Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Rejestr umów 2022

Lp Nr umowy Data zawarcia umowy Strony umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania umowy Tryb zawarcia umowy
1 SK.6232.90.2021 2021-12-30 PGKiM Sp. z o.o. odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych 578 496,06 2022-01-01-2022-12-31 zamówienie
2 SK.6140.7.2021 2021-12-31 Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Ryszard Józefacki świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy w 2022 r. ceny jednostkowe 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
3 SK.7021.2.93.2021 2021-12-30 Zakład Usług Leśnych Jan Burek odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Alfredówka 104 zł za jedną godzinę pracy 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
4

OR.2151.35.2021

SK.7021.2.96.2021

2021-12-30 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Tarnowska Wola 78 zł za jedną godzinę pracy 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
5

OR.2151.36.2021

SK.7021.2.97.2021

2021-12-30 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Rozalin 78 zł za jedną godzinę pracy 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
6

OR.2150.18.2021

SK.7021.2.95.2021

2021-12-30 Czesław Urbaniak odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Cygany 78 zł za jedną godzinę pracy 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
7 SK.7021.2.91.2021 2021-12-30 Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Kosior odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chmielów 224 zł za jedną godzinę pracy 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
8 SK.6140.1.2022 2022-01-05

Gabinet Weterynaryjny

"ESKULAP"

odławianie, transport i umieszczanie bezdomnych psów w schronisku 2500 zł za utrzymanie jednego miejsca w schronisku 2022-01-05-2022-12-31 zlecenie
9 SK.6140.8.2021 2021-12-31 PGKiM Sp. z o.o. opieka dla psów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowej Dębie 1 315,04 2022-01-01-2022-03-31 zlecenie in-house
10 SK.7021.6.101.2021 2021-12-30 PGKiM Sp. z o.o. zarządzanie budynkami i lokalami 331 655,88 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie in-house
11

OR.2150.19.2021

SK.7021.2.94.2021

2021-12-30 Jan Kotulski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chmielów 78 zł za jedną godzinę pracy 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
12 SK.7021.1.13.2021 2021-12-30 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta 400 000 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie in-house
13 SK.7045.1.2021 2021-12-30 PGKiM Sp. z o o. zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Nowej Dębie 95 000 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie in-house
14 SK.7021.3.2.2021 2021-12-30 PGKiM Sp. z o.o. oczyszczanie ulic, placów i ciągów pieszych na terenie gminy oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN 360 000 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie in-house
15 SK.7021.2.98.2021 2021-12-30 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymanie dróg, placów i ciągów pieszych na terenie gminy oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN 111 147,30 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie in-house
16 SK.7021.2.90.2021 2021-12-30 PGKiM Sp. z o.o. zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta ceny jednostkowe 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie in-house
17 RL.032.2.2022 2022-01-03 Klub Piłki Siatkowej realizacja zadania publicznego pn. "Realizcja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w 2022 r." 60 000 2022-01-03-2022-12-31 konkurs
18 OR.1.2022 2021-12-29 Poczta Polska S.A. usługi pocztowe 118 050,98 2022-01-01-2022-12-31 zapytanie ofertowe
19 OR.2600.5.2021 2021-12-31 DMD s.c. dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 33 965,22 2022-01-01-2022-12-31 zapytanie ofertowe
20 OR.250.1.2022 2021-12-31 PGKiM Sp. z o.o. utrzymanie czystości w budynku UMiG 1400 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
21 OR.266.4.2021 2021-12-02 MWC Poznań wsparcie techniczne- zdalna asysta techniczna programu eSesja 2257,97 + 2138,15 2021-12-02-2022-12-31 zlecenie
22 RL.031.1.2022 2022-01-03 MKS Stal realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba" 278 000 2022-01-01-2022-12-31 konkurs
23 OR.2600.7.2021 2022-01-10 Biuro Plus Stalowa Wola dostawa materiałów biurowych do UMiG w roku 2022 45 796,80 2022-01-10-2022-12-31 zapytanie ofertowe
24 SK.7021.2.92.2021 2021-12-30 Firma-Handlowo-Usługowa Jacek Kosior odśnieżanie dróg gminnych 104 zł za jedną godzinę pracy 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
25 RL.032.3.2022 2022-01-13 Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany w 2022 r." 33 000 2022-01-03-2022-12-31 konkurs
26 RL.032.4.2022 2022-01-14 Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów w 2022 r." 33 000 2022-01-03-2022-12-31 konkurs
27 RL.032.5.2022 2022-01-14 Ludowy Zespół Sportowy Jadachy realizacja zadania publicznego pn."Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy w 2022 r." 33 000 2022-01-03-2022-12-31 konkurs
28 GPN.6812.1.2022 2022-01-10 TPL-Leokadia Tworek wykonywanie operatów szacunkowych obejmujących mienie gminy w 2022 roku 30 083 2022-01-10-2022-12-31 zapytanie ofertowe
29

GPN.6131.3.2022

OR.2151.2.2022

2022-01-19 Grzegorz Szypuła wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Chmielów 433,40 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
30

GPN.6131.5.2022

OR.2150.4.2022

2022-01-19 Józef Grdeń wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Jadachy 216,70 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
31

GPN.6131.2.2022

OR.2150.2.2022

2022-01-19 Czesław Urbaniak wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Cygany 433,40 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
32

GPN.6131.1.2022

OR.2150.1.2022

2022-01-19 Józef Gil wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Tarnowska Wola 236,40 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
33

GPN.6131.4.2022

OR.2150.3.2022

 

2022-01-19 Władysław Flis wykonywanie obowiązków  gajowego lasu gminnego na terenie osiedla Dęba 137,90 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
34 RL.272.1.2022 2022-02-07 Biuro Projektowe Dworaczyk- Architektura opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn."Budowa budynku SOSiR w Nowej Dębie wraz z zagospodarowaniem terenu i zadaszoną trybuną" 47 970 2022-02-07-2022-03-31 zapytanie ofertowe
35 OR.2600.2.2022 2022-01-05 Restauracja "Dębianka" usługa gastronomiczna 10 999,80 2022-01-07 zlecenie
36 RL.272.2.2022 2022-02-08 Land Art Projekt s.c. opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pt. "Budowa placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Leśnej w Nowej Dębie" 3 700 2022-02-08-2022-02-21 zlecenie
37 Aneks do umowy OR.2151.42.2017 2021-12-28 adwokat dr Mirosław Kopeć obsługa prawna na rzecz gminy i jej jednostek organizacyjnych 5 535 2022-01-01-2024-12-31 zlecenie
38 GPN.6730.1.2022 2022-01-31 Usługi Projektowe  Teresa Labuda wykonanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunkach zabudowy

170 zł- projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

200 zł- projekt decyzji o warunkach zabudowy

2022-01-31-2022-12-31 zapytanie ofertowe
39 SK.7021.9.10.2021 2021-12-30 "Hendex" Liliana Tabor-Witoń utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Cyganach 137,90 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
40

SK.7021.9.2.2022

OR.2151.1.2022

2022-01-05 Grzegorz Jaskot utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Chmielowie 78,80 zł miesięcznie 2022-01-05-2022-12-31 zlecenie
41

SK.7021.9.12.2021

OR.2151.34.2021

2021-12-30 Mateusz Kobylarz utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobysowych w Budzie Stalowskiej 78,80 zł miesięcznie 2022-02-01-2022-12-31 zlecenie
42

SK.7021.9.11.2021

OR.2151.32.2021

2021-12-30 Damian Wołosz utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Alfredówce 334,90 zł miesięcznie 2022-02-01-2022-12-31 zlecenie
43 SK.7021.9.9.2021 OR.2150.17.2021 2021-12-30 Kamil Kopeć utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Porębach Dębskich 137,90 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
44

SK.7021.9.1.2022

OR.2150.20.2022

2022-01-05 Zofia Kotulska utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Chmielowie 256 zł miesięcznie 2022-01-05-2022-12-31 zlecenie
45 SK.7021.9.7.2021 OR.2151.33.2021 2021-12-30 Sławomir Rutkowski utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Tarnowskiej Woli 354,60 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
46

SK.7021.9.6.2021

OR.2150.15.2021

2021-12-30 Zofia Biało utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Chmielowie 177,30 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
47

