Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Rejestr umów 2022

Lp Nr umowy Data zawarcia umowy Strony umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania umowy Tryb zawarcia umowy
1 SK.6232.90.2021 2021-12-30 PGKiM Sp. z o.o. odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych 578 496,06 2022-01-01-2022-12-31 zamówienie
2 SK.6140.7.2021 2021-12-31 Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Ryszard Józefacki świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy w 2022 r. ceny jednostkowe 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
3 SK.7021.2.93.2021 2021-12-30 Zakład Usług Leśnych Jan Burek odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Alfredówka 104 zł za jedną godzinę pracy 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
4

OR.2151.35.2021

SK.7021.2.96.2021

2021-12-30 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Tarnowska Wola 78 zł za jedną godzinę pracy 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
5

OR.2151.36.2021

SK.7021.2.97.2021

2021-12-30 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Rozalin 78 zł za jedną godzinę pracy 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
6

OR.2150.18.2021

SK.7021.2.95.2021

2021-12-30 Czesław Urbaniak odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Cygany 78 zł za jedną godzinę pracy 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
7 SK.7021.2.91.2021 2021-12-30 Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Kosior odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chmielów 224 zł za jedną godzinę pracy 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
8 SK.6140.1.2022 2022-01-05

Gabinet Weterynaryjny

"ESKULAP"

odławianie, transport i umieszczanie bezdomnych psów w schronisku 2500 zł za utrzymanie jednego miejsca w schronisku 2022-01-05-2022-12-31 zlecenie
9 SK.6140.8.2021 2021-12-31 PGKiM Sp. z o.o. opieka dla psów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowej Dębie 1 315,04 2022-01-01-2022-03-31 zlecenie in-house
10 SK.7021.6.101.2021 2021-12-30 PGKiM Sp. z o.o. zarządzanie budynkami i lokalami 331 655,88 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie in-house
11

OR.2150.19.2021

SK.7021.2.94.2021

2021-12-30 Jan Kotulski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chmielów 78 zł za jedną godzinę pracy 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
12 SK.7021.1.13.2021 2021-12-30 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta 400 000 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie in-house
13 SK.7045.1.2021 2021-12-30 PGKiM Sp. z o o. zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Nowej Dębie 95 000 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie in-house
14 SK.7021.3.2.2021 2021-12-30 PGKiM Sp. z o.o. oczyszczanie ulic, placów i ciągów pieszych na terenie gminy oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN 360 000 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie in-house
15 SK.7021.2.98.2021 2021-12-30 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymanie dróg, placów i ciągów pieszych na terenie gminy oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN 111 147,30 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie in-house
16 SK.7021.2.90.2021 2021-12-30 PGKiM Sp. z o.o. zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta ceny jednostkowe 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie in-house
17 RL.032.2.2022 2022-01-03 Klub Piłki Siatkowej realizacja zadania publicznego pn. "Realizcja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w 2022 r." 60 000 2022-01-03-2022-12-31 konkurs
18 OR.1.2022 2021-12-29 Poczta Polska S.A. usługi pocztowe 118 050,98 2022-01-01-2022-12-31 zapytanie ofertowe
19 OR.2600.5.2021 2021-12-31 DMD s.c. dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 33 965,22 2022-01-01-2022-12-31 zapytanie ofertowe
20 OR.250.1.2022 2021-12-31 PGKiM Sp. z o.o. utrzymanie czystości w budynku UMiG 1400 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
21 OR.266.4.2021 2021-12-02 MWC Poznań wsparcie techniczne- zdalna asysta techniczna programu eSesja 2257,97 + 2138,15 2021-12-02-2022-12-31 zlecenie
22 RL.031.1.2022 2022-01-03 MKS Stal realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba" 278 000 2022-01-01-2022-12-31 konkurs
23 OR.2600.7.2021 2022-01-10 Biuro Plus Stalowa Wola dostawa materiałów biurowych do UMiG w roku 2022 45 796,80 2022-01-10-2022-12-31 zapytanie ofertowe
24 SK.7021.2.92.2021 2021-12-30 Firma-Handlowo-Usługowa Jacek Kosior odśnieżanie dróg gminnych 104 zł za jedną godzinę pracy 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
25 RL.032.3.2022 2022-01-13 Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany w 2022 r." 33 000 2022-01-03-2022-12-31 konkurs
26 RL.032.4.2022 2022-01-14 Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów w 2022 r." 33 000 2022-01-03-2022-12-31 konkurs
27 RL.032.5.2022 2022-01-14 Ludowy Zespół Sportowy Jadachy realizacja zadania publicznego pn."Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy w 2022 r." 33 000 2022-01-03-2022-12-31 konkurs
28 GPN.6812.1.2022 2022-01-10 TPL-Leokadia Tworek wykonywanie operatów szacunkowych obejmujących mienie gminy w 2022 roku 30 083 2022-01-10-2022-12-31 zapytanie ofertowe
29

