Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Rejestr umów 2018

Lp Nr umowy Data zawarcia umowy Strony umowy Przedmiot umowy

Wartość

umowy

Okres

obowiązywania umowy

Tryb zawarcia umowy
1

GPN.6131.5.2.2017

OR.2150.22.2017

2017-12-28 Józef Grdeń wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Jadachy 150,70 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
2

GPN.6131.2.2.2017

OR.2150.24.2017

2017-12-28 Zbigniew Biało wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Chmielów 301,40 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
3

GPN.6131.8.5.2017

OR.2150.21.2017

2017-12-28 Józef Gil wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Tarnowska Wola 164,40 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
4

GPN.6131.7.3.2017

OR.2151.41.2017

2017-12-28 Łukasz Pasek wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Rozalin 123,30 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
5

GPN.6131.4.5.2017

OR.2150.23.2017

2017-12-28 Władysław Flis wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie osiedla Dęba 95,90 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
6

GPN.6131.3.4.2017

OR.2150.20.2017

2017-12-28 Czesław Urbaniak wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Cygany 301,40 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
7. GKS.7021.2.72.2017 2017-12-28 PGKiM Sp. z o.o.  zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta ceny jednostkowe 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie in-house
8. GKS.7021.3.3.2017 2017-12-28 PGKiM Sp. z o.o. oczyszczanie ulic, placów i ciągów pieszych na terenie miasta 280 000 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie in-house
9 GKS.7021.1.15.2017 2017-12-28 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej 178 937 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie in-house
10 GKS.6232.145.2017 2017-12-28 PGKiM Sp. z o.o. zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta 84 000 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie in-house
11 GKS.7021.6.131.2017 2017-12-27 PGKiM Sp. z o.o. zarządzanie budynkami i lokalami 340 610,72 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie in-house
12 GKS.6232.144.2017 2017-12-28 PGKiM Sp. z o.o. odbiór i transport odpadów komunalnych 852 432 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie in-house
13 GKS.7021.2.79.2017 2017-12-28 Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Kosior odśnieżanie drogi gminnej Nr 1 00 301 R 185 za jedną godzinę pracy 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
14 GPN.6840.26.2017 2017-12-18 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Andrzej Pająk podział działek położonych w Chmielowie oraz w obrębie Poręby Dębskie 5 412 2017-12-18-2018-02-28 zlecenie
15

GKS.7021.2.83.2017

OR.2150.25.2017

2017-12-28 Czesław Urbaniak odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Cygany 64 za jedną godzinę pracy 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
16

GKS.7021.2.82.2017

OR.2150.24.2017

2017-12-28 Jan Kotulski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chmielów 64 za jedną godzinę pracy 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
17 GKS.7021.2.86.2017 2017-12-28 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymanie dróg, placów i ciągów pieszych 72 000 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie in-house
18 GKS.6142.2.65.2017 2017-12-28 PGKiM Sp. z o.o. opieka dla psów na terenie Oczyszczalni Ścieków 1 104,84 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie in-house
19 GKS.7021.6.142.2017 2017-12-29 PGKiM Sp. z o.o. bieżące administrowanie budynku przystanku dworcowego, utrzymanie toalet miejskich oraz utrzymanie porządku i czystości w klatkach schodowych przy JP II 4 108 744,57 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie in-house
20

GKS.7021.2.85.2017

OR.2151.44.2017

2017-12-28 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Rozalin 64 za jedną godzinę pracy 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
21

GKS.7021.2.84.2017

OR.2151.43.2017

2017-12-28 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Tarnowska Wola 64 za jedną godzinę pracy 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
22 GKS.7021.2.80.2017 2017-12-28 F.H.U. Jacek Kosior Tartak-Transport-Węgiel, Mat. Budowlane- Usł. Rolnicze odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jadachy 85 za jedną godzinę pracy 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
23 GPN.6131.3.1.2018 2018-01-11 Czesław Urbaniak wykonanie wycinki i zrywki drzew w lesie gminnym na terenie sołectwa Cygany 30 za pozyskanie i zrywkę 1 m3 drewna 2018-01-12-2018-01-31 zlecenie
24 1/K/2018 2018-01-08 Biuro Obsługi Firm "KANON" wykonanie szkoleń w zakresie ochrony ppoż oraz udzielanie pierwszej pomocy 1 200

2018-01-10

2018-01-17

2018-01-24

zlecenie
25 OR.2150.1.2018 2018-01-01 Małgorzata Wdowiak prowadzenie księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej UMiG 140 miesięcznie 2018-01-01-2022-12-31 zlecenie
26 OR.2600.8.2017 2017-12-29 "RUCH" S.A. dostawa prasy i czasopism 6 278,60 2018-01-02-2018-12-31 zapytanie ofertowe
27 RL.032.3.2018 2018-01-05 MKS STAL wsparcie realizacji zadania pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba" 230 000

2018-01-01-2018-12-31

rozwiązanie umowy z dniem 29.06.2018r.

konkurs
28 SO.5540-1.1.18 2018-01-03 Grzegorz Łącz wykonywanie obowiązków kierowcy w OSP Cygany 270 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
29 SO.5540-1.2.18 2018-01-03 Zbigniew Dryka wykonywanie obowiązków kierowcy w OSP Cygany 320 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
30 SO.5540-1.3.18 2018-01-03 Sławomir Rutyna wykonywanie obowiązków kierowcy w OSP Chmielów 320 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
31 SO.5540-1.4.18 2018-01-03 Leszek Janusz wykonywanie obowiązków kierowcy w OSP Chmielów 270 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
32 SO.5540-1.5.18 2018-01-03 Krzysztof Pająk wykonywanie obowiązków kierowcy w OSP Jadachy 320 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
33 SO.5540-1.6.18 2018-01-03 Adam Zieliński wykonywanie obowiązków kierowcy w OSP Rozalin 320 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
34 SO.5540-1.7.18 2018-01-03 Zbigniew Wilk wykonywanie obowiązków kierowcy w OSP Tarnowska Wola 320 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
35 SO.5540-1.8.18 2018-01-03 Stanisław Rawski wykonywanie obowiązków kierowcy w OSP Tarnowska Wola 320 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
36 SO.5540-1.9.18 2018-01-03 Robert Tłusty wykonywanie obowiązków kierowcy w OSP Alfredówka 270 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
37 SO.5540-1.10.18 2018-01-03 Henryk Serafin wykonywanie obowiązków kierowcy w OSP Alfredówka 320 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
38 SO.5540-1.11.18 2018-01-03 Stanisław Okinczyc wykonywanie obowiązków kierowcy w OSP Nowa Dęba 320 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
39 SO.5540-1.12.18 2018-01-03 Krzysztof Czajkowski wykonywanie obowiązków kierowcy w OSP Nowa Dęba 270 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
40 SO.5540-1.13.18 2018-01-03 Mirosław Rębisz wykonywanie obowiązków kierowcy w OSP Poręby Dębskie 320 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
41 SO.5540-1.14.18 2018-01-03 Krzysztof Kopeć wykonywanie obowiązków kierowcy w OSP Rozalin 270 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
42 OR.2630.1.2017 2017-12-29 Poczta Polska S.A. usługi pocztowe 120 357,50 2018-01-03-2018-12-31 zapytanie ofertowe
43 OR.2600.1.2018 2018-01-15 "TEMAR" Salon Meblowy Marian Rzeszut dostawa mebli dla USC 11580 2018-01-15-2018-02-15 zapytanie oferowe
44