SK.7021.9.5.2021

OR.2150.14.2021

2021-12-30 Barbara Urbaniak utrzymanie porzadku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Jadachach 275,80 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
48

nr 063/K/2020

SK.7021.6.2.2022

2022-01-04 Lift Rzeszów Sp. z o.o. konserwacja urządzenia dźwigowego zainstalowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 110 270,60 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
49 nr 66/12/2021/DS/MS 2021-12-30 TP TELTECH Sp. z o.o usługa monitorowania sygnałów z lokalnego systemu alarmu pożarowego  w obiekcie UMiG Nowa Dęba 307,50 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
50 GPN.6131.8.2022 2022-02-07 "Zielony Ogród" Arkadiusz Zbyrad wycinka na pniu drzew z gatunku sosna w obrębie Chmielów 4 000 2022-02-07-2022-02-28 zapytanie ofertowe
51

SK.7021.2.3.2022

OR.2151.1.1.2022

2022-02-01 Piotr Boroń wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót oraz domiar w terenie na zadanie pn."Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Alfredówka" 1 000 2022-02-01-2022-02-10 zlecenie
52

SK.7021.9.3.2022

OR.2151.3.2022

2022-02-17 Michał Hajduk utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Rozalinie 256,10 zł miesięcznie 2022-03-01-2022-12-31 zlecenie
53 RL.032.6.2022 2022-02-21 Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska w 2022 r." 33 000 2022-02-21-2022-12-31 konkurs
54 RI.7013.1.01.2022 2022-02-21 Firma Handlowo-Usługowa "KRESKA" Krzysztof Buczyński opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowym kosztem robót dla zadania pn. "Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba" 9 840 2022-02-21-2022-03-31 oferta
55 SK.8141.3.1.2022 2022-02-11 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie realizacja zadania publicznego pn. "Zimowy zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży należących do parafialnych wspólnot młodzieżowych działających przy parafii rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie" 4 750 2022-02-21-2022-02-15  
56 GPN.6131.9.2022 2022-02-28 Czesław Urbaniak wycinka i zrywka drzew po wiatrołomach, wykrotach oraz posuszy w lesie gminnym na terenie sołectwa Cygany 70 zł za 1 m3 2022-02-28-2022-03-31 zlecenie
57 RI.7013.3.1.2022 2022-02-22 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz

opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy bocznej od ul. Strefowej do Zakładów Chemicznych Siarkopol w Chmielowie;

opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki i budowy nowego przepustu oraz odcinkowego zarurowania na działkach sąsiednich przy ul. Strefowej w Chmielowie

73 000 2022-02-22-2022-07-29 zlecenie
58

SK.8141.11.2022

OR.2151.13.2022

2022-03-01 Agnieszka Śpiewak wygłoszenie autorskiego cyklu 5-ciu wykładów 2 500 2022-03-02-2022-04-14 zlecenie
59

SK.8141.3.4.2022

OR.2151.6.2022

2022-02-17 Agnieszka Denkowska-Siemczyk prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie Aktywności "U Zybury" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2022-02-28-2022-12-15 zlecenie
60 SK.8141.3.9.2022 OR.2151.11.2022 2022-02-17 Ewa Siwczuk-Cyma prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie Aktywności 35 zł za jedną godzinę zajęć 2022-02-28-2022-12-15 zlecenie
61 SK.8141.3.7.2022 OR.2151.9.2022 2022-02-17 Renata Konefał prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie Aktywności 35 zł za jedną godzinę zajęc 2022-02-28-2022-12-15 zlecenie
62

SK.8141.3.10.2022

OR.2151.12.2022

2022-02-17 Aneta Wojdacz prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie Aktywności 35 zł za jedną godzinę zajęć 2022-02-28-2022-12-15 zlecenie
63

SK.8141.3.2.2022

OR.2151.4.2022

2022-02-17 Maria Kosiorowska koordynacja oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji zadań Klubu Aktywności "U Zybury" 22 zł za jedną godzinę pracy 2022-02-21-2022-12-29 zlecenie
64

SK.8141.3.6.2022

OR.2151.8.2022

2022-02-17 Maria Kosiorowska koordynacja i nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji zadań Klubu Aktywności 22 zł za jedną godzinę pracy 2022-02-21-2022-12-29 zlecenie
65 SK.8141.3.8.3022 OR.2151.10.2022 2022-02-17 Małgorzata Flis prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie Aktywności 35 zł za jedną godzinę zajęć 2022-02-28-2022-12-15 zlecenie
66

SK.8141.3.3.2022

OR.2151.5.2022

2022-02-17 Joanna Rębisz prowadzenie zajeć dla dzieci w Klubie Aktywności "U Zybury" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2022-02-28-2022-12-15 zlecenie
67

SK.8141.3.5.2022

OR.2151.7.2022

2022-02-17 Katarzyna Maciąg prowadzenie zajęć w Klubie Aktywności "U Zybury" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2022-02-28-2022-12-15 zlecenie
68 IR.7013.5.3.2022 2022-03-08 Lift Rzeszów Sp. z o.o. dostawa i montaż windy towarowej do 100 kg dla Przeszkola nr 1 w Nowej Dębie 61 131 2022-03-08-2022-05-13 zapytanie ofertowe
69 IR.7013.5.4.2022 2022-03-08 Lift Rzeszów Sp.z o.o. dostawa i montaż windy towarowej do 100 kg dla Przedszkola nr 5 w Nowej Dębie 48 339 2022-03-08-2022-05-13 zapytanie ofertowe
70

SK.8141.3.14.2022

OR.2151.15.2022

2022-03-03 Dariusz Karnat prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Tarnowskiej Woli, Rozalina, Alfredówki i Budy Stalowskiej 85 zł za 1 sesję treningową 2022-03-07-2022-10-31 zlecenie
71 GPN.6721.1.2022 2022-02-22 Jacek Morawski analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie strefy przemysłowej w Nowej Dębie 1 500 2022-02-22-2022-03-18 zlecenie
72 SO.5540-1.8.22 2022-01-31 Zbigniew Tomczyk wykonywanie obowiązków kierowcy w OSP Tarnowska Wola 400 zł miesięcznie 2022-02-01-2022-12-31 zlecenie
73 SO.5540-1.7.22 2022-01-31 Zbigniew Wilk wykonywanie obowiązków kierowcy w OSP Tarnowska Wola 500 zł miesięcznie 2022-02-01-2022-12-31 zlecenie
74 IR.041.4.2.2022 2022-03-11 Ekspert s.c. opracowanie projektu budowy masztu flagowego 1 230 2022-03-11-2022-03-25 zlecenie
75

SK.8141.12.2022

OR.2151.14.2022

2022-02-28 Piotr Wawrylakowski prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Jadach 85 zł za 1 sesję treningową 2022-03-01-2022-10-31 zlecenie
76