GPN.6131.3.2022

OR.2151.2.2022

2022-01-19 Grzegorz Szypuła wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Chmielów 433,40 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
30

GPN.6131.5.2022

OR.2150.4.2022

2022-01-19 Józef Grdeń wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Jadachy 216,70 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
31

GPN.6131.2.2022

OR.2150.2.2022

2022-01-19 Czesław Urbaniak wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Cygany 433,40 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
32

GPN.6131.1.2022

OR.2150.1.2022

2022-01-19 Józef Gil wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Tarnowska Wola 236,40 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
33

GPN.6131.4.2022

OR.2150.3.2022

 

2022-01-19 Władysław Flis wykonywanie obowiązków  gajowego lasu gminnego na terenie osiedla Dęba 137,90 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
34 RL.272.1.2022 2022-02-07 Biuro Projektowe Dworaczyk- Architektura opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn."Budowa budynku SOSiR w Nowej Dębie wraz z zagospodarowaniem terenu i zadaszoną trybuną" 47 970 2022-02-07-2022-03-31 zapytanie ofertowe
35 OR.2600.2.2022 2022-01-05 Restauracja "Dębianka" usługa gastronomiczna 10 999,80 2022-01-07 zlecenie
36 RL.272.2.2022 2022-02-08 Land Art Projekt s.c. opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pt. "Budowa placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Leśnej w Nowej Dębie" 3 700 2022-02-08-2022-02-21 zlecenie
37 Aneks do umowy OR.2151.42.2017 2021-12-28 adwokat dr Mirosław Kopeć obsługa prawna na rzecz gminy i jej jednostek organizacyjnych 5 535 2022-01-01-2024-12-31 zlecenie
38 GPN.6730.1.2022 2022-01-31 Usługi Projektowe  Teresa Labuda wykonanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunkach zabudowy

170 zł- projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

200 zł- projekt decyzji o warunkach zabudowy

2022-01-31-2022-12-31 zapytanie ofertowe
39 SK.7021.9.10.2021 2021-12-30 "Hendex" Liliana Tabor-Witoń utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Cyganach 137,90 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
40

SK.7021.9.2.2022

OR.2151.1.2022

2022-01-05 Grzegorz Jaskot utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Chmielowie 78,80 zł miesięcznie 2022-01-05-2022-12-31 zlecenie
41

SK.7021.9.12.2021

OR.2151.34.2021

2021-12-30 Mateusz Kobylarz utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobysowych w Budzie Stalowskiej 78,80 zł miesięcznie 2022-02-01-2022-12-31 zlecenie
42

SK.7021.9.11.2021

OR.2151.32.2021

2021-12-30 Damian Wołosz utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Alfredówce 334,90 zł miesięcznie 2022-02-01-2022-12-31 zlecenie
43 SK.7021.9.9.2021 OR.2150.17.2021 2021-12-30 Kamil Kopeć utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Porębach Dębskich 137,90 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
44