RL.032.1.2018

OR.2151.1/2/2018

2018-01-08 Grzegorz Gerba wykonanie odbitek graficznych (linorytów) 495 2018-01-08-2018-01-19 art.4 pkt 8 u pzp
45

RL.032.2.2018

OR.2151.1/1/2018

2018-01-08 Sławomir Gurdak wykonanie 2 sztuk tarczy herbowej z logo gminy 616 2018-01-08-2018-02-15 art.4 pkt 8 u pzp
46 GKS.7021.2.78.2017 2018-01-08 Zakład Usług Leśnych i Melioracyjnych Lucjan Paterek wykonanie remontu przepustu oraz ścianki czołowej przy ulicy Strażackiej 1 640,41 2018-01-08-2018-01-25 zlecenie
47 FN.253.2.2017 2017-12-29 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń usługi ubezpieczeniowe 8 793 2018-01-01-2020-12-31 przetarg nieograniczony
48 FN.253.1.2017 2017-12-29 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń usługi ubezpieczeniowe 98 682 2018-01-01-2020-12-31 przetarg nieograniczony
49 GKS.7045.5.2017 2017-12-28 PGKiM Sp. z o.o. zarządzanie Cmentarzem Komunalnym 75 000 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie in-house
50

FN.253.3.2017

RL.272.18.2017

2017-12-28 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" ubezpieczenie pojazdów ceny jednostkowe 2018-01-01-2018-12-31 art. 67 ust. 1 pkt 3 pzp
51 GKS.7021.2.81.2017 2017-12-28 Zakład Usług Leśnych Jan Burek odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Alfredówka 85 za jedną godzinę pracy 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
52 RL.032.4.2018 2018-02-01 Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska" 29 000 2018-02-01-2018-11-30 konkurs
53 RL.032.5.2018 2018-02-01 Ludowy Zespół Sportowy Jadachy wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy" 35 000 2018-01-01-2018-11-30 konkurs
54

GKS.7021.9.1.2018

OR.2150.26.2018

2017-12-29 Józef Dowhanycz sprzątanie przystanków autobusowych w Rozalinie 179,00 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
55

GKS.7021.9.2.2018

OR.2150.27.2018

2017-12-29 Barbara Urbaniak sprzątanie przystanków autobusowych w Jadachach 196,00 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
56

GKS.7021.9.3.2018

OR.2150.28.2018

2017-12-29 Zofia Biało sprzątanie przystanków autobusowych w Chmielowie 126,00 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
57

GKS.7021.9.4.2018

OR.2151.45.2018

2017-12-29 Stanisław Rutkowski sprzątanie przystanków autobusowych w Tarnowskiej Woli 247,00 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
58

GKS.7021.9.5.2018

OR.2150.29.2018

2017-12-29 Zygmunt Bryk sprzątanie przystanków autobusowych w Chmielowie 206,00 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
59

GKS.7021.9.6.2018

OR.2150.30.2018

2017-12-29 Kamil Kopeć sprzątanie przystanków autobusowych na Osiedlu Poręby Dębskie 98,00 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
60 GKS.7021.9.7.2018 OR.2151.46.2018 2017-12-29 Kamil Tomczyk sprzątanie przystanków autobusowych w Alfredówce i Budzie Stalowskiej 294,00 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
61 GKS.7021.9.8.2018 2017-12-29 "Hendex" Liliana Tabor-Witoń sprzątanie przystanków autobusowych w Cyganach 49,00 miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 zlecenie
62 OR.2600.10.2017 2018-01-23 HURT-PAPIER Ryszard Cebula Sp.J. dostawa materiałów biurowych do UMiG

do kwoty

29 363,19

2018-01-23-2018-12-31 zapytanie ofertowe
63 OR.1333.7.2017 2017-12-27 DKM STUDIO Maciejewska, Klonowski Sp.J. wsparcie techniczne oprogramowania 3 588 2017-12-27-2018-12-31 art. 4 pkt 8 u pzp
64 OR.2600.9.2017 2018-01-15 ECOBLACK S.C. Mateusz Szewczyk, Łukasz Baran zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych do kwoty 19 114,20 2018-01-01-2018-12-31 zapytanie ofertowe
65 OR.2635.1.2018 2018-01-04 Konrad Waldemar NOVUM SERVICE obsługa serwisowa oprogramowania firmy RADIX 110,00 zł/1 godzina, koszty dojazdu 60% wg stawki za 1 km na dzień 01.01.2018 tj.28,37 2018-01-01-2018-12-31 zapytanie ofertowe
66 GKS.7021.8.1.2018 2018-02-12 PGKiM sp. z o.o. wynajem sprzętu mechanicznego do prac remontowo-porządkowych na terenie miasta i gminy w 2018 r. ceny jednostkowe 2018-02-12-2018-12-31 zlecenie
67 RI.7011.8.1.2018 2018-02-01 AM Projekt inż. Anna Mianowska wykonanie odwodnienia os. Hubala z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rowu melioracji szczegółowej 8 500 2018-02-01-2018-07-15 oferta
68 OR.2150.33.2018 2018-02-05 Monika Prucnal doręczanie przesyłek służbowych 3,50 za każdą doręczoną przesyłkę 2018-02-05-2018-02-28 zlecenie
69 OR.2150.31.2018 2018-02-05 Krzysztof Tkaczyk doręczanie przesyłek służbowych 4,50 za każdą doręczoną przesyłkę 2018-02-05-2018-02-28 zlecenie
70 OR.2150.35.2018 2018-02-12 Agata Mierzejewska-Ordon doręczanie przesyłek służbowych

4,00 za każdą doręczoną przesyłkę na terenie miasta

5,00 za każdą doręczoną przesyłkę na terenie osiedla Dęba, Poręby Dębskie

2018-02-12- na czas usprawiedliwionej nieobecności gońca zlecenie
71 OR.2150.34.2018 2018-02-05 Ligia Flis doręczanie przesyłek służbowych 3,50 za każdą dostarczoną przesyłkę 2018-02-05-2018-02-28 zlecenie
72 OR.2150.32.2018 2018-02-05 Janusz Syska dostarczanie przesyłek służbowych 4,50 za każdą dostarczoną przesyłkę 2018-02-05-2018-02-28 zlecenie
73 OR.250.1.2017 2017-12-29 PGKiM Sp. z o.o. utrzymanie czystości i porządku w budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 1400 zł miesięcznie 2018-01-01-2018-12-31 art. 61 ust. 1 pkt 1 u pzp
74 GKS.7021.6.3.2018 2018-01-09 P.U.P.H ELTEX TR wymiana stolarki okiennej w komunalnych lokalach mieszkalnych 9 504,96 2018-01-09-2018-02-23 zlecenie
75 RL.032.8.2018 2018-01-02 TSM Tarnobrzeg audycja telewizyjna 1 300 zł miesięcznie 2018-01-02-2018-12-31 zlecenie
76 GKS.6131.21.2018 2018-02-19 PGKiM Sp. z o.o. wykonanie wycinki drzew, krzewów oraz podcięcia gałęzi drzew na terenie miasta i gminy w 2018r. 36 720 2018-04-10-2018-02-19 zapytanie ofertowe
77 GPN.6812.4.2018 2018-02-20 TPL-SYSTEM Leokadia Tworek wykonanie operatu szacunkowego obejmującego wycenę działek położonych w obrębie Nowa Dęba 4 800 2018-02-20-2018-03-09 zlecenie
78

SM.8141.4.5.2018

OR.2151.23.2018

2018-02-19 Anna Czerwiec prowadzenie zajęć dla dzieci w "Klubie Aktywności" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2018-02-19-2018-12-19 zlecenie
79

SM.8141.4.4.2018

OR.2151.22.2018

2018-02-19 Ewa Siwczuk-Cyma prowadzenie zajęć dla dzieci w "Klubie Aktywności" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2018-02-19-2018-12-19 zlecenie
80

SM.8141.4.2.2018

OR.2151.20.2018

2018-02-19 Renata Konefał prowadzenie zajęć dla dzieci w "Klubie Aktywności" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2018-02-19-2018-12-19 zlecenie
81

SM.8141.4.3.2018

OR.2151.21.2018

2018-02-19 Edyta Załęska-Magda prowadzenie zajęć dla dzieci w "Klubie Aktywności" 35 za jedną godzinę zajeć 2018-02-19-2018-12-19 zlecenie
82

SM.8141.4.1.2018

OR.2151.19.2018

2018-02-19 Maria Kosiorowska koordynacja oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem i realizacją zadań "Klubu Aktywności" 1 400 2018-02-19-2018-12-21 zlecenie
83 RL.032.7.2018 2018-02-14 Marlex Sp. z o.o. skład, łamanie, druk i zszycie Pisma Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba "Nasze Sprawy" w roku 2018 ceny jednostkowe 2018-02-14-2018-12-31 zlecenie
84 RL.032.9.2018 2018-02-26 MIMKAT Agencja Reklamowa Mariusz Moskalewicz wykonanie kolorów na istniejących 2 sztukach dwustronnych pylonów wjazdowych do Nowej Dęby 2 706 2018-02-26-2018-04--15 zlecenie
85

RL.032.6.2018

OR.2151.1/3/2018

2018-02-12 Grzegorz Gerba wykonanie 35 sztuk odbitek graficznych (linorytów) 1 154 2018-02-12-2018-02-23 art.4 pkt 8 u pzp
86

RI.7013.5.1.2018

OR.2151.1.3.2018

2018-02-01 Beata Panek wykonanie kosztorysów i przedmiarów robót na zadanie pn. "Budowa Sali Gimnastycznej w Chmielowie"- II etap 2 500 2018-02-01-2018-04-20 art.4 pkt 8 u pzp
87 RI.7013.10.2.2018 2018-03-01 Firma Remontowo-Brukarska Dariusz Król budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem przy ul. Hubala 50 430 2018-03-01-2018-05-30 zapytanie ofertowe
88