SK.8141.3.15.2022

OR.2151.16.2022

2022-03-07 Jakub Koczot prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Chmielowa 85 zł za 1 sesję treningową 2022-03-07-2022-10-31 zlecenie
77 FN.2.2022 2022-03-11 KSSP Kuryło Sudolski Szrek Sp.k. świadczenie usług prawnych 1 230 2022-03-11-2022-12-31 zlecenie
78 SO.5540.1.I.2022 2022-03-14 Usługi Budowlane Stanisław Zięba niwelacja terenu i utwardzenie drogi do przepompowni ścieków na terenie OSP Rozalin 4 000 2022-03-14-2022-03-31 zlecenie
79 GPN.6831.4.2022 2022-03-09 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec wykonanie mapy do celów prawnych 1 450 2022-03-09-2022-03-31 zlecenie
80 GPN.6831.3.2022 2022-03-09 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec wykonanie podziału nieruchomości położonej w obrębie Chmielów 2 200 2022-03-09-2022-04-30 zlecenie
81 GPN.6870.2.2022 2022-02-15 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec wykonanie podziału nieruchomości położonej w obrębie Chmielów oraz wznowienie granic działek 2 200 2022-02-15-2022-03-31 zlecenie
82 SK.8141.3.13.2022 2022-03-03 FUP Antoni Zieliński sprzedaż, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw Przedszkola nr 5 w Nowej Dębie 29 889 2022-03-03-2022-05-31 zapytanie ofertowe
83 SK.6121.4.2021 2022-03-16 Zakład Usług Leśnych "ELITELAS" Krzysztof Madej przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody na terenie osiedla Dęba 800 2022-03-16-2022-03-31 zapytanie ofertowe
84 RI.7011.3.1.2022 2022-03-14 AM Projekt inż. Anna Mianowska opracowanie projektu odwodnienia Małej Uliczki w miejscowości Cygany 24 600 2022-03-14-2022-07-31 oferta
85 SO.5543.2.I.2022 2022-03-18 PHU ALKA Sp.j. 20 sztuk materacy 6 519 2022-03-18-2022-03-31 zlecenie
86 GPN.6721.2.2022 2022-03-08 Jacek Morawski analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działki nr 882/5 w Rozalinie 1 000 2022-03-08-2022-03-31 zlecenie
87 GPN.6131.10.2022 2022-03-09 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena wartości drzewa gatunku sosna- obręb Alfredówka 61,50 2022-03-09-2022-03-25 zlecenie
88 GPN.6131.8.2022 2022-03-15 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena wartości drewna pozyskanego w lesie gminnym- obręb Chmielów 500 2022-03-15-2022-03-25 zlecenie
89 GPN.6131.9.2022 2022-03-15 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena wartości drewna pozyskanego w lesie gminnym- obręb Cygany 930 2022-03-15-2022-03-25 zlecenie
90 SK.8141.3.16.2022 2022-03-12 Agnieszka Kochanowicz-Staszczak świadczenie usług psychologicznych 7 800 2022-03-12-2022-12-16 zlecenie
91 OR.1331.3.2022 2022-03-25 Marek Kugler "MARKUS radix's software" sprawowanie opieki autorskiej nad systemami z pakietu radix ceny jednostkowe 2022-04-01-2022-03-31 zlecenie
92 nr 180/U4/2021 2021-12-28 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie użytkowanie gruntu 414 zł rocznie 2022-03-17-2029-03-17 zlecenie
93 SK. 6140.5.2022 OR.2150.9.2022 2022-03-31 Julia Arkuszyńska organizacja i zarządzanie Przytuliskiem dla bezdomnych zwierząt 20 zł za jedną godzinę pracy 2022-04-01-2022-12-31 zlecenie
94 IR.7013.2.2.2022 2022-03-31 "BRUK-DAM" Damian Paluszek budowa dwóch parkingów przy Hali Targowej w Nowej Dębie 132 000 2022-03-31-2022-06-29 tryb podstawowy
95 GPN.6131.12.2022 2022-03-25 "Zielony Ogród" Arkadiusz Zbyrad wycinka drzewa gatunku dąb w obrębie Nowa Dęba 1 200 2022-03-25-2022-03-31 zlecenie
96 GPN.6131.21.2021 2022-03-28 "Renowator Kapusta Wojciech" wycięcie drzewa gatunku sosna w Alfredówce 247,54 2022-03-28-2022-04-11 zlecenie
97 RI.7013.15.6.2021 2022-03-31 A&R Usługi Projektowe Anna Smaroń opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i wyodrębnienie zakresu prac termomodernizacyjnych 6 000 2022-03-31-2022-04-08 zlecenie
98 IR.7011.3.1.2022 2022-04-04 Nadzory, Doradztwo i Kosztorysy w Budownictwie mgr inż. Marcin Andrusiewicz wykonanie projektu technicznego dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie miasta i gminy Nowa Dęba" 7 000 2022-04-04-2022-08-31 zlecenie
99 SK.7221.2.2022 2022-04-04 CAMINO Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej Nr 100 350 R 3 321 2022-04-04-2022-05-31 zlecenie
100 SK.7021.2.20.2022 2022-04-04 PGKiM Sp. z o.o. wykonanie prac związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy 209,10 zł za 1m2 wyremontowanej powierzchni 2022-04-04-2022-05-31 zlecenie
101 IR.7013.01.2.2022 2022-04-07 TbKan-Inwest Krystian Otczyk budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie 4 646 940 2022-04-07-2023-05-07 tryb podstawowy
102 RI.713.11.4.2022 2022-04-12 Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "JHS" rozbiórka budynku Restauracji Nad Zalewem 55 350 2022-04-12-2022-05-11 zapytanie ofertowe
103

