2024

2024-07-15 Marzena Urbaniak zapewnienie opieki dla dzieci z klas 1-3 podczas letnich wakacji w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie 45 zł za jedną godzinę zajęć 2024-08-12-2024-08-16 zlecenie
364

SK.8141.3.32.2024

OR.2151.122.2024

2024-07-15 Justyna Motyka zapewnienie opieki dla dzieci z klas 1-3 podczas letnich wakacji w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie 45 zł za jedną godzinę pracy 2024-08-12-2024-08-16 zlecenie