SM.8141.4.6.2018

OR.2151.30.2018

2018-02-27 Agnieszka Kochanowicz- Staszczak konsultacje psychologiczne 60 zł za 1 godzinę konsultacji 2018-03-01-2018-12-07 zlecenie
89 GPN.6131.6.1.2018 2018-02-23 Sebastan Kopeć wykonanie wycinki drzew w ilości 18 m3 w lesie gminnym na terenie osiedla Poręby Dębskie 50 2018-02-23-2018-03-16 zlecenie
90 GPN.6131.2.1.2018 2018-03-02 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "GARDEN" wykonanie wycinki drzew w lesie gminnym na terenie sołectwa Jadachy i sołectwa Chmielów 25 zł za wycinkę 1 m3 drewna 2018-03-02-2018-03-23 zlecenie
91 RI.7013.8.1.2018 2018-02-12 INSTAL-TECH Marcin Borawa wykonanie zadania pn. "Dobudowa oświetlenia ulicznego w Chmielowie" 4 182 2018-02-12-2018-04-30 zlecenie
92 RI.7013.23.2.2018 2018-03-01 Biuro Projektowo-Inwestycyjne Budownictwa Józef Baum nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn."Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Rozwój instalacji OZE w instytucjach publicznych na terenie gminy" 12 054 2018-03-01-2018-10-30 zlecenie
93 GPN.6722.1.2018 2018-02-05 Gabriela Gołuch wykonanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania terenu położonego przy ul. Leśnej 6 500 2018-02-05-2018-03-15 zlecenie
94 GPN.6845.4.25.2018 2018-03-12 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Andrzej Pająk wykonanie podziału geodezyjnego działek położonych w obrębie Cygany 1 012 2018-03-12-2018-04-30 zlecenie
95 RL.032.10.2018 2018-03-01 Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów realizacja zadania publicznego pn: "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów w 2018r." 29 000 2018-01-01-2018-11-30 konkurs
96 OR.2150.11.2018 2018-03-08 Anna Brzuszek doręczanie przesyłek służbowych 5,00 za każdą doręczoną przesyłkę 2018-03-08-2018-03-13 zlecenie
97 OR.2150.12.2018 2018-03-08 Karolina Mikołajczyk doręczanie przesyłek służbowych 5,00 za każdą dostarczoną przesyłkę 2018-03-08-2018-03-09 zlecenie
98 RL.032.11.2018 2018-03-08 Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany realizacja zadania publicznego pn."Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany w 2018r." 29 000 2018-01-01-2018-11-30 konkurs
99 GKS.6625.3.2018 2018-03-09 Agencja Reklamowa MIMKAT Mariusz Moskalewicz wykonanie projektu tablicy z nazwą ulic wraz z herbem Chmielowa oraz herbem Gminy 393,60 2018-03-09-2018-03-23 oferta
100 GPN.6131.7.1.2018 2018-03-21 Łukasz Pasek wykonanie wycinki drzew w lesie gminnym na terenie sołectwa Rozalin 24,00 za pozyskanie 1 m3 drewna 2018-03-21-2018-04-20 zlecenie
101 RL.032.12.2018 2018-04-05 ROD "RELAKS" realizacja zadania publicznego pn. "Wykonanie nawierzchni głównej alejki w Ogrodzie "Relaks"- część trzecia" 9 000 2018-05-01-2018-10-31 konkurs
102 RL.032.15.2018 2018-04-05 ROD "Nad Bystrzykiem" realizacja zadania publicznego pn."III etap- zakończenie wykonania elektryfikacji ogrodu" 2 500 2018-04-05-2018-11-30 konkurs
103 RL.032.13.2018 2018-04-05 ROD "Rekreacja" realizacja zadania publicznego pn."Zakup garażu jednostanowiskowego na potrzeby magazynu" 5 000 2018-05-07-2018-06-15 konkurs
104 GPN.6131.2.1.2018 2018-04-06 EKOTON-Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena wartości drewna pozyskanego w lesie gminnym na terenie sołectwa Chmielów 243,54 2018-04-06-2018-04-13 zlecenie
105 GPN.6131.6.1.2018 2018-04-06 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadusz Tabor wycena wartości drewna pozyskanego w lesie gminnym na terenie osiedla Poręby Dębskie 121,77 2018-04-06-2018-04-13 zlecenie
106 GPN.6131.3.1.2018 2018-04-06 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena wartości drewna pozyskanego w lesie gminnym na terenie sołectwa Cygany 591,63 2018-04-06-2018-04-13 zlecenie
107 GPN.6131.5.1.2018 2018-04-06 EKOTON-Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena wartości drewna pozyskanego w lesie gminnym na terenie sołectwa Jadachy 210,33 2018-04-06-2018-04-13 zlecenie
108 RL.032.14.2018 2018-04-05 ROD "Metalowiec" realizacja zadania publicznego pn."Zakup 4 sztuk ławek miejskich do rodzinnego ogrodu działkowego Metalowiec" 3 500 2018-05-01-2018-09-30 konkurs
109 RI.3025.11.1.2018 2018-04-13 Zakład Ślusarski Czesław Szpyt wykonanie 10 szt. tablic informacyjnych zewnętrznych o konstrukcji metalowej 5 000 2018-04-13-2018-05-15 zlecenie
110 RI.7013.17.1.2018 2018-04-12 INSTAL-TECH Marcin Borawa budowa linii kablowej n/N oświetlenia chodnika ul. Rzeszowska 56 580 2018-04-12-2018-05-30 zapytanie ofertowe
111 RI.7011.21.1.2018 2018-04-16 Studio Architektoniczne "ARKADIA" Janusz Socha opracowanie dokumentacji projektowej na remont schodów, tarasu oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy Samorządowym Ośrodku Kultury 2 460 2018-04-16-2018-05-14 zlecenie
112 RI.7013.9.3.2018 2018-04-16 Przedsiębiorstwo- Handlowo- Usługowe Andrzej Pająk prace geodezyjne związane z wykonaniem wznowienia punktów granicznych działek w Chmielowie i os. Dęba 3 936 2018-04-16-2018-05-04 zlecenie
113 SM.8141.3.4.2018 2018-04-17 Nowodębski Klub Abstynenta realizacja zadania publicznego pn."Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu miasta i gminy Nowa Dęba" 10 000 2018-04-18-2018-11-30 konkurs
114 RL.272.3.2018 2018-03-01 Energia w Kogeneracji "EWK" S.A. wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Rozwój instalacji OZE w instytucjach publicznych- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie 193 638,90 2018-03-01-2018-10-30 przetarg nieograniczony
115 RL.272.2.2018 2018-03-01 Energia w Kogeneracji "EWK" S.A. wykonanie robót budowlanych w ramch projektu: Rozwój instalacji OZE w instytucjach publicznych- Szkoła Podstawowa nr 2 i świetlica szkolna w Nowej Dębie 318 053,40 2018-03-01-2018-10-30 przetarg nieograniczony
116 RL.272.1.2018 2018-03-01 Energia w Kogeneracji "EWK" S.A. wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Rozwój instalacji OZE w instytucjach publicznych- Kryta pływalnia w Nowej Dębie 290 427,60 2018-03-01-2018-10-30 przetarg nieograniczony
117 GKS.7021.8.2.2018 2018-04-23 Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut remont chodnika "do basenu" na odcinku od ul. Szkolnej do mostku na potoku "Bystrzyk" 77 720,01 2018-04-23-2018-06-29 przetarg nieograniczony
118 GKS.7021.6.52(2)2018 2018-04-23 PGKiM Sp. z o.o. remont holu przy wejściu głównym oraz korytarza na parterze budynku JP II 4 12 423 2018-04-23-2018-05-30 oferta
119 GKS.7021.8.9.2018 2018-04-23 PGKiM Sp. z o.o. nadzór inwestorski- remont chodnika "od basenu" na odcinku od ul. Szkolnej do mostku na potoku "Bystrzyk" 1 000 2018-04-23-2018-06-29 zlecenie
120 SM.8141.3.1.2018 2018-04-17 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Podkarpacka, Hufiec Tarnobrzeg zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania 8 200 2018-05-01-2018-11-30 konkurs
121 RI.7013.9.2.2018 2018-04-12 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz opracowanie kosztorysów i przedmiarów robót na remont dróg gminnych w mieście i gminie w roku 2018 1 500 2018-04-12-2018-04-26 zapytanie cenowe
122 RL.032.18.2018 2018-04-23 Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne realizacja zadania pn."Majówka przy Zybury- trzy godzinki dla rodzinki- alternatywa owoce i warzywa" 5 000 2018-04-16-2018-06-30 konkurs
123 RL.032.20.2018 2018-04-23 Nowodębskie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne realizacja zadania publicznego pn."15 Zeszyt Historyczny NTSK" 2 700 2018-04-23-2018-11-30 konkurs
124 RI.7013.20.1.2018 2018-04-30 Firma Remontowo- Brukarska Dariusz Król wykonanie remontu nawierzchni placu na terenie Szkoły Podstawowej w Cyganach 59 040 2018-04-30-2018-07-31 oferta
125 RL.032.19.2018 2018-04-23 Stowarzyszenie Veritas et Bonum realizacja zadania publicznego pn."Utrwalić Przeszłość i Teraźniejszość" 5 000 2018-04-01-2018-11-30 konkurs
126 SM.8141.3.2.2018 2018-04-17 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu realizacja zadania publicznego pn."Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania" 3 800 2018-05-01-2018-10-30 konkurs
127 RL.032.25.2018 2018-05-02 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu realizacja zadania publicznego pn."Zawody Rodzinne 2018" 1 834 2018-08-01-2018-11-30 konkurs
128 RL.032.28.2018 2018-05-04 Towarzystwo Włościańskie "ŁUGI" realizacja zadania publicznego pn."Rodzinny Rajd Rowerowy" 2 000 2018-08-27-2018-10-31 konkurs
129 RL.032.22.2018 2018-05-04 Towarzystwo Włościańskie "ŁUGI" realizacja zadania publicznego pn. "Aktywni 50+" 8 000 2018-06-01-2018-11-30 konkurs
130 RL.032.17.2018 2018-05-04 Towarzystwo Włościańskie "ŁUGI" realizacja zadania publicznego pn."Moja Mała Ojczyzna" 7 300 2018-05-01-2018-11-30 konkurs
131 RL.032.21.2018 2018-05-04 Towarzystwo Włościańskie "ŁUGI" realizacja zadania pn."Chór" 5 000 2018-06-01-2018-11-30 konkurs
132 GKS.6625.4.2018 2018-04-24 MilDRUK Agencja Reklamowa Elżbieta Sudoł wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic w miejscowości Chmielów 15 799,35 2018-04-24-2018-05-25 oferta
133 RL.272.5.2018 2018-04-30 P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama wykonanie 2 sztuk plakatów pamiątkowo-informacyjnych 356,70 2018-04-30-2018-05-14 zapytanie ofertowe
134 RL.032.26.2018 2018-05-02 Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany realizacja zadania publicznego pt."Zawody Sportowe o Puchar Burmistrza" 2 500 2018-05-02-2018-11-30 konkurs
135 RL.032.23.2018 2018-05-08 Nowodębskie Koło Diabetyków realizacja zadania publicznego pt."Cukrzyca Chorobą Cywilizacyjną" 2 500 2018-06-01-2018-11-30 konkurs
136 RL.032.16.2018 2018-04-23 Agencja Handlu Reklamy i Consultingu Scan Duo-Michał Trafiałek wykonanie materiałów promocyjnych 13 227,42 2018-04-23-2018-05-14 oferta
137

SM.8141.4.9.2018

OR.2151.37.2018

2018-05-04 Mariusz Koper prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Chmielowa 70 zł za 1 sesję treningową 2018-05-04-2018-11-04 zlecenie
138

SM.8141.4.7.2018

OR.2151.35.2018

2018-05-04 Dariusz Karnat prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Tarnowskiej Woli, Rozalina, Alfredówki i Budy Stalowskiej 70 zł za 1 sesję treningową 2018-05-04-2018-11-04 zlecenie
139