SK.8141.3.17.2022

OR.2151.27.2022

2022-04-01 Grzegorz Łącz prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Cygan 85 zł za jedną sesję treningową 2022-04-01-2022-10-31 zlecenie
104 RI. 7013.2.2.2022 2022-03-31 Camino Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pn."Budowa dwóch parkingów przy Hali Targowej w Nowej Dębie" 3 690 2022-03-31-2022-06-29 zlecenie
105 IR.7013.9.1.2022 2022-04-04 Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 100339R "Pogorzały" w Tarnowskiej Woli 25 000 2022-04-04-2022-06-30 oferta
106 IR.272.6.2022 2022-04-14 "Ekspert" s.c. Jadwiga Musiał, Radosław Musiał opracowanie dokumantacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pt. "Budowa toalety publicznej zlokalizowanej nad Zalewem w Nowej Dębie" 14 760 2022-04-14-2022-09-16 oferta
107 GPN.7021.2.2022 2022-04-07 Firma Handlowo-Usługowa Jacek Kosior Tartak-Transport-Węgiel wykonanie remontu częściowego mostu na "Piaskach" w Jadachach 4 500 2022-04-07-2022-05-31 zlecenie
108 IR.7013.17.1.2022 2022-04-14 PGKiM Sp. z o.o. budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie- etap II 116 173,50 2022-04-14-2023-03-14 oferta
109 IR.7011.6.1.2022 2022-04-21 Zbigniew Sylwestrzak wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Szkolną z terenami rekreacyjnymi w Nowej Dębie- cz. II zamówienia 29 500 2022-04-21-2022-05-05 tryb podstawowy
110 RL.032.10.2022 2022-04-05 Rodzinny Ogród Działkowy "Nad Bystrzykiem" realizacja zadania publicznego pn. "Modernizacja sieci wodociągowej" 1 000 2022-08-01-2022-09-30 konkurs
111 RL.032.8.2022 2022-04-05 Rodzinny Ogród Działkowy "Rekreacja" realizacja zadania publicznego pn. "Poprawa funkcjonalności oraz estetyki ogrodu" 2 450 2022-04-30-2022-11-30 konkurs
112 IR.7011.5.1.2022 2022-04-25 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Utwardzenie powierzchni gruntu na potrzeby postoju pojazdów przy al. Zwycięstwa w Nowej Dębie"- cz. I zamówienia 18 300 2022-05-09-2022-10-25 tryb podstawowy
113 IR.7011.7.1.2022 2022-04-05 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z miejscami parkingowymi na ul. Strażackiej w Chmielowie"- część III zamówienia 35 500 2022-05-09-2022-10-25 tryb podstawowy
114 RI.7011.1.2022 2022-04-21 Biuro Projektowo-Inwestycyjne  Budownictwa Jóżef Baum opracowanie projektu technicznego wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z instalacją odgromową dla budynku OSP Poręby Dębskie wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną 4 920 2022-04-21-2022-05-13 wybór wykonawcy
115 IR.7013.1.2022 2022-04-21 BUDMAR Mariusz Nowak rozbudowa budynku remizy OSP w Rozalinie 31 981,95 2022-04-21-2022-08-30 wybór wykonawcy
116 IR.7013.6.2.2022 2022-04-26 Zakład Instalacji Wod-Kan. C.O. i GAZ termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli 1 171 780,48 2022-04-26-2022-09-26 tryb podstawowy
117 IR.3050.3.1.2022 2022-04-19 FPUH GAR-BRAM dostawa i montaż garażu 11 970 2022-04-19-2022-04-29 wybór wykonawcy
118 9/2022/Pw 2022-04-04 PGKiM Sp. z o.o. dostawa wody wodociągowej do Przytuliska w Nowej Dębie 5,45 zł za 1 m3 oraz opłata abonamentowa 4,32 zł/ miesięcznie 2022-04-04-na czas nieokreślony zlecenie
119 RL.032.7.2022 2022-04-05 Rodzinny Ogród Działkowy "Relaks" realizacja zadania publicznego pn. "Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego ogrodu" 8 100 2022-05-01-2022-10-31 konkurs
120 IR.7013.15.1.2022 2022-04-28 Altor Sp. z o.o. remont ulicy Zarzecze w Nowej Dębie 12 308,61 2022-04-28-2022-05-06 zlecenie
121 GPN.7021.4.2022 2022-04-28 Usługi Budowlane Stanisław Zięba rozbiórka części budynku mieszkalnego oraz pozostałych budynków  znajdujących się na działce nr ewid. 1650/14 w Chmielowie 21 000 2022-04-28-2022-05-30 zapytanie ofertowe
122 IR.7011.2.2.2022 2022-04-28 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz wykonanie projektu technicznego dla zadania pn. "Odwodnienie ulicy Kolnica w Chmielowie" 30 000 2022-04-28-2022-12-28 oferta
123 GPN.6870.9.2022 2022-04-26 Usługi Geodezyjne Pająk Zbigniew wyznaczenie punktów granicznych oraz ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w obrębie Poręby Dębskie 500 2022-04-26-2022-05-31 zlecenie
124 IR.272.8.2022 2022-04-25 BBF Architektoniczna Pracownia Projektowa wykonanie dokumentacji technicznej boiska sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie 14 760 2022-04-25-2022-11-30 zlecenie
125 IR.7011.7.2.2022 2022-05-05 Firma Usługowa Techmar Zieliński Marek rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tarnowskiej Woli- "Szubienica" 128 115 2022-05-05-2022-08-05 tryb podstawowy
126 RL.032.9.2022 2022-04-05 Rodzinny Ogród Działkowy "Metalowiec" realizacja zadania publicznego pn. "Wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy działkowej" 4 450 2022-04-05-2022-10-31 konkurs
127 GPN.6870.10.2022 2022-04-25 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec wykonanie podziału nieruchomości położonej w obrębie Dęba 1 700 2022-04-25-2022-06-30 zlecenie
128 IR.7013.19.1.2022 2022-04-08 INSTAL-TECH Marcin Borawa usunięcie awarii oświetlenia ulicznego w Chmielowie 28 659 2022-04-08-2022-05-13 wybór wykonawcy
129 IR.7013.01.3.2022 2022-05-05 A&R Usługi Projektowe Anna Smaroń nadzór inwestorski przy robotach budowlanych dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli" 17 600 2022-05-05-2022-10-05 oferta
130 IR.7013.18.3.2022 2022-05-11 Biuro Projektowo Inwestycyjne Budownictwa Józef Baum nadzór inwestorki przy robotach budowlanych dla zadania pn. "Rozbudowa budynku remizy OSP w Rozalinie" 3 444 2022-05-11-2022-10-11 oferta
131 SK.7021.2.34.2022 2022-04-27 Zakład Usługowo-Produkcyjny FRASTAN rozebranie uszkodzonych płyt granitowych wraz z wykonaniem podbudowy i ułożeniem kostki brukowej na odcinku ulicy Żeromskiego oraz  wyrównanie, uzupełnienie ubytków oraz zageszczenie nawierzchni tłuczniowej na placu przy "trojakach" w Nowej Dębie przy ulicy Kościuszki 4 440,30 2022-04-27-2022-05-13 oferta
132 IR.041.5.1.2022 2022-05-12 Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. dostawa i montaż kolorowej drukarki-kopiarki-skanera Konica Minolta 8 364 2022-05-12-2022-06-06 oferta
133 IR.041.5.2.2022 2022-05-12 Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. dostawa i montaż wyposażenia dodatkowego do Konica Minolta 2 767,50 2022-05-12-2022-06-06 oferta
134 SK.7030.1.2022 2022-04-28 PGKiM Sp. z o.o. dzierżawa działki na której zlokalizowana jest Baza Przygotowania Paliwa 984 2022-05-01-na czas nieokreślony zlecenie
135 GPN.6850.6.2022 2022-04-27 Pomiary Geodezyjne Władysław Jaremko podział nieruchomości położonej w obrębie Nowa Dęba 3 300 2022-04-27-2022-06-30 zlecenie
136 IR.7013.18.2.2022 2022-05-11 HENKAM Technika Grzewcza Kamińska i Buczek s.c. Rozbudowa budynku remizy OSP w Rozalinie 67 994,40 2022-05-11-2022-08-30 wybór wykonawcy
137 IR.7013.7.1.2022 2022-05-12 PGKiM Sp. z o.o. nadzór inwestorski przy robotach budowlanych pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tarnowska Wola- "Szubienica" 3 202,88 2022-05-12-2022-08-05 oferta
138 IR.7013.12.2.2022 2022-05-17 Usługi Elektromonterskie EL-SEK Patryk Sekulski budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Borowej w Nowej Dębie- etap III- część I zamówienia 33 825 2022-05-17-2022-08-14 tryb podstawowy
139 IR.7011.8.1.2022 2022-05-05 Firma Handlowo-Usługowa "KRESKA" Krzysztof Buczyński wykonanie prac projektowych do Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania: "Budowy kanalizacji sanitarnej na terenie TSSE w Chmielowie" 28 905 2022-05-05-2022-05-23 oferta
140 IR.041.5.4.2022 2022-05-16 Tech-Print Grzegorz Selwa dostawa i montaż kolorowej drukarki-kopiarki-skanera RICOH MPC 3004 11 200 2022-05-16-2022-05-20 zlecenie
141

FN.1.2022

Aneks nr 1

2022-03-11

2022-05-19

Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. usługi doradztwa podatkowego 1 000 zł +procent od odzyskanej kwoty 2022-03-11-czas nieokreślony zlecenie
142   2022-05-02 Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu produkcja audycji telewizyjnych i plansz ogłoszeniowych o tematyce gminy Nowa Dęba 400 zł miesięcznie 2022-05-02-2022-12-31 zlecenie
143 GPN.6845.31.2022 2022-05-17 PGKiM Sp. z o.o. rozbiórka starych elementów oczyszczalni ścieków w Budzie Stalowskiej 9 500 2022-05-17-2022-06-10 zlecenie
144 GPN.6870.13.2022 2022-05-10 Pomiary Geodezyjne Władysław Jaremko podział nieruchomości położonej w obrębie Cygany 6 800 2022-05-10-2022-08-31 zlecenie
145 GPN.6831.22.2022 2022-05-10 Pomiary Geodezyjne Władysław Jaremko podział nieruchomości położonej w obrębie Cygany 2 400 2022-05-10-2022-07-30 zlecenie
146 RL.032.13.2022 2022-05-12 Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne realizacja zadania publicznego pn. "XXII Biegi Uliczne" 1 600 2022-06-11-2022-06-30 konkurs
147 RL.032.14.2022 2022-05-12 Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne realizacja zadania publicznego pn. "17 Zeszyt Historyczny" 2 000 2022-05-12-2022-11-30 konkurs
148 RL.032.16.2022 2022-05-12 Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa realizacja zadania publicznego pn. "Łączy nas taniec" 1 500 2022-05-05-2022-06-30 konkurs
149 RL.032.15.2022 2022-05-24 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Zarząd Rejonowy w Nowej Dębie realizacja zadania publicznego pn. "Dzień Seniora" 3 550 2022-08-01-2022-09-30 konkurs
150 RL.032.12.2022 2022-05-12 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu Koło nr 12 realizacja zadania publicznego pn. "Wędkuj z nami" 500 2022-08-01-2022-09-30 konkurs
151 RL.032.11.2022 2022-05-12 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu Koło nr 12 realizacja zadania pn. "Zawody Rodzinne 2022" 500 2022-08-01-2022-10-31 konkurs
152 IR.7013.8.2.2022 2022-06-01 Firma Transportowo Handlowa Bogdan Myszka budowa parkingu przy ul. Leśnej- część II zamówienia 44 772 2022-06-01-2022-09-09 tryb podstawowy
153 RL.032.17.2022 2022-05-12 Towarzystwo Włościańskie "Ługi" realizacja zadania publicznego pn. "Rajd po Puszczy Sandomierskiej" 2 000 2022-06-01-2022-06-30 konkurs
154 IR.7013.21.1.2022 2022-06-01 HYDROVENT Sebastian Janik adaptacja pomieszczeń krytej pływalni w Nowej Dębie na pomieszczenia rekreacyjne 359 831 2022-06-01-2022-12-01 tryb podstawowy
155