SK.7021.9.1.2022

OR.2150.20.2022

2022-01-05 Zofia Kotulska utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Chmielowie 256 zł miesięcznie 2022-01-05-2022-12-31 zlecenie
45 SK.7021.9.7.2021 OR.2151.33.2021 2021-12-30 Sławomir Rutkowski utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Tarnowskiej Woli 354,60 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
46

SK.7021.9.6.2021

OR.2150.15.2021

2021-12-30 Zofia Biało utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Chmielowie 177,30 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
47

SK.7021.9.5.2021

OR.2150.14.2021

2021-12-30 Barbara Urbaniak utrzymanie porzadku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Jadachach 275,80 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
48

nr 063/K/2020

SK.7021.6.2.2022

2022-01-04 Lift Rzeszów Sp. z o.o. konserwacja urządzenia dźwigowego zainstalowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 110 270,60 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
49 nr 66/12/2021/DS/MS 2021-12-30 TP TELTECH Sp. z o.o usługa monitorowania sygnałów z lokalnego systemu alarmu pożarowego  w obiekcie UMiG Nowa Dęba 307,50 zł miesięcznie 2022-01-01-2022-12-31 zlecenie
50 GPN.6131.8.2022 2022-02-07 "Zielony Ogród" Arkadiusz Zbyrad wycinka na pniu drzew z gatunku sosna w obrębie Chmielów 4 000 2022-02-07-2022-02-28 zapytanie ofertowe
51

SK.7021.2.3.2022

OR.2151.1.1.2022

2022-02-01 Piotr Boroń wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót oraz domiar w terenie na zadanie pn."Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Alfredówka" 1 000 2022-02-01-2022-02-10 zlecenie
52

SK.7021.9.3.2022

OR.2151.3.2022

2022-02-17 Michał Hajduk utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Rozalinie 256,10 zł miesięcznie 2022-03-01-2022-12-31 zlecenie
53 RL.032.6.2022 2022-02-21 Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska w 2022 r." 33 000 2022-02-21-2022-12-31 konkurs
54 RI.7013.1.01.2022 2022-02-21 Firma Handlowo-Usługowa "KRESKA" Krzysztof Buczyński opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowym kosztem robót dla zadania pn. "Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba" 9 840 2022-02-21-2022-03-31 oferta
55 SK.8141.3.1.2022 2022-02-11 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie realizacja zadania publicznego pn. "Zimowy zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży należących do parafialnych wspólnot młodzieżowych działających przy parafii rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie" 4 750 2022-02-21-2022-02-15  
56 GPN.6131.9.2022 2022-02-28 Czesław Urbaniak wycinka i zrywka drzew po wiatrołomach, wykrotach oraz posuszy w lesie gminnym na terenie sołectwa Cygany 70 zł za 1 m3 2022-02-28-2022-03-31 zlecenie
57 RI.7013.3.1.2022 2022-02-22 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz

opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy bocznej od ul. Strefowej do Zakładów Chemicznych Siarkopol w Chmielowie;

opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki i budowy nowego przepustu oraz odcinkowego zarurowania na działkach sąsiednich przy ul. Strefowej w Chmielowie

73 000 2022-02-22-2022-07-29 zlecenie
58

SK.8141.11.2022

OR.2151.13.2022

2022-03-01 Agnieszka Śpiewak wygłoszenie autorskiego cyklu 5-ciu wykładów 2 500 2022-03-02-2022-04-14 zlecenie
59

SK.8141.3.4.2022

OR.2151.6.2022

2022-02-17 Agnieszka Denkowska-Siemczyk prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie Aktywności "U Zybury" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2022-02-28-2022-12-15 zlecenie
60 SK.8141.3.9.2022 OR.2151.11.2022 2022-02-17 Ewa Siwczuk-Cyma prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie Aktywności 35 zł za jedną godzinę zajęć 2022-02-28-2022-12-15 zlecenie
61 SK.8141.3.7.2022 OR.2151.9.2022 2022-02-17 Renata Konefał prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie Aktywności 35 zł za jedną godzinę zajęc 2022-02-28-2022-12-15 zlecenie
62