SM.8141.3.5.2018

OR.2151.38.2018

2018-05-14 Katarzyna Tadra przeprowadzenie programu profilaktycznego pn. "Debata" w klasach szóstych szkół podstawowych z terenu miasta i gminy 2 000 2018-05-15-2018-06-15 zlecenie
140 RL.032.24.2018 2018-05-15 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Zarząd Rejonowy w Nowej Dębie realizacja zadania publicznego pn."Dzień Seniora" 2 500 2018-06-08-2018-10-20 konkurs
141 RL.032.31.2018 2018-05-15 Fundacja Fundusz Lokalny SMK realizacja zadania publicznego pn."Lokalnie, Aktywnie, Społecznie" 5 000 2018-05-01-2018-11-30 konkurs
142 RL.032.29.2018 2018-05-14 Clear Sky Studio Łukasz Ziober wykonanie zdjęć z wykorzystaniem drona na terenie miasta i sołectw gminy 3 900 2018-05-14-2018-12-17 art.4 pkt 8 u pzp
143 RI.7011.16.2.2018 2018-05-17 Tadeusz Żak opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej łączącej ulicę Zarzecze z drogą krajową nr 9 39 500 2018-05-17-2018-11-30 przetarg nieograniczony
144 RI.7011.15.2.2018 2018-05-17 Inżynieria Drogowa Włodzimierz Barszcz opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej ulica Spacerowa 47 000 2018-05-17-2018-11-30 przetarg nieograniczony
145 RI.7011.17.2.2018 2018-05-17 Inżynieria Drogowa Włodzimierz Barszcz opracowanie projektu budowlanego przebudowy dróg wewnątrzosiedlowych na Osiedlu Północ 23 000 2018-05-17-2018-11-30 przetarg nieograniczony
146 RL.032.30.2018 2018-10-05 Klub Piłki Siatkowej realizacja zadania publicznego pn."Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w 2018 r." 57 000 2018-05-10-2018-12-31 konkurs
147

SM.8141.4.8.2018

OR.2151.36.2018

2018-05-04 Sylwester Rolek prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Cygan 70 zł za 1 sesję treningową 2018-05-04-2018-11-04 zlecenie
148 GKS.7021.2.24.2018 2018-05-14 F.H.U. Jacek Kosior Tartak- Transport- Węgiel, Mat. Budowlane- Usł. Rolnicze dostawa ok. 100 t tłucznia kamiennego i rozplantowanie go na drogach na terenie sołectwa Jadachy 5 000 2018-05-14-2018-05-30 zlecenie
149 RL.272.9.2018 2018-05-18 InicjatywaLokalna.pl sp z o.o. aktualizacja Lokalnego Planu Rewitalizacji dla gminy Nowa Dęba 9 000 2018-05-18-2018-06-26 zlecenie
150 RI.7013.12.2.2018 2018-05-22 Star Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz remont chodników-dojścia do peronu w obrębie przystanku osobowego w miejscowości Cygany-część I zamówienia 51 949,05 2018-05-22-2018-07-21 przetarg nieograniczony
151 RI.7013.12.2.2018 2018-05-22 Star Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz remont chodników-dojścia do peronu w obrębie przystanku osobowego w miejscowości Tarnowska Wola-część II zamówienia 43 939,29 2018-05-22-2018-07-21 przetarg nieograniczony
152 OR.1333.3.2018 2018-03-29 Kugler Marek "MARKUS radix s software" sprawowanie opieki autorskiej dla systemów komputerowych z pakietu 19 817,46 2018-04-01-2019-03-31 art. 4 pkt 8
153 RI.7013.16.2.2018 2018-05-25 Przedsiębiorstwo Usługowe Walbud sp. z o.o. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chmielowie 859 770,00 2018-05-25-2018-08-16 przetarg nieograniczony
154 GPN.6131.7.1.2018 2018-05-08 Firma EKOTON-Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena wartości drewna pozyskanego w lesie gminnym na terenie Sołectwa Rozalin 981,54 2018-05-08-2018-05-11 zlecenie
155 RI.7013.22.2018 2018-05-17 INSTAL-TECH Marcin Borawa dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łagockiego 17 835 2018-05-17-2018-10-19 zapytanie ofertowe
156 GKS.6625.5.2018 2018-05-23 Agencja Reklamowa MIMKAT Mariusz Moskalewicz wykonanie planszy z planem Chmielowa z nazwami ulic 2 681,40 2018-05-23-2018-05-30 oferta
157 GKS.6142.2.35.2018 2018-05-15 Gabinet Weterynaryjny Eskulap świadczenie usług odławiania, transportu i umieszczania bezdomnych psów w schronisku z terenu miasta i gminy w 2018 roku

opłata roczna za utrzymanie 1 miejsca w schronisku-

2 500

2018-05-15-2018-12-31 oferta
158 RI.7013.19.2.2018 2018-06-01 INSTAL-TECH Marcin Borawa budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu 448 980 2018-06-01-2018-08-15 przetarg nieograniczony
159 RI.7013.23.1.2018 2018-06-04 INSTAL-TECH Marcin Borawa wykonanie przełożenia odcinka ok. 40 mb linii kablowej n/N pomiędzy słupami oraz przestawienia słupa ośawietlenia przy drodze wewnętrznej za budynkiem Jana Pawła II 13 1 968 2018-06-04-2018-06-30 zlecenie
160 RI.7011.18.2.2018 2018-06-12 Tadeusz Żak opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika przy drodze krajowej nr 9 w m. Tarnowska Wola 38 900 2018-06-12-2018-10-30 oferta
161 GKS.7021.2.22.2018 2018-06-05 F.H.U. Jacek Kosior Tartak- Transport- Węgiel, Mat. Budowlane- Usł. Rolnicze wykonanie prac związanych z wymianą brusów w nawierzchni mostu w m. Jadachy oraz zamocowanie barierki 2 700 2018-06-05-2018-06-15 zlecenie
162 GPN.6840.7.2018 2018-05-11 Pomiary Geodezyjne Władysław Jaremko podział nieruchomości obejmujący działkę położoną w Nowej Dębie 1722 2018-05-11-2018-07-31 zlecenie
163 SM.8141.4.10.2018 2018-05-10 Oficyna Profilaktyczna przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych na terenie gminy 2 400 2018-05-10-2018-07-15 zlecenie
164 SM.8141.4.11.2018 2018-05-14 Janusz Pasik, Adam Radwański zapewnienie i wykonanie programu profilaktyki uzależnień 4 800 2018-05-17-2018-05-18 zlecenie
165 SM.8141.4.13.2018 2018-05-29 Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk, Dawid Droździkowski przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla sprzedawców napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży wraz z zakupem kontrolowanym 1 500 2018-06-11-2018-06-20 zlecenie
166 GKS.6121.3.2017 2018-06-06 Zakład Usług Leśnych "ELITELAS" Krzysztof Madej przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody na terenie osiedla Dęba 900 2018-06-06-2018-06-30 zlecenie
167 GKS.7021.2.33.2018 2018-06-05 Zakład Usług Leśnych i Melioracyjnych Lucjan Paterek wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta 209,16 za 1 m2 wyremontowanej powierzchni 2018-06-05-2018-07-31 zlecenie
168 OR.2403.51.2018 2018-06-04 KONSEDOO Magdalena Gleń szkolenie dla pracowników urzędu oraz kierowników jednostek 7 200 2018-06-18-2018-06-21 zlecenie
169 RL.032.32.2018 OR.2151.46.2018 2018-06-18 Stanisław Baracz ochrona fizyczna mienia na terenie rekreacyjno-parkowym nad Zalewem 522 2018-06-18-2018-06-19 zlecenie
170

GKS.7041.8.2018

OR.2151.1.7.2018

2018-06-18 Pracownia Artystyczno- Kamieniarska Witold Marcewicz wykonanie pomnika upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 85 000 2018-06-18-2018-10-31 zlecenie
171 GKS.7041.8.2018 2018-06-18 Pomiary Geodezyjne Władysław Jaremko wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych dla zadania pn."Budowa pomnika upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę" 738 2018-06-18-2018-06-29 zlecenie
172 GPN.6840.14.2018 2018-06-15 Pomiary Geodezyjne Władysław Jaremko podział nieruchomości obejmujący działkę położoną w Nowej Dębie 1722 2018-06-15-2018-08-31 zlecenie
173 RI.7011.25.1.2018 2018-06-21 ARCHIEGO Pracownia Architektury Monika Wolska-Gan opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pt."Dobudowa szybu windowego do budynku UMiG w Nowej Dębie" 25 092 2018-06-21-2018-11-30 oferta
174

SO.5540-1.16.18

 

2018-07-02 Krystian Cebula wykonywanie obowiązków kierowcy w OSP w Porębach Dębskich 320 miesięcznie 2018-07-01-2018-12-31 zlecenie
175 GKS.7021.2.37.2018 2018-06-25 PGKiM Sp. z o.o. wykonanie prac związanych z wykoszeniem traw z poboczy dróg gminnych 6 804 2018-06-25-2018-07-05 zlecenie
176 SM.8141.4.14.2018 2018-06-01 FUP Antoni Zieliński sprzedaż, dostawa i montaż dwóch urządzeń zabawowych 5 289 2018-06-01-2018-06-20 zlecenie
177 SM.8141.3.7.2018 2018-06-28 Caritas Diecezji Sandomierskiej Oddział Parafialny w Chmielowie realizacja zadania publicznego pt. "Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami" 9 600 2018-07-16-2018-07-28 konkurs
178 SM.8141.3.6.2018 2018-06-28 Miejski Klub Sportowy "STAL" realizacja zadania publicznego pt."Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami" 12 000 2018-06-28-2018-09-30 konkurs
179 GKS.7021.6.76.2018 2018-07-02 "Ekspert s.c." Jadwiga Musiał, Radosław Musiał wykonanie dokumentacji budowlanej budynku Rozalin 71 wraz z operatem technicznym 3 690 2018-07-02-2018-08-20 zlecenie
180 GKS.7021.8.75.2018 2018-06-26 Biuro Projektowo-Inwestycyjne Budownictwa Józef Baum wykonanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy budynku przy ulicy Rzeszowskiej 3 celem dostosowania do wymagań ppoż 14 268 2018-06-26-2018-09-30 zlecenie
181 RI.7013.9.11.2018 2018-06-18 Inżynieria Drogowa Włodzimierz Barszcz usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania:"Przebudowa ulicy Spółdzielczej" 2 100 2018-06-18-do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zlecenie
182 RI.7013.11.4.2018 2018-07-02 Inżynieria Drogowa Włodzimierz Barszcz usługa nadzoru inwestorskiego: "Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz remont chodnika- dojście do peronu w obrębie przystanku osobowego w m. Cygany" 1 500 2018-07-02-do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zlecenie
183 RI.7013.11.3.2018 2018-07-02 Inżynieria Drogowa Włodzimierz Barszcz usługa nadzoru inwestorskiego: "Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz remont chodnika-dojście do peronu w obrębie przystanku osobowego w m. Tarnowska Wola" 1 500 2018-07-02- do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zlecenie
184 RI.7013.9.12.2018 2018-07-02 Inżynieria Drogowa Włodzimierz Barszcz usługa nadzoru inwestorskiego: "Remont dróg na terenie miasta i gminy w 2018 roku" 5 600 2018-07-02- do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zlecenie
185 RI.7011.20.2.2018 2018-07-10 Firma Drogowa TWZ Tadeusz Żak, Wojciech Dryś, Zbigniew Kotulski s.c. opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 872 39 360 2018-07-10-2018-10-30 oferta
186 GKS.7021.8.13.2018 2018-07-04 Piotr Boroń wykonanie projektu technicznego na zadanie pn."Utwardzenie terenu przy drodze wewnętrznej przy budynku JP II 13" 2 500 2018-07-04-2018-09-20 zlecenie
187 GKS.7021.9.12.2018 2018-06-13 ARRET Sp.z o.o. dostawa i montaż 1szt. wiaty przystankowej typu "Granat 102" w miejscowości Cygany przy drodze powiatowej 1113R w km.6+906 7 060,20

2018-06-13-

2018-07-16

zlecenie
188 RI.7013.29.1.2018 2018-07-04 EMITER Sp.z o.o. wykonanie układu zero-eksport blokującego wypływ energii z budynku UMiG Nowa Dęba przy ul. Rzeszowskiej 3 do sieci energetycznej 3 191,85

2018-07-04-

2018-07-13

zlecenie
189 RI.7011.29.1.2018 2018-07-17 INSTAL-TECH
Marcin Borawa
wykonanie projektu wykonawczego oświetlenia parkowego przy ul. Mickiewicza w Nowej Dębie 3 690 2018-07-17-2018-10-15 zlecenie
190
GPN.6812.23.2018
2018-07-04
TPL-SYSTEM Leokadia Tworek
wykonanie operatu szacunkowego obejmującego wycenę nieruchomości składającej się
z działek nr 281/1
i 280/3 położonej
w obrębie Nowa Dęba, zabudowanej budynkiem dworca autobusowego, zatoką postojową, parkingiem oraz drogą dojazdową, objęta KW TBIT/00035552/9
2 800 2018-07-04-2018-07-20 zlecenie
191 GKS.7021.8.22.2018 2018-07-12 Firma Remontowo-Brukarska Dariusz Król remont chodnika przy ul. Krasickiego oraz fragmentu zjazdu z ulicy Krasickiego na plac targowy, na działce ewid. Nr 248/3, obręb Nowa Dęba 9 800

2018-07-12-2018-08-31

zlecenie
192 RI.7011.26.2.2018 2018-07-19 PRB Consulting Jarosław Bąchorek opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Wykonanie projektu budowlanego budynku SOSiR w Nowej Dębie wraz z zagospodarowaniem terenu i zadaszoną trybuną na 200 miejsc" 68 265

2018-07-12-2018-11-30

przetarg nieograniczony
193 GKS.7021.1.8.2018 2018-07-17 FUP Antoni Zieliński wykonanie ławek parkowych 3 628,50 2018-07-17-2018-08-30 zlecenie
194 GKS.7021.1.7.2018 2018-07-17 FUP Antoni Zieliński montaż urządzeń zabawowych na terenie gminy 23 247 2018-07-17-2018-08-30 zlecenie
195 GKS.7021.8.19.2018 2018-07-12 KROSSTECH Sp. z o.o. montaż wiaty rowerowej w miejscowości Alfredówka 13 417,77 2018-07-12-2018-09-10 oferta
196 RL.032.33.2018 2018-07-18 MKS STAL Nowa Dęba realizacja zadania publicznego pn."Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2018 r." 115 500 2018-07-18-2018-12-31 konkurs
197 SO.5535.12.2018 2018-07-17 Gabriel Barański udział w pracach Gminnej Komisji ds. szacowania strat w Gospodarstwie Rybackim "GRĄDY" w Budzie Stalowskiej 200 2018-08-10 zlecenie
198 OR.1333.7.2018 2018-07-30 MARKUS radix's software Marek Kugler opieka autorska nad systemami z Pakietu Radix 634,68 2018-08-01-2018-2019-03-31 zlecenie
199 SM.8141.4.15.2018 2018-07-06 FUP Antoni Zieliński dostawa i montaż urządzenia zabawowego na osiedlu Dęba 2 706 2018-07-06-2018-07-31 zlecenie
200 GPN.6845.4.80.2018 2018-08-06 GREEN DEERE Łukasz Płaza wykoszenie terenu działek położonych w obrębie Cygany 1600 2018-08-06-2018-08-31 zlecenie
201 31/2018 2018-08-16 SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu kredyt bankowy długoterminowy 3 055 870 2018-08-16-2030-12-15 przetarg nieograniczony
202