OR.2151.28.2022

GPN.7021.15.2022

2022-05-19 Wojciech Lewicki koszenie działek położonych w obrębie Alfredówka 3 500 2022-05-19-2022-09-30 zlecenie
156 GPN.6131.14.2022 2022-05-30 Firma Handlowo- Usługowa Anna Maciąg pozyskanie drewna w lesie gminnym w Jadachach 145 zł za 1 m3 pozyskanego drewna 2022-05-30-2022-06-30 zlecenie
157 IR.7013.10.2.2022 2022-06-02 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe INTERBET remont ulicy i budowa parkingu os. Północ- etap III- część I zamówienia 373 920 2022-06-02-2022-09-10 tryb podstawowy
158 SK.6625.5.2022 2022-05-27 MilDRUK Agencja Reklamowa Elżbieta Sudoł wykonanie 15 sztuk tablic z nazwami ulic i numeracją oraz montaż 10 sztuk tablic na istniejących słupkach 2 952 2022-05-27-2022-06-10 oferta
159 RL.032.18.2022 2022-05-12 Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i promocji Wsi Jadachy realizacja zadania publicznego pn. "Turniej Piłki Siatkowej Plażowej" 700 2022-06-01-2022-07-10 konkurs
160 RL.032.20.2022 2022-05-24 Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli realizacja zadania publicznego pn. "Zioła z lasowiackiej puszczy" 5 000 2022-07-01-2022-09-30 konkurs
161 RL.032.19.2022 2022-05-24 Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli realizacja zadania publicznego pn. "Jesienne spotkania pokoleń" 2 300 2022-10-01-2022-11-30 konkurs
162 SK.8141.3.18.2022 2022-05-19 Instytut Szkoleniowo-Badawczy Ewelina Borkowska przeprowadzenie 19 warsztatów dotyczących profilaktyki uzależnień 9 000 2022-05-30-2022-06-24 oferta
163 GPN.6840.2.2022 2022-06-08 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec wznowienie granic działek położonych w obrębie Cygany 1 200 2022-06-08-2022-06-30 zlecenie
164 GPN.6870.4.2022 2022-06-08 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec wykonanie podziału nieruchomości położonej w obrębie Jadachy 1 800 2022-06-08-2022-07-31 zlecenie
165 GPN.6845.35.2022 2022-06-08 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec wykonanie podziału nieruchomości położonych w obrębie Nowa Dęba 2 500 2022-06-08-2022-08-31 zlecenie
166 IR.7011.10.1.2022 2022-06-02 Camino Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz wykonanie projektu technicznego dla zadania pn. "Rozbudowa ul. Anieli Krzywoń Gmina Nowa Dęba" wraz z uzyskaniem decyzji ZRID 94 710 2022-06-02-2022-08-31 zapytanie ofertowe
167 IR.7011.11.1.2022 2022-06-02 Camino Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz wykonanie projektu technicznego dla zadania pn."Rozbudowa ul. Wojska Polskiego Gmina Nowa Dęba" wraz z uzyskaniem decycji ZRID 119 310 2022-06-02-2022-08-31 zapytanie ofertowe
168 GPN.6830.1.2022 2022-05-09 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Aleksander Czachorowski rozgraniczenia działek położonych w obrębie Cygany 2 900 2022-05-09-2022-07-29 zlecenie
169 SK.6181.6.2022 2022-06-03 Usługi Transportowe Jan Gurdak usługa transportowa- wyjazd szkoleniowy dla rolników z terenu gminy na "Dzień Pola" do Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 1 100 2022-06-05 zlecenie
170

SO.5540-1.16.22

OR.2151.31.22

2022-06-01 Mirosław Rębisz wykonywanie obowiązków kierowcy- mechanika- konserwatora samochodu pożarniczego w OSP Poręby Dębskie 500 zł miesięcznie 2022-06-01-2022-12-31 zlecenie
171 GPN.6722.1.2022 2022-06-21 Instytut Rozwoju Miast i Regionów wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie strefy przemysłowej w Nowej Dębie 54 120 2022-06-21-2023-12-21 oferta
172 SK.8141.4.3.2022 2022-06-09 Caritas Diecezji Sandomierskiej- Oddział Parafialny Chmielów realizacja zadania publicznego pn."Organizowanie w ramach wypoczynku, kolonii, półkolonii i wyjazdów z programem o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka oraz niepełnosprawnych" 20 000 2022-07-10-2022-07-21 konkurs
173 SK.8141.4.2.2022 2022-06-09 Miejski Klub Sportowy "STAL" Nowa Dęba realizacja zadania publicznego pn. "Organizowanie w ramach wypoczynku, kolonii, półkolonii i wyjzdów z programem o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka oraz niepełnosprawnych" 15 000 2022-07-04-2022-07-13 konkurs
174 GPN.6721.3.2022 2022-06-02 KANON Sp. z o.o. realizacja zadania pn. "Analiza zasadności do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Chmielów oraz projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba i uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu" 1 230 2022-06-02-2022-06-20 zlecenie
175 SK.7021.2.46.2022 2022-06-15 Jacek Kosior Tartak-Transport- Węgiel, Mat. Budowlane- Usł. Rolnicze wykonanie prac związanych z odkrzewieniem poboczy i rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Jadachy 4 300,40 2022-06-15-2022-10-31 zlecenie
176 SK.7021.2.47.2022 OR.2150.10.2022 2022-06-15 Czesław Urbaniak wykonanie prac związanych z odkrzewianiem poboczy i rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Cygany 4 474,60 2022-06-15-2022-10-31 zlecenie
177 SK.7221.6.2022 2022-06-23 Usługi Projektowo-Budowlane PRO-DRÓG Benita Kotulska aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu związanej z oznakowaniem przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu drogi gminnej Nr 1 00 314 R- Zagroble w miejscowości Jadachy 2 706 2022-06-23-2022-07-15 zlecenie
178 IR.7011.15.2.2022 2022-06-29 JASNY PL. Sp. z o.o. wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadań polegających na budowie oświetlenia na terenie miasta i gminy Nowa Dęba 18 000 2022-06-29-2022-08-28 art.305 pkt 2 ustawy
179 SK.8141.3.19.2022 2022-06-09 RBS Tomasz Zieliński sprzedaż, dostawa i montaż piaskownicy z przykryciem na terenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cyganach 4 428 2022-06-09-2022-07-29 oferta
180 SK.7021.2.44.2022 2022-06-23 Zakład Uslugowo- Produkcyjny FRASTAN wykonanie prac przy ulicy Krasickiego w Nowej Dębie 13 394,70 2022-06-23-2022-06-30 oferta
181 SK.7221.7.2022 2022-06-23 CAMINO Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej wewnętrznej pomiędzy budynkami Krasickiego 1,3 i 11 w Nowej Dębie 1 476 2022-06-23-2022-07-15 zlecenie
182 SK.7021.1.8.2022 2022-06-23 Expodesign wykonanie 5 sztuk tablic ogłoszeniowych 7 910 2022-06-23-2022-07-31 oferta
183 GPN.6131.14.2022 2022-06-29 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena wartosci drewna pozyskanego w lesie gminnym Stawidzak- obręb Jadachy 98,40 2022-06-29-2022-07-08 zlecenie
184 IR.7013.20.1.2022 2022-07-06 Korpol- Roboty Ziemne Przemysław Korpuliński remont dróg w mieście i gminie Nowa Dęba w 2022 roku 809 835,69 2022-07-06-2022-09-04 tryb podstawowy
185 IR.7013.1.1.2022 2022-07-06 Termobud A. J. Kowal Sp. z o.o. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne poprzez budowę kortów tenisowych 745 000 2022-07-06-2022-12-06 tryb podstawowy
186 IR.7013.20.2.2022 2022-07-06 Inżynieria Drogowa Włodzimierz Barszcz sprawowanie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. "Remont dróg w mieście i gminie Nowa Dęba w 2022 roku" 15 500 2022-07-06-2022-12-06 oferta
187 IR.7013.22.2.2022 2022-07-08 Instal-Tech Marcin Borawa dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Sygnałowej w Nowej Dębie 15 900 2022-07-08-2022-09-06 tryb podstawowy
188 GPN.6131.16.2022 2022-06-23 Firma Handlowo-Usługowa Anna Maciąg pozyskanie drewna w lesie gminnym Stawidzak w Jadachach 145 zł za 1 m3 pozyskanego drewna 2022-06-23-2022-07-08 zlecenie
189 IR.272.19.2022 2022-07-04 Land Art Projekt s.c. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pt.: Przebudowa placu zabaw "Koziołek Matołek" w Nowej Dębie 12 915 2022-07-04-2022-08-12 oferta
190 GPN.6131.22.2021 2022-07-06 "Zielony Ogród" Arkadiusz Zbyrad wycinka drzew w obrębie Dęba 9 000 2022-10-03-2022-10-31 zlecenie
191 IR.7013.1.1.2022 2022-07-14 Biuro Projektowo Inwestycyjne Budownictwa Józef Baum nadzór inwestorski przy robotach budowlanych dla zadania: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne poprzez budowę kortów tenisowych na działce gminnej 235 obr. Nowa Dęba" 16 728 2022-07-14-2022-12-06 oferta
192