SK.8141.3.10.2022

OR.2151.12.2022

2022-02-17 Aneta Wojdacz prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie Aktywności 35 zł za jedną godzinę zajęć 2022-02-28-2022-12-15 zlecenie
63

SK.8141.3.2.2022

OR.2151.4.2022

2022-02-17 Maria Kosiorowska koordynacja oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji zadań Klubu Aktywności "U Zybury" 22 zł za jedną godzinę pracy 2022-02-21-2022-12-29 zlecenie
64

SK.8141.3.6.2022

OR.2151.8.2022

2022-02-17 Maria Kosiorowska koordynacja i nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji zadań Klubu Aktywności 22 zł za jedną godzinę pracy 2022-02-21-2022-12-29 zlecenie
65 SK.8141.3.8.3022 OR.2151.10.2022 2022-02-17 Małgorzata Flis prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie Aktywności 35 zł za jedną godzinę zajęć 2022-02-28-2022-12-15 zlecenie
66

SK.8141.3.3.2022

OR.2151.5.2022

2022-02-17 Joanna Rębisz prowadzenie zajeć dla dzieci w Klubie Aktywności "U Zybury" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2022-02-28-2022-12-15 zlecenie
67

SK.8141.3.5.2022

OR.2151.7.2022

2022-02-17 Katarzyna Maciąg prowadzenie zajęć w Klubie Aktywności "U Zybury" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2022-02-28-2022-12-15 zlecenie
68 IR.7013.5.3.2022 2022-03-08 Lift Rzeszów Sp. z o.o. dostawa i montaż windy towarowej do 100 kg dla Przeszkola nr 1 w Nowej Dębie 61 131 2022-03-08-2022-05-13 zapytanie ofertowe
69 IR.7013.5.4.2022 2022-03-08 Lift Rzeszów Sp.z o.o. dostawa i montaż windy towarowej do 100 kg dla Przedszkola nr 5 w Nowej Dębie 48 339 2022-03-08-2022-05-13 zapytanie ofertowe
70

SK.8141.3.14.2022

OR.2151.15.2022

2022-03-03 Dariusz Karnat prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Tarnowskiej Woli, Rozalina, Alfredówki i Budy Stalowskiej 85 zł za 1 sesję treningową 2022-03-07-2022-10-31 zlecenie
71 GPN.6721.1.2022 2022-02-22 Jacek Morawski analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie strefy przemysłowej w Nowej Dębie 1 500 2022-02-22-2022-03-18 zlecenie
72 SO.5540-1.8.22 2022-01-31 Zbigniew Tomczyk wykonywanie obowiązków kierowcy w OSP Tarnowska Wola 400 zł miesięcznie 2022-02-01-2022-12-31 zlecenie
73 SO.5540-1.7.22 2022-01-31 Zbigniew Wilk wykonywanie obowiązków kierowcy w OSP Tarnowska Wola 500 zł miesięcznie 2022-02-01-2022-12-31 zlecenie
74 IR.041.4.2.2022 2022-03-11 Ekspert s.c. opracowanie projektu budowy masztu flagowego 1 230 2022-03-11-2022-03-25 zlecenie
75

SK.8141.12.2022

OR.2151.14.2022

2022-02-28 Piotr Wawrylakowski prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Jadach 85 zł za 1 sesję treningową 2022-03-01-2022-10-31 zlecenie
76