SM.8141.4.17.2018

OR.2151.49.2018

2018-08-07 Adam Durlak prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodziezy z terenu Cygan 70 zł za 1 sesję treningową 2018-08-07-2018-11-04 zlecenie
203 RI.7013.9.14.2018 2018-08-20 Korpol Roboty Ziemne Przemysław Korpuliński remont dróg w mieście i gminie Nowa Dęba w 2018 roku wraz z przebudową ulicy Spółdzielczej 1 227 357,96 2018-08-20-2018-09-29 przetarg nieograniczony
204 GPN.6131.8.1.2018 2018-08-21 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycinka drzew na działce w obrębie Tarnowska Wola 2 160 2018-08-21-2018-08-31 zlecenie
205 RI.7011.31.1.2018 2018-07-25 "Ekspert" s.c. Jadwiga Musiał, Radosław Musiał opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy strażnicy OSP w Tarnowskiej Woli 20 000 2018-07-25-2018-12-20 oferta
206 GPN.6845.4.92.2018 2018-09-03 Firma Usługowo Produkcyjna Antoni Zieliński remont zjeżdżalni oraz sprzedaż, dostarczenie i montaż huśtawki na placu zabaw w Alfredówce 4 545,50 2018-09-03-2018-09-12 zlecenie
207 GKS.7021.2.6.2018 2018-09-03 DAMKOP Damian Stępień wykonanie prac związanych z remontem drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Jadachy 74 237,40 2018-09-03-2018-10-10 zapytanie ofertowe
208 RI.7013.5.3.2018 2018-09-12 Texom Sp. z o.o. wykonanie zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chmielowie- etap II" 3 531 366,90 2018-09-12-2020-08-31 przetarg nieograniczony
209 RL.272.20.2018 2018-09-14 Eko Audytor Marek Mickaniewski wykonanie audytów powykonawczych dla projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Gmina Nowa Dęba" 1 549,80 2018-09-14-2018-09-27 oferta
210 RI.7013.31.1.2018 2018-09-18 INSTAL-TECH Marcin Borawa dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Spółdzielczej 27 060 2018-09-18-2018-12-15 zapytanie ofertowe
211 RI.3025.1.2.2018 2018-09-17 INSTAL-TECH Marcin Borawa oświetlenie placu zabaw przy remizie OSP Alfredówka 10 000 2018-09-17-2018-12-15 wybór wykonawcy
212 RI.7013.5.4.2018 2018-09-18 Biuro Projektowo Inwestycyjne Budownictwa Józef Baum nadzór inwestorski- budowa sali gimnastycznej w Chmielowie- Etap II 47 478 2018-09-18-2020-08-31 oferta
213 RI.7013.32.1.2018 2018-09-26 FPUH Kris Bud Krzysztof Śnieżek budowa boiska wielofunkcyjnego w Tarnowskiej Woli 622 450,82 2018-09-26-2019-06-28 przetarg nieograniczony
214 RL.272.22.2018 2018-09-19 Biznes Polska Roland Jakubowski wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej 790 2018-09-19-2018-10-03 zapytanie ofertowe
215 RI.7013.32.2.2018 2018-09-24 Budownictwo Firma Doradczo- Inwestycyjna Jan Pluta nadzór inwestorski- budowa boiska wielofunkcyjnego w Tarnowskiej Woli 8 610 2018-09-24-2019-06-28 wybór oferty
216 OR.2600.1.2018 2018-08-31 MW Concept Sp. z o.o. system transmisji obrad online w systemie eSesja wraz z systemem konferencyjnym 29 227,26 2018-08-31-2018-10-22 zlecenie
217 GKS.7021.2.47.2018 2018-09-12 PGKiM Sp. z o.o. wykonanie prac związanych z wykoszeniem traw z poboczy dróg gminnych na terenie gminy 6 804 2018-09-12-2018-10-05 zlecenie
218 GKS.7021.6.80.2018 2018-07-04 ARKO Artur Kopeć dostawa i montaż zadaszenia nad wejściem do budynku Jana Pawła II 4 3 075 2018-07-04-2018-08-31 zlecenie
219 GKS.70241.8.1.2018 2018-10-01 PGKiM Sp. z o.o. wykonanie prac związanych z wykonaniem fudamentu oraz ustawieniem pomnika upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 7 794,58 2018-10-01-2018-11-09 zlecenie
220 SM.8141.4.17.2018 2018-09-27 Genesis Hubert Olchawa przeprowadzenie 32 warsztatów profilaktycznych z zakresu używania dopalaczy i innych środków psychoaktywnych oraz cyberprzemocy 8 800 2018-09-27-2018-10-31 zlecenie
221 GKS.7021.2.54.2018 2018-10-01 Biuro Inżynierskie CONCEPT wykonanie podstawowych przeglądów mostowych 1 476 2018-10-01-2018-10-12 zlecenie
222 GPN.6331.13.2018 2018-09-24 Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu remont przepustu i konserwacja rowu melioracji szczegółowej na działce położonej w obrębie Rozalin 5 000 2018-09-24-2018-10-31 zlecenie
223 GPN.6845.4.97.2018 2018-10-08 Zakład Ślusarski Czesław Szpyt ogrodzenie istniejącego krzyża w miejscowości Alfredówka 5 000 2018-10-08-2018-10-31 zlecenie
224 GKS.7021.8.21.2018 2018-08-09 Stanisław Zięba uporządkowanie terenu przy ul. Ogrodowej w Nowej Dębie 48 500 2018-08-09-2018-10-10 zapytanie ofertowe
225 GKS.7021.8.11.2018 2018-09-06 Firma Remontowo- Brukarska Dariusz Król wykonanie prac związanych z utwardzeniem terenu przy komórkach Broniewskiego 1 i 2 13 776 2018-09-06-2018-10-15 zlecenie
226 RI.7013.25.1.2018 2018-10-15 Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Tawo-Bis rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP 834 320,07 2018-10-15-2020-03-31 przetarg nieograniczony
227 RI.32.2.2018 2018-10-24 FPUH Kris Bud Krzysztof Śnieżek przebudowa boiska asfalowego przy Zespole Placówek Oświatowych na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową 251 381,47 2018-10-24-2018-06-28 przetarg nieograniczony
228 RI.3025.1.3.2018 2018-10-19 Zakład Ślusarski Czesław Szpyt wykonanie i montaż bramy i furtki w ogrodzeniu placu zabaw przy remizie OSP w Alfredówce 3 000 2018-10-19-2018-11-16 zlecenie
229 RI.3025.7.2.2018 2018-10-31 Usługi Budowlane Piotr Urbaniak wykonanie drogi wewnętrznej przy WCA w Rozalinie 11 955,60 2018-10-31-2018-11-30 wybór wykonawcy
230 GKS.7021.8.28.2018 2018-10-22 JADAR Sp. z o.o. sprzedaż i dostawa płytek 23 606,16 2018-10-22-2018-11-30 zlecenie