SK.7021.2.48.2022

OR.2150.11.2022

2022-06-15 Jan Kotulski odkrzewianie poboczy i rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chmielów 6 349,20 2022-06-15-2022-10-31 zlecenie
193 IR.7013.13.3.2022 2022-07-18 Instal-Tech Marcin Borawa dobudowa oświetlenia parkowego w Nowej Dębie ul. Jana Pawła II- etap III 57 100 2022-07-18-2022-10-16 tryb podstawowy
194 IR.7013.24.1.2022 2022-07-18 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe INTERBET remont zjazdu w ciągu ulicy Hubala 11 439 2022-07-18-2022-08-08 zlecenie
195 OR.2600.8.2022 2022-06-13 MWC Sp. z o.o. dostawa 2 kamer IP wraz ze switchem POE oraz konfiguracją zdalną 10 035,57 2022-06-13-2022-06-16 oferta
196 SK.7021.6.47.2022 2022-06-30 ALTECHCOM- POLSKA konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej, centrali oraz systemu oddymiania klatki schodowej w budynku przy ul. Rzeszowskiej 3

jednorazowa konserwacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z centralą- 2 460 zł

jednorazowa konserwacja systemu oddymiania klatki schodowej- 615 zł

2022-06-30-2022-12-31 zlecenie
197 SK.7221.9.2022 2022-07-15 Camino Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej wewnętrznej pomiędzy budynkami Jana Pawła II 4,6,8,10,12 oraz Rzeszowska 3 i 5 w Nowej Dębie 1 476 2022-07-15-2022-09-15 zlecenie
198 SK.7021.8.9.2022 2022-07-19 AQUAPIPE I Kwilosz słupek zraszający 8 105 2022-07-19-2022-07-26 oferta
199 IR.7013.13.4.2022 2022-07-25 Biuro Projektowo- Inwestycyjne Budownictwa Józef Baum dobudowa oświetlenia parkowego w Nowej Dębie ul. Jana Pawła II- etap III 1 107 2022-07-25-2022-10-16 oferta
200 IR.7013.28.1.2022 2022-08-02 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "KOMINEX" rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku "Domu Strażaka" w Cyganach- etap IV 20 200 2022-08-02-2022-09-30 oferta
201 IR.3025.7.1.2022 2022-08-01 BUDMAR Mariusz Nowak wykonanie Miejsca Pamięci przy budynku WCA w Rozalinie 6 350 2022-08-01-2022-09-02 oferta
202 IR.7013.6.2.2022 2022-08-04 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Nowa Dęba wymiana wodociągu w Chmielowie 49 496,64 2022-08-04-2022-10-03 oferta
203 IR.7021.6.30.2022 2022-08-04 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Nowa Dęba remont klatki schodowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba 140 435 2022-08-04-2022-12-03 tryb podstawowy
204 IR.7011.7.3.2022 2022-08-04 Firma Usługowa Techmar Zieliński Marek rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tarnowskiej Woli-"Szubienica" 40 525,84 2022-08-04-2022-08-18 oferta
205 GPN.6870.25.2022 2022-08-10 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec wykonanie mapy do celów prawnych 1 000 2022-08-10-2022-08-12 zlecenie
206 IR.040.8.2022 2022-08-16 Novum spółka komandytowa Szczytno dostawa elementów wyposażenia placu zabaw w Rozalinie 24 000 2022-08-25-2022-09-10 oferta
207 IR.041.4.2022 2022-08-16 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Nowa Dęba budowa masztu flagowego na dz. nr ewid. 254 9 003,60 2022-08-16-2022-10-15 oferta
208 GPN.7021.27.2022 2022-08-16 Andrzej Urbaniak koszenie działek położonych w obrębie Cygany 1 626,42 2022-08-16-2022-08-31 zlecenie
209 IR.2772.25.2022 2022-08-18 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn." Budowa drogi wewnętrznej ze zjazdu w Cyganach dz. ewid. nr 1385/76, 1383/7, 1384/80" 18 500 2022-08-18-2022-12-28 oferta
210 GPN.6870.27.2022 2022-08-18 Pomiary Geodezyjne Władysław Jaremko podział nieruchomości położonej w obrębie Poręby Dębskie 1 800 2022-08-18-2022-10-15 oferta
211 IR.032.22.2022 2022-08-08 Ludowy Zespół Sportowy Jadachy realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy w 2022 r." 23 200 2022-08-08-2022-12-31 konkurs
212 IR.3050.9.2.2022 2022-08-16 Zakład Usług Leśnych i Melioracyjnych Lucjan Paterek wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego w miejscowości Nowa Dęba- osiedle Poręby Dębskie 5 988,23 2022-08-16-2022-09-30 oferta
213 IR.3050.8.2.2022 2022-08-16 Stal-Met Grzegorz Warchoł wykonanie ogrodzenia wraz z bramą terenu po przepompowni ścieków w miejscowości Buda Stalowska 20 000 2022-08-16-2022-09-30 oferta
214 SK.7021.2.51.2022 2022-08-02 Korpol Roboty Ziemne Przemysław Korpuliński dostawa materiałów drogowych do prac remontowych na drogach i rozplantowanie na drogach na terenie Gminy Nowa Dęba wraz z profilowaniem i zagęszczeniem nawierzchni 77 145,60 2022-08-02-2022-09-30 zapytanie ofertowe
215

SK.7021.8.10.2022

Aneks Nr 1/2022

2022-08-03

2022-08-17

Usługi Budowlane Stanisław Zięba

wykonanie prac związanych z przewiezieniem palet z płytkami (z demontażu) na plac składowy przy ul. Ogrodowej w Nowej Dębie

rozbiórka obrzeża cgodnikowego, wywóz obrzeża i zeskładowanie na placu składowym, prace porządkowe

6 500

9 000

2022-08-03-2022-08-22 zlecenie
216

 

SK.7021.6.31.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks Nr 1/2021

 

2022-04-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-07-06

Firma Handlowo-Usługowa Jerzy Janik wykonanie serwisu urządzeń klimatyzacyjnych w budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie

9 963 zł- za każdorazowy serwis urządzeń klimatyzacyjnych

430,50 zł - za każdorazową wymianę pompki skroplin

307,50 zł/kg- za każdorazowe uzupełnienie czynnika chłodzacego

 

 