SK.8141.3.15.2022

OR.2151.16.2022

2022-03-07 Jakub Koczot prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Chmielowa 85 zł za 1 sesję treningową 2022-03-07-2022-10-31 zlecenie
77 FN.2.2022 2022-03-11 KSSP Kuryło Sudolski Szrek Sp.k. świadczenie usług prawnych 1 230 2022-03-11-2022-12-31 zlecenie
78 SO.5540.1.I.2022 2022-03-14 Usługi Budowlane Stanisław Zięba niwelacja terenu i utwardzenie drogi do przepompowni ścieków na terenie OSP Rozalin 4 000 2022-03-14-2022-03-31 zlecenie
79 GPN.6831.4.2022 2022-03-09 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec wykonanie mapy do celów prawnych 1 450 2022-03-09-2022-03-31 zlecenie
80 GPN.6831.3.2022 2022-03-09 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec wykonanie podziału nieruchomości położonej w obrębie Chmielów 2 200 2022-03-09-2022-04-30 zlecenie
81 GPN.6870.2.2022 2022-02-15 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec wykonanie podziału nieruchomości położonej w obrębie Chmielów oraz wznowienie granic działek 2 200 2022-02-15-2022-03-31 zlecenie
82 SK.8141.3.13.2022 2022-03-03 FUP Antoni Zieliński sprzedaż, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw Przedszkola nr 5 w Nowej Dębie 29 889 2022-03-03-2022-05-31 zapytanie ofertowe
83 SK.6121.4.2021 2022-03-16 Zakład Usług Leśnych "ELITELAS" Krzysztof Madej przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody na terenie osiedla Dęba 800 2022-03-16-2022-03-31 zapytanie ofertowe
84 RI.7011.3.1.2022 2022-03-14 AM Projekt inż. Anna Mianowska opracowanie projektu odwodnienia Małej Uliczki w miejscowości Cygany 24 600 2022-03-14-2022-07-31 oferta
85 SO.5543.2.I.2022 2022-03-18 PHU ALKA Sp.j. 20 sztuk materacy 6 519 2022-03-18-2022-03-31 zlecenie
86 GPN.6721.2.2022 2022-03-08 Jacek Morawski analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działki nr 882/5 w Rozalinie 1 000 2022-03-08-2022-03-31 zlecenie
87 GPN.6131.10.2022 2022-03-09 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena wartości drzewa gatunku sosna- obręb Alfredówka 61,50 2022-03-09-2022-03-25 zlecenie
88 GPN.6131.8.2022 2022-03-15 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena wartości drewna pozyskanego w lesie gminnym- obręb Chmielów 500 2022-03-15-2022-03-25 zlecenie
89 GPN.6131.9.2022 2022-03-15 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena wartości drewna pozyskanego w lesie gminnym- obręb Cygany 930 2022-03-15-2022-03-25 zlecenie
90 SK.8141.3.16.2022 2022-03-12 Agnieszka Kochanowicz-Staszczak świadczenie usług psychologicznych 7 800 2022-03-12-2022-12-16 zlecenie
91 OR.1331.3.2022 2022-03-25 Marek Kugler "MARKUS radix's software" sprawowanie opieki autorskiej nad systemami z pakietu radix ceny jednostkowe 2022-04-01-2022-03-31 zlecenie
92 nr 180/U4/2021 2021-12-28 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie użytkowanie gruntu 414 zł rocznie 2022-03-17-2029-03-17 zlecenie
93 SK. 6140.5.2022 OR.2150.9.2022 2022-03-31 Julia Arkuszyńska organizacja i zarządzanie Przytuliskiem dla bezdomnych zwierząt 20 zł za jedną godzinę pracy 2022-04-01-2022-12-31 zlecenie
94 IR.7013.2.2.2022 2022-03-31 "BRUK-DAM" Damian Paluszek budowa dwóch parkingów przy Hali Targowej w Nowej Dębie 132 000 2022-03-31-2022-06-29 tryb podstawowy
95 GPN.6131.12.2022 2022-03-25 "Zielony Ogród" Arkadiusz Zbyrad wycinka drzewa gatunku dąb w obrębie Nowa Dęba 1 200 2022-03-25-2022-03-31 zlecenie
96 GPN.6131.21.2021 2022-03-28 "Renowator Kapusta Wojciech" wycięcie drzewa gatunku sosna w Alfredówce 247,54 2022-03-28-2022-04-11 zlecenie
97 RI.7013.15.6.2021 2022-03-31 A&R Usługi Projektowe Anna Smaroń opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i wyodrębnienie zakresu prac termomodernizacyjnych 6 000 2022-03-31-2022-04-08 zlecenie
98 IR.7011.3.1.2022 2022-04-04 Nadzory, Doradztwo i Kosztorysy w Budownictwie mgr inż. Marcin Andrusiewicz wykonanie projektu technicznego dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie miasta i gminy Nowa Dęba" 7 000 2022-04-04-2022-08-31 zlecenie
99 SK.7221.2.2022 2022-04-04 CAMINO Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej Nr 100 350 R 3 321 2022-04-04-2022-05-31 zlecenie
100 SK.7021.2.20.2022 2022-04-04 PGKiM Sp. z o.o. wykonanie prac związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy 209,10 zł za 1m2 wyremontowanej powierzchni 2022-04-04-2022-05-31 zlecenie
101 IR.7013.01.2.2022 2022-04-07 TbKan-Inwest Krystian Otczyk budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie 4 646 940 2022-04-07-2023-05-07 tryb podstawowy
102 RI.713.11.4.2022 2022-04-12 Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "JHS" rozbiórka budynku Restauracji Nad Zalewem 55 350 2022-04-12-2022-05-11 zapytanie ofertowe
103

