Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Roczny Plan Działalności

Roczny plan działalności Urzędu

Roczny plan działalności Urzędu (RPD) zawiera określenie najważniejszych celów działalności Urzędu przewidzianych do realizacji w danym roku budżetowym wraz ze wskazaniem zadań służących osiągnięciu tych celów, mierniki określające stopień realizacji celu i ich planowane wartości, oraz komórki Urzędu/ stanowiska odpowiedzialne za realizację wskazanych celów.

RPD na dany rok budżetowy sporządza Burmistrz w terminie 2 tygodni od uchwalenia budżetu gminy.

 
Podstawa prawna: zarządzenie nr 634/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba
 
Data publikacji: 2019-04-11
Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Tkaczyk
Data modyfikacji: 2024-05-21
Osoba modyfikująca: Krzysztof Tkaczyk