10 963 zł- za każdorazowy serwis urządzeń klimatyzacyjnych

2022-04-27-2023-12-31 oferta
217 SK.7021.6.41.2022 2022-05-27 "Ekspert" s.c. Jadwiga Musiał, Radosłąw Musiał wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na remont i adaptację pomieszczeń po Banku Spółdzielczym zlokalizowanych na parterze budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 18 450 2022-05-27-2022-08-01 zapytanie ofertowe
218 SK.7021.6.30.2022 2022-03-25 Zenon Ślęzak wykonanie dokumentacji na remont klatki schodowej w budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 3 000 2022-03-25-2022-05-22 zlecenie
219 SK.7021.6.30(2).2022 2022-05-05 Zenon Ślęzak wykonanie dodatkowego zakresu dokumentacji na remont klatki schodowej w budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 800 2022-05-05-2022-05-13 zlecenie
220 SK.7021.7.4.2022 2022-06-03 P.P.H.U. MAXDROGI wykonanie pomiarów odległości widoczności na 17 przejazdach kolejowo-drogowych oraz 3 przejściach dla pieszych na terenie gminy oraz opracowanie dokumentacji 3 062 2022-06-03-2022-10-15 zapytanie ofertowe
221 GPN.6721.4.2022 2022-08-03 KANON Sp. z o.o. realizacja zadania pn. "Analiza zasadności do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Nowej Dęby przy ul. Niżańskiej oraz projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba i uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu" 2 337 2022-08-03-2022-08-19 zapytanie ofertowe
222 GPN.6830.2.2022 2022-08-23 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Aleksander Czachorowski rozgraniczenie działek ewidencyjnych położonych w obrębie Chmielów 3 200 2022-08-23-2022-11-30 zlecenie
223 PG.0541.16.2022 2022-09-12 Spółdzielnia Socjalna "ŁĘGOWIANKA" własnoręczne wykonanie dwóch gorsetów lasowiackich 1 200 2022-09-12-2022-10-01 zlecenie
224 SK.8141.4.4.2022 2022-08-22 Miejski Klub Sportowy "STAL" realizacja zadania publicznego pn. "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodziezy poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych" 3 000 2022-08-22-2022-11-30 konkurs
225 SK.8141.4.8.2022 2022-08-22 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu realizacja zadania publicznego pn. "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych" 1 400 2022-08-10-2022-11-30 konkurs
226 SK.8141.4.7.2022 2022-08-22 Stowarzyszenie Anielskie Grajki realizacja zadania publicznego pn."Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych" 2 000 2022-09-10-2022-10-31 konkurs
227 SK.8141.4.6.2022 2022-08-22 Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa "CHMIELOWIANIE" realizacja zadania publicznego pn. "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych" 2 400 2022-08-16-2022-09-30 konkurs
228 SK.8141.4.5.2022 2022-08-22

Towarzystwo Włościańskie "ŁUGI"

realizacja zadania publicznego pn. "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych" 3 200 2022-08-16-2022-10-14 konkurs
229 PG.0541.13.2022 2022-09-09 Sławomir Gurdak wykonanie 5 sztuk herbu Gminy Nowa Dęba 2 200 2022-09-09-2022-10-10 umowa o dzieło
230 PG.0541.12.2022 2022-09-09 Marzena Struk wykonanie 5 sztuk witraży przedstawiających herb Nowej Dęby 1 375 2022-09-09-2022-10-10 umowa o dzieło
231 IR.7013.25.2.2022 2022-09-13 Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 3 618 367,48 2022-09-13-2023-10-13 tryb podstawowy
232 GPN.6131.18.2022 2022-09-05 DROPOL Kazimierz Bałata udrożnienie rowów na terenie działek położonych w obrębie Cygany 20 910 2022-09-05-2022-09-09 zapytanie ofertowe
233 GPN.7021.30.2022 2022-08-23 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec wykonanie wyznaczenia granic działek położonych w Nowej Dębie 1 200 2022-08-23-2022-08-31 zlecenie
234 IR.032.23.2022 2022-09-02 PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. dowóz uczestników na imprezę integracyjną SENIORIADA 2022 750 2022-09-08 zlecenie
235 SK.7021.6.41.2022 2022-08-25 Biuro Projektowo-Inwestycyjne Budownictwa Józef Baum usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn."Remont klatki schodowej w budynku UMiG przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie" 4 428 2022-08-25-2022-09-03 zlecenie
236 SK.7021.2.3.2022 2022-09-15 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wykonanie prac związanych z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Alfredówka 134 829,65 2022-09-15-2022-10-21 zapytanie ofertowe
237 IR.7013.25.6.2022 2022-09-26 Biuro Projektowo Inwestycyjne Budownictwa Józef Baum nadzór inwestorski dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" 51 660 2022-09-26-2023-08-26 wybór oferty
238 OR.131.1.2022 2022-09-05 PROGRESS Daniel Lampart audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji 2 091 2022-09-05-2022-10-06 zapytanie ofertowe
239 GPN.6730.2.2022 2022-09-22 Usługi Projektowe Teresa Labuda wykonanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania działek w obrębie Alfredówka pod budownictwo jednorodzinne 1 800 2022-09-22-2022-10-20 zapytanie ofertowe
240 IR.703.34.1.2022 2022-09-30 PGKiM Sp. z o.o. remont wodociągu magistralnego od ul. Ogrodowej w Nowej Dębie do boiska sportowego w Tarnowskiej Woli- etap I 317 713,98 2022-09-30-2022-11-30 zlecenie in-house
241 SK.7021.2.73.2022 2022-09-19 EKOTON Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wykonanie naprawy rozszczelnionego przepustu w Tarnowskiej Woli 15 886,68 2022-09-19-2022-10-17 zapytanie ofertowe
242

SK.7021.2.67.2022

OR.2151.33.2022

2022-09-19 Andrzej Urbaniak rozwiezienie kamienia złożonego na terenie sołectwa Cygany i rozścielenia na drogi 2 500 2022-09-19-2022-09-30 zlecenie
243 IR.7013.33.3.2022 2022-10-04 Usługi Projektowo- Budowlane PRO-DRÓG Benita Kotulska usługa nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Nowej Dębie- etap I" 27 060 2022-10-04-2022-12-09 oferta
244 IR.7013.26.2.2022 2022-09-27 RBS Tomasz Zieliński budowa placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Leśnej w Nowej Dębie 72 160,68 2022-09-27-2022-11-26 tryb podstawowy
245

