Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
RL.271.4.2021 2021-05-06 Przebudowa drogi gminnej ul. Marii Skłodowskiej Curie w Nowej Dębie w zakresie wykonania zatok postojowych, przebudowy jezdni oraz budