Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
SK.6232.176.2020 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowa Dęba
SK.7021.6.107.2020 Wykonywanie prac związanych z bieżącym administrowaniem budynkiem przystanku dworcowego w Nowej Dębie zwanym dalej „poczekalnią”; Wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem toalet miejskich zlokalizowanych na placu przy SOK i na terenie Parku Miejskiego w Nowej Dębie oraz opróżnianie śmieci z boiska wielofunkcyjnego na terenie Parku Miejskiego; Utrzymywanie porządku i czystości w klatkach schodowych oraz holu i korytarzu na parterze w budynku przy ulicy Jana Pawła II 4 w 2021r.
OR.2630.1.2020 2020-12-17 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2021 roku.
SK.7021.6.106.2020 Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem budynkami i lokalami stanowiącymi mieszkaniowy i użytkowy zasób Gminy Nowa Dęba oraz lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Nowa Dęba we wspólnotach mieszkaniowych
SK.7021.1.10.2020 Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Nowa Dęba w 2021 roku
SK.7021.3.2.2020 Oczyszczanie ulic, placów i ciągów pieszych na terenie Gminy Nowa Dęba oraz Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefa Nowa Dęba w 2021 roku
RL.271.31.2020 2020-12-23 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowską Wolą oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce
RL.271.29.2020 2020-12-21 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Nowa Dęba