SK.8141.3.17.2022

OR.2151.27.2022

2022-04-01 Grzegorz Łącz prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Cygan 85 zł za jedną sesję treningową 2022-04-01-2022-10-31 zlecenie
104 RI. 7013.2.2.2022 2022-03-31 Camino Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pn."Budowa dwóch parkingów przy Hali Targowej w Nowej Dębie" 3 690 2022-03-31-2022-06-29 zlecenie
105 IR.7013.9.1.2022 2022-04-04 Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 100339R "Pogorzały" w Tarnowskiej Woli 25 000 2022-04-04-2022-06-30 oferta
106 IR.272.6.2022 2022-04-14 "Ekspert" s.c. Jadwiga Musiał, Radosław Musiał opracowanie dokumantacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pt. "Budowa toalety publicznej zlokalizowanej nad Zalewem w Nowej Dębie" 14 760 2022-04-14-2022-09-16 oferta
107 GPN.7021.2.2022 2022-04-07 Firma Handlowo-Usługowa Jacek Kosior Tartak-Transport-Węgiel wykonanie remontu częściowego mostu na "Piaskach" w Jadachach 4 500 2022-04-07-2022-05-31 zlecenie
108 IR.7013.17.1.2022 2022-04-14 PGKiM Sp. z o.o. budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie- etap II 116 173,50 2022-04-14-2023-03-14 oferta
109 IR.7011.6.1.2022 2022-04-21 Zbigniew Sylwestrzak wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Szkolną z terenami rekreacyjnymi w Nowej Dębie- cz. II zamówienia 29 500 2022-04-21-2022-05-05 tryb podstawowy
110 RL.032.10.2022 2022-04-05 Rodzinny Ogród Działkowy "Nad Bystrzykiem" realizacja zadania publicznego pn. "Modernizacja sieci wodociągowej" 1 000 2022-08-01-2022-09-30 konkurs
111 RL.032.8.2022 2022-04-05 Rodzinny Ogród Działkowy "Rekreacja" realizacja zadania publicznego pn. "Poprawa funkcjonalności oraz estetyki ogrodu" 2 450 2022-04-30-2022-11-30 konkurs
112 IR.7011.5.1.2022 2022-04-25 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Utwardzenie powierzchni gruntu na potrzeby postoju pojazdów przy al. Zwycięstwa w Nowej Dębie"- cz. I zamówienia 18 300 2022-05-09-2022-10-25 tryb podstawowy
113 IR.7011.7.1.2022 2022-04-05 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z miejscami parkingowymi na ul. Strażackiej w Chmielowie"- część III zamówienia 35 500 2022-05-09-2022-10-25 tryb podstawowy
114 RI.7011.1.2022 2022-04-21 Biuro Projektowo-Inwestycyjne  Budownictwa Jóżef Baum opracowanie projektu technicznego wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z instalacją odgromową dla budynku OSP Poręby Dębskie wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną 4 920 2022-04-21-2022-05-13 wybór wykonawcy
115 IR.7013.1.2022 2022-04-21 BUDMAR Mariusz Nowak rozbudowa budynku remizy OSP w Rozalinie 31 981,95 2022-04-21-2022-08-30 wybór wykonawcy
116 IR.7013.6.2.2022 2022-04-26 Zakład Instalacji Wod-Kan. C.O. i GAZ termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli 1 171 780,48 2022-04-26-2022-09-26 tryb podstawowy