SK.7021.2.3.2022

OR.2151.34.2022

2022-09-26 Piotr Boroń nadzór inwestorki przy realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Alfredówka" 2 000 2022-09-26-2022-10-21 zlecenie
246 IR.7013.26.3.2022 2022-10-03 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz nadzór inwestorski dla zadania pn. "Budowa placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Leśnej w Nowej Dębie" 1 600 2022-10-03-2022-12-03 zlecenie
247 IR.7013.33.1.2022 2022-10-04 Bruk-Dar Dariusz Skawiński rozbudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Nowej Dębie- etap I 1 842 000 2022-10-04-2022-12-08 tryb podstawowy
248 SK.7021.2.76.2022 2022-09-23 Zakład Usługowo- Produkcyjny FRASTAN wykonanie fragmentu chodnika przy ul. Jasnej w Nowej Dębie 2 671,56 2022-09-23-2022-09-30 oferta
249 SK.7021.2.84.2022 2022-10-03 KORPOL ROBOTY ZIEMNE Przemysław Korpuliński dostawa tłucznia kamiennego do sołectwa Afredówka oraz do przytuliska w Nowej Dębie 6 548,50 2022-10-03-2022-10-28 zlecenie
250 RI.7013.30.2.2022 2022-10-10 Adam Szwed wykonanie projektu technicznego dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie miasta i gminy Nowa Dęba" 5 000 2022-10-10-2022-10-17 zlecenie
251 IR.7011.17.1.2022 2022-10-12 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz wykonanie projektu technicznego w zakresie budowy zjazdu z drogi powiatowej do remizy OSP Jadachy- część II zamówienia 14 758,77 2022-10-12-2023-10-12 tryb podstawowy
252 IR.7011.14.1.2022 2022-10-12 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz wykonanie projektu technicznego w zakresie budowy dróg na osiedlu Północ- część V zamówienia 66 420 2022-10-12-2023-10-12 tryb podstawowy
253 GPN.6721.3.2022 2022-10-12 KANON Sp. z o.o. wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Chmielów 61 500 2022-10-12-2024-10-06 tryb podstawowy
254 IR.7013.23.2.2022 2022-10-17 Bruk-Dar Dariusz Skawiński budowa miejsc postojowych przy ul. Broniewskiego na działce 180/2 73 000 2022-10-17-2022-12-16 tryb podstawowy
255 IR.7013.37.3.2022 2022-10-13 ENERGO-INSTAL Dawid Konefał budowa przyłącza energetycznego do przytuliska dla zwierząt w Nowej Dębie 49 830 2022-10-13-2022-12-12 zapytanie ofertowe
256 IR.7013.3.6.2022 2022-10-19 Ekoton Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor rozbiórka i budowa nowego przepustu oraz odcinkowego zarurowania na działkach sąsiednich  przy ul. Strfowej w Chmielowie 128 237,16 2022-10-19-2022-12-03 tryb podstawowy
257 IR.7013.3.7.2022 2022-10-19 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz usługa nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych dla zadania pn. "Rozbiórka i budowa nowego przepustu oraz odcinkowego zarurowania na działkach sąsiednich przy ul. Strefowej w Chmielowie" 2 000 2022-10-19-2022-12-03 zlecenie
258 IR.7013.36.2.2022 2022-10-19 Instal-Tech Marcin Borawa dostawa i montaż opraw oświetleniowych na terenie gminy Nowa Dęba 10 332 2022-10-19-2022-12-19 tryb podstawowy
259 GPN.7021.34.2022 2022-10-05 "Hendex" Liliana Tabor-Witoń wykonanie renowacji zieleni przy Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach 2 000 2022-10-05-2022-10-31 zlecenie
260 IR.7013.23.2.2022 2022-10-21 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz usługa nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych dla zadania pn."Budowa miejsc postojowych przy ul. Broniewskiego na działce 180/2" 1 800 2022-10-21-2022-12-16 zlecenie
261 GPN.6870.33.2022 2022-10-20 Usługi Geodezyjne Jan Drewnicki wykonanie weryfikacji użytków gruntowych wraz z niezbędną dokumentacją geodezyjną do przeprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków na działkach wykorzystywanych jako drogi 4 000 2022-10-20-2022-12-23 zlecenie
262 IR.3050.1.2.2022 2022-10-27 Stal-Met Grzegorz Warchoł wykonanie ogrodzenia za Remizą OSP w Alfredówce 20 000 2022-10-27-2022-11-27 zapytanie ofertowe
263 GPN.6870.34.2022 2022-10-28 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec podział nieruchomości w obrębie Jadachy, wykonanie mapy do celów prawnych, odszukanie znaków granicznych 3 300 2022-10-28-2022-12-30 zlecenie
264 IR.7013.30.2.2022 2022-11-10 PGKiM Sp. z o.o. budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Kwiatkowskiego w m. Nowa Dęba 612 033,90 2022-10-11-2022-12-23 zlecenie in-house
265 SK.8141.3.20.2022 2022-11-07 RBS Tomasz Zieliński sprzedaż, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw Przedszkola nr 1 przy ul. Reja 5 w Nowej Dębie 28 794 2022-11-07-2022-12-29 oferta
266 Nr 44/2022 2022-11-18 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. remont drogi w miejscowości Cygany dz. nr 1301 100 165,32 2022-11-18-2022-12-22 oferta
267 IR.7013.31.2.2022 2022-11-18 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz nadzór inwestorski przy robotach budowlanych dla zadania pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Cygany dz. nr 1301" 2 000 2022-11-18-2022-12-22 oferta
268 IR.7011.20.1.2022 2022-11-18 Biuro  Projektowe Dworaczyk- Architektura Kamil Dworaczyk wykonanie projektu technicznego na przebudowę budynku KROKUS w Jadachach 23 000 2022-11-18-2022-12-30 zapytanie ofertowe
269 IR.7013.4.7.2022 2022-11-18 Firma Transportowo Handlowa Bogdan Myszka rozbiórka budynków garażowych przy ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie 50 630,49 2022-11-18-2022-12-16 zapytanie ofertowe
270 IR.7013.4.8.2022 2022-11-08 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz nadzór inwestorski przy robotach budowlanych dla zadania pn. "Rozbiórka budynków garażowych przy ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie" 2 200 2022-11-08-2022-12-16 oferta
271 IR.7013.27.2.2022 2022-11-23 Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy budowa budynków sportowo- socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie 11 949 246,26 2022-11-23-2024-11-23 tryb podstawowy
272 GPN.6331.10.2022 2022-11-14 "Darvin" Dariusz Winiarski wykonanie ekspertyzy 3 198 2022-11-14-2022-12-23 zlecenie
273 IR.7013.39.2.2022 2022-11-23 Instal-Tech Marcin Borawa dobudowa oświetlenia ulicznego w trybie zaprojektuj i wybuduj w zakresie części I- ul. Zybury w Nowej Dębie 49 500 2022-11-23-2022-12-29 tryb podstawowy
274 IR.7013.40.2.2022 2022-11-23 Instal-Tech Marcin Borawa dobudowa oświetlenia ulicznego w trybie zaprojektuj i wybuduj w zakresie części II- ul. Sosnowa w Nowej Dębie 52 358,14 2022-11-23-2022-12-29 tryb podstawowy
275 GPN.6131.24.2022 2022-11-14 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena wartości drewna pozyskanego na działkach w obrębie Dęba 620 2022-11-14-2022-11-30 zlecenie
276 nr 13000101/1/JST/2022 2022-11-29 Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu kredyt 6 737 662,44 2022-11-29-2035-12-15 przetarg nieograniczony
277 IR.7013.38.2.2022 2022-11-29 SMIDEA Sp. z o.o. budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej przy ul. Sosnowej w Nowej Dębie 85 000 2022-11-29-2022-12-29 tryb podstawowy
278 IR.7011.19.1.2022 2022-11-15 Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o. koncepcja budowy łącznicy pomiędzy obwodnicą Nowej Dęby a strefą przemysłową TSSE Europark Wisłosan Nowa Dęba 70 110 2022-11-15-2022-12-30 zlecenie
279 IR.7013.27.8.2022 2022-12-05 Arkadis Sp.z o.o. S1 sp.k. nadzór inwestorski przy realizacji zadania "Budowa budynków sportowo-szatniowych w Nowej Dębie i Chmielowie" 48 868,14 2022-12-05-2024-11-23 wybór oferty
280 IR.7013.38.3.2022 2022-12-02 PGKiM Sp. z o.o. nadzór inwestorski przy robotach budowlanych pn. "Rozbudowa odcinka kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej przy ul. Sosnowej w Nowej Dębie" 1 500 2022-12-02-2022-12-29 wybór oferty
281 IR.7013.32.2.2022 2022-12-15 PPE Poland rozbudowa placu zabaw w miejscowości Nowa Dęba i Alfredówka 279 940 2022-12-15-2023-05-15 przetarg nieograniczony
282 GPN.6131.21.2022 2022-11-30 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena wartości drewna pozyskanego w lesie gminnym "Zwałka"- obręb Chmielów 230 2022-11-30-2022-12-23 zlecenie
283 SK.7021.2.80.2022 2022-09-19 F.H.U. Jacek Kosior Tartak-Transport-Węgiel, Ma. Budowlane remont dróg na terenie miejscowości Jadachy polegajacy na rozścieleniu tłucznia kamiennego na drogach 6 114,30 2022-09-19-2022-09-30 zlecenie
284 SK.7041.2.2022 2022-10-04 Odlewnia Metali Nieżelaznych Andrzej Gocławski tablica pamiątkowa z mosiądzu 5 289 2022-10-04-2022-11-08 oferta
285 SK.7221.10.2022 2022-10-07 Obsługa Inwestycji Drogowych Stanisław Cieszyński wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych w miejscowości Cygany 1 700 2022-10-07-2022-12-12 zlecenie
286 IR.7013.45.1.2022 2022-12-06 Przedsiębiorstwo Robót Inżrynieryjno-Monterskich Budownictwa "PRIMABUD" Sp. z.o.o. budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Chmielowie 18 222,93 2022-12-06-2022-12-28 zlecenie
287 nr 11/2022 2022-12-23 PE-PE Piotr Pyszniak zorganizowanie i prowadzenie wyżywienia uczniów 407 277,50 2023-02-01-2023-06-23 2023-09-04-2023-22-12 tryb podstawowy
288 OR.1331.7.2022 2022-10-26 Nefeni Sp. z o.o. opieka autorska na oprogramowanie PROTON 20 785,60 2022-11-01-2024-10-31 zlecenie
289 SK.6625.6.2022 2022-11-07 MilDRUK Agencja Reklamowa Elżbieta Sudoł wykonanie tablic z nazwami ulic i numeracją 1 137,75 2022-11-07-2022-11-30 zlecenie
290 OR.2151.1.9.2022 2022-12-19 Andrzej Gurdak wykonanie pokrycia dachowego altany położonej przy Domu Ludowym w Tarnowskiej Woli 1 500 2022-12-19-2022-12-24 dzieło