231 GKS.7021.2.60.2018 2018-11-08 KORPOL ROBOTY ZIEMNE Przemysław Korpuliński dostawa materiałów drogowych do prac remontowych i rozplantowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem nawierzchni na drogach na terenie gminy 50 737,50 2018-11-08-2018-11-30 zapytanie ofertowe
232 GKS.7021.6.126.2018 2018-10-31 P.U.P.H. ELTEX TR wymiana stolarki okiennej w komunalnych lokalach mieszkalnych ceny jednostkowe 2018-10-31-2018-12-15 oferta
233 GKS.7021.8.32.2018 2018-11-06 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSDŹWIG dostawa i rozładunek 230 ton kruszywa  11 881,80 2018-11-06-2018-11-20 oferta
234 RI.3025.3.2.2018 2018-11-15 INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Stanisław Fila przebudowa urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z rozbudową istniejącego budynku "Domu Strażaka" w Cyganach 11 070 2018-11-15-2018-12-15 zlecenie
235 SO.1631.1.2018 2018-11-09 Usługi Archiwalne- Henryk Kowalczyk uporządkowanie materiałów  archiwalnych (akta kategorii A) oraz przygotowanie ich do przekazania do Archiwum Państwowego 3 900 2018-11-09-2018-12-10 zlecenie
236 GKS.7021.2.62.2018 2018-10-19 KORPOL Roboty Ziemne Przemysław Korpuliński dostawa i rozplantowanie tłucznia kamiennego na ulicy Ogrodowej 5 996,25 2018-10-19-2018-11-16 zlecenie
237 RI.7013.25.2.2018 2018-10-18 Biuro Projektowo-Inwestycyjne Budownictwa Józef Baum rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Jadachach- II etap 14 514 2018-10-18-2020-03-31 oferta
238 RI.32.3.2018 2018-10-24 Budownictwo Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Pluta nadzór inwestorski- przebudowa boiska asfaltowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową 4 305 2018-10-24-2018-06-28 wybór oferty
239 GKS.7021.6.128.2018 2018-11-20 PGKiM Sp. z o.o. remont instalacji oddymiania, instalacji oświetlenia awaryjnego i instalacji p.poż w budynku przy Kościuszki 110 37 893,84 2018-11-20-2018-12-20 oferta
240 GKS.7021.8.30.2018 2018-11-20 PGKiM Sp. z o.o. wymiana przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jana Pawła II 4 7 380 2018-11-20-2018-12-20 oferta
241 SM.8141.4.18.2018 2018-11-19 F.H.U. "APsport" Artur Pawelec sprzedaż, dostawa i montaż na terenie stadionu sportowego "STAL" Nowa Dęba piłkochwytu 9 000 2018-11-19-2018-12-20 zlecenie
242 OR.2635.5.2018 2018-07-27 HLG Sp. z o.o. usługi telekomunikacyjne 325,95 2018-08-01-2020-07-31 zlecenie
243 OR.2635.3.2018 2018-04-30 HLG Sp. z o.o. usługi telekomunikacyjne- streaming obrazu- Plac dworca PKS 123 2018-05-01-2020-04-30 zlecenie
244 OR.2635.2.2018 2018-04-30 HLG Sp. z o.o. usługi telekomunikacyjne- streaming obrazu- Plac Gryczmana- widok na fontannę 123 2018-05-01-2020-04-30 zlecenie
245 OR.2635.4.2018 2018-07-27 HLG Sp. z o.o. usługi telekomunikacyjne- internet dla UMiG 220,17 2018-08-01-2020-07-31 zlecenie
246 RI.3025.3.3.2018 2018-11-30 INSTAL-TECH, Marcin Borawa wykonanie zadania pn."Dobudowa opraw oświtlenia ulicznego w Cyganach" 5 043 2018-11-30-2018-12-20 zlecenie
247 RI.3025.7.3.2018 2018-11-30 Usługi Budowlane Piotr Urbaniak remont ogrodzenia WCA w Rozalinie 1 150,05 2018-11-30-2018-12-07 zlecenie
248 GKS.7021.8.35.2018 2018-12-05 "FRASTAN" Stanisław Wrucha wykonanie robót brukarskich związanych z remontem fragmentu chodnika przy ul. Al. Zwycięstwa 10 281,82 2018-12-05-2018-12-20 zlecenie
249 GKS.7041.12.2018 2018-11-05 Zakład Betoniarsko-Kamieniarski Tadeusz Rak wykonanie 8 szt. tablic okolicznościowych 5 578,05 2018-11-05-2018-11-30 zlecenie
250 GPN.6331.18.2018 2018-12-13 Jan Kotulski wykonanie przepustu w drodze wewnętrznej na terenie lasu gminnego "Pożarnia" położonego na działce w obrębie Chmielów 1 000 2018-12-13-2018-12-20 zlecenie
251 GKS.7021.1.13.2018 2018-11-29 "EJ MAŃKA" Fabryka Dekoracji Jan Mańka najem dekoracji bożonarodzeniowych 15 000 2018-12-05-2019-02-03 oferta
252 SM.8141.4.19.2018 2018-11-30 FUB Antoni Zieliński sprzedaż, dostawa i montaż na terenie Zespołu Placówek Oświatowych urządzeń zabawowych 12 100 2018-11-30-2018-12-20 zlecenie
253 GKS.7021.2.71.2018 2018-11-29 Zakład Usług Leśnych i Melioracyjnych Lucjan Paterek remont przepustu oraz ścianki w ciągu drogi w obrębie Cygany 4 320,07 2018-11-29-2018-12-21 zlecenie
254 FN.253.16.2018 2018-12-28 TUW Biuro Regionalne w Rzeszowie uslugi ubezpieczeniowe w zakresie OC Autocasco, Assistance 38 143 2019-01-01-2019-12-31 przetarg nieograniczony
255 GPN.6721.12.2018 2018-10-15 GISON Sp. z o.o. wdrożenie aplikacji System Informacji Przestrzennej GEOplMPZP, aplikacji MPZP WYPIS/WYRYS, aplikacji WUZETKA, aplikacji INWESTOR, aplikacji GEMA-EMUIA 8 487 2018-10-15- czas nieokreślony zlecenie
256 GKS.6131.96.2018 2018-12-17 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wykonanie prac związanych z wycinką drzew na ulicy Leśnej w Nowej Dębie 5 785,02 2018-12-17-2018-12-21 zlecenie
257 GKS.6232.125.2018 2018-12-31 PGKiM Sp. z o.o. odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 178 848 2019-01-01-2019-06-30 przetarg nieograniczony
258 RI.7013.37.2018 2018-12-19 HLG Sp.z o.o. wykonanie podłączenia monitoringu działania instalacji fotowoltaicznej położonej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie do sieci Internet 1 439,10 2018-12-19-2018-12-28 wybór wykonawcy
259 RI.7013.38.2018 2018-12-19 HLG Sp. z o.o. wykonanie podłączenia monitoringu działania instalacji fotowoltaicznej położonej przy Krytej pływalni w Nowej Dębie do sieci Internet 2 004,90 2018-12-19-2018-12-28 wybór wykonawcy