117 IR.3050.3.1.2022 2022-04-19 FPUH GAR-BRAM dostawa i montaż garażu 11 970 2022-04-19-2022-04-29 wybór wykonawcy
118 9/2022/Pw 2022-04-04 PGKiM Sp. z o.o. dostawa wody wodociągowej do Przytuliska w Nowej Dębie 5,45 zł za 1 m3 oraz opłata abonamentowa 4,32 zł/ miesięcznie 2022-04-04-na czas nieokreślony zlecenie
119 RL.032.7.2022 2022-04-05 Rodzinny Ogród Działkowy "Relaks" realizacja zadania publicznego pn. "Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego ogrodu" 8 100 2022-05-01-2022-10-31 konkurs
120 IR.7013.15.1.2022 2022-04-28 Altor Sp. z o.o. remont ulicy Zarzecze w Nowej Dębie 12 308,61 2022-04-28-2022-05-06 zlecenie
121 GPN.7021.4.2022 2022-04-28 Usługi Budowlane Stanisław Zięba rozbiórka części budynku mieszkalnego oraz pozostałych budynków  znajdujących się na działce nr ewid. 1650/14 w Chmielowie 21 000 2022-04-28-2022-05-30 zapytanie ofertowe
122 IR.7011.2.2.2022 2022-04-28 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz wykonanie projektu technicznego dla zadania pn. "Odwodnienie ulicy Kolnica w Chmielowie" 30 000 2022-04-28-2022-12-28 oferta
123 GPN.6870.9.2022 2022-04-26 Usługi Geodezyjne Pająk Zbigniew wyznaczenie punktów granicznych oraz ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w obrębie Poręby Dębskie 500 2022-04-26-2022-05-31 zlecenie
124 IR.272.8.2022 2022-04-25 BBF Architektoniczna Pracownia Projektowa wykonanie dokumentacji technicznej boiska sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie 14 760 2022-04-25-2022-11-30 zlecenie
125 IR.7011.7.2.2022 2022-05-05 Firma Usługowa Techmar Zieliński Marek rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tarnowskiej Woli- "Szubienica" 128 115 2022-05-05-2022-08-05 tryb podstawowy
126 RL.032.9.2022 2022-04-05 Rodzinny Ogród Działkowy "Metalowiec" realizacja zadania publicznego pn. "Wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy działkowej" 4 450 2022-04-05-2022-10-31 konkurs
127 GPN.6870.10.2022 2022-04-25 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec wykonanie podziału nieruchomości położonej w obrębie Dęba 1 700 2022-04-25-2022-06-30 zlecenie
128 IR.7013.19.1.2022 2022-04-08 INSTAL-TECH Marcin Borawa usunięcie awarii oświetlenia ulicznego w Chmielowie 28 659 2022-04-08-2022-05-13 wybór wykonawcy
129 IR.7013.01.3.2022 2022-05-05 A&R Usługi Projektowe Anna Smaroń nadzór inwestorski przy robotach budowlanych dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli" 17 600 2022-05-05-2022-10-05 oferta
130 IR.7013.18.3.2022 2022-05-11 Biuro Projektowo Inwestycyjne Budownictwa Józef Baum nadzór inwestorki przy robotach budowlanych dla zadania pn. "Rozbudowa budynku remizy OSP w Rozalinie" 3 444 2022-05-11-2022-10-11 oferta
