Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
OR.2600.3.2015 2015-12-28 Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2016 roku.
OR.2600.2.2015 2015-12-28 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2016 roku
OR.2600.1.2015 2015-12-22 Dostawa prasy i czasopism w prenumeracie na 2016 r. dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba
OR.2630.2015 2015-12-21 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym
RL.271.14.2015 2015-12-21 Kompleksowe świadczenie usług ubezpieczeniowych
RL.271.13.2015 2015-11-17 Budowa fundamentów pod rozbudowę budynku OSP Jadachy w ramach zadania: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Strażnicy OSP wraz ze zmianą geometrii dachu i zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego z przez-naczeniem na pomieszczenia biurowe i magazynowe na dz. nr ewid. 405/1 w obrębie ewid. Jadachy
RL.271.12.2015 2015-10-26 Budowa fundamentów pod rozbudowę budynku OSP Jadachy w ramach zadania: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Strażnicy OSP wraz ze zmianą geometrii dachu i zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego z przez-naczeniem na pomieszczenia biurowe i magazynowe na dz. nr ewid. 405/1 w obrębie ewid. Jadachy
OR.2510.1.2015 2015-10-19 Remont Biura Obsługi Klienta II w budynku Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie