Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
RL.271.30.2020 2020-12-09 KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY NOWA DĘBA
RL.271.28.2020 2020-10-26 Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowa Dęba obejmującej obszar zarezerwowany pod projek-towaną obwodnicę miasta Nowa Dęba oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nowa Dęba obejmującej obszar zarezerwowany pod projektowaną obwodnicę drogi krajowej nr 9
RL.271.27.2020 2020-10-15 Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowa Dęba obejmującej obszar położony na terenie miasta Nowa Dęba pomiędzy ul. Szkolną, basenami odkrytymi, ul.Kościuszki, ul.Leśną oraz sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowa Dęba przy ul. Szkolnej obejmującego obszar pomiędzy ul. Kościuszki, ul. Szkolną, rzeką Bystrzyk, ul. Leśną
RL.271.26.2020 2020-10-14 Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci nN oraz wymian istniejących opraw w miejscowości Alfredówka – stacja transformatorowa nr 1 i dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach 6/1/VII I 6/2/VII
RL.271.25.2020 2020-10-06 Dobudowa oświetlenia chodnika w Nowej Dębie ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - dz. nr. ewid. 251/26, 251/67, 251/68, 251/69, 251/64, 251/45, 251/70, 251/71, 251/58, 251/57, 251/2, 251/19, 251/36, 251/49, 251/32, 251/33, 251/34, 251/73, 256/4, 258/5, 258/10, 251/18, 257/3, 257/4 w obrębie Nowa Dęba 265/19, 265/20 obręb Nowa Dęba – etap I – od szafy oświetleniowej T-1 przy ul. Kościuszki do słupa P34
RL.271.24.2020 2020-10-20 Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie
RL.271.23.2020 2020-09-14 Dowóz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Nowa Dęba na krytą pływalnię w Nowej Dębie
RL.271.22.2020 2020-09-15 Budowa drogi wewnetrznej i parkingów przy ul. Lesnej w Nowej Dębie – etap I