131 SK.7021.2.34.2022 2022-04-27 Zakład Usługowo-Produkcyjny FRASTAN rozebranie uszkodzonych płyt granitowych wraz z wykonaniem podbudowy i ułożeniem kostki brukowej na odcinku ulicy Żeromskiego oraz  wyrównanie, uzupełnienie ubytków oraz zageszczenie nawierzchni tłuczniowej na placu przy "trojakach" w Nowej Dębie przy ulicy Kościuszki 4 440,30 2022-04-27-2022-05-13 oferta
132 IR.041.5.1.2022 2022-05-12 Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. dostawa i montaż kolorowej drukarki-kopiarki-skanera Konica Minolta 8 364 2022-05-12-2022-06-06 oferta
133 IR.041.5.2.2022 2022-05-12 Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. dostawa i montaż wyposażenia dodatkowego do Konica Minolta 2 767,50 2022-05-12-2022-06-06 oferta
134 Sk.7030.1.2022 2022-04-28 PGKiM Sp. z o.o. dzierżawa działki na której zlokalizowana jest Baza Przygotowania Paliwa 984 2022-05-01-na czas nieokreślony zlecenie
135 GPN.6850.6.2022 2022-04-27 Pomiary Geodezyjne Władysław Jaremko podział nieruchomości położonej w obrębie Nowa Dęba 3 300 2022-04-27-2022-06-30 zlecenie
136 IR.7013.18.2.2022 2022-05-11 HENKAM Technika Grzewcza Kamińska i Buczek s.c. Rozbudowa budynku remizy OSP w Rozalinie 67 994,40 2022-05-11-2022-08-30 wybór wykonawcy
137 IR.7013.7.1.2022 2022-05-12 PGKiM Sp. z o.o. nadzór inwestorski przy robotach budowlanych pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tarnowska Wola- "Szubienica" 3 202,88 2022-05-12-2022-08-05 oferta
138 IR.7013.12.2.2022 2022-05-17 Usługi Elektromonterskie EL-SEK Patryk Sekulski budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Borowej w Nowej Dębie- etap III- część I zamówienia 33 825 2022-05-17-2022-08-14 tryb podstawowy
139 IR.7011.8.1.2022 2022-05-05 Firma Handlowo-Usługowa "KRESKA" Krzysztof Buczyński wykonanie prac projektowych do Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania: "Budowy kanalizacji sanitarnej na terenie TSSE w Chmielowie" 28 905 2022-05-05-2022-05-23 oferta
140 IR.041.5.4.2022 2022-05-16 Tech-Print Grzegorz Selwa dostawa i montaż kolorowej drukarki-kopiarki-skanera RICOH MPC 3004 11 200 2022-05-16-2022-05-20 zlecenie
141

FN.1.2022

Aneks nr 1

2022-03-11

2022-05-19

Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. usługi doradztwa podatkowego 1 000 zł +procent od odzyskanej kwoty 2022-03-11-czas nieokreślony zlecenie
142   2022-05-02 Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu produkcja audycji telewizyjnych i plansz ogłoszeniowych o tematyce gminy Nowa Dęba 400 zł miesięcznie 2022-05-02-2022-12-31 zlecenie
143 GPN.6845.31.2022 2022-05-17 PGKiM Sp. z o.o. rozbiórka starych elementów oczyszczalni ścieków w Budzie Stalowskiej 9 500 2022-05-17-2022-06-10 zlecenie
144 GPN.6870.13.2022 2022-05-10 Pomiary Geodezyjne Władysław Jaremko podział nieruchomości położonej w obrębie Cygany 6 800 2022-05-10-2022-08-31 zlecenie
145 GPN.6831.22.2022 2022-05-10 Pomiary Geodezyjne Władysław Jaremko podział nieruchomości położonej w obrębie Cygany 2 400 2022-05-10-2022-07-30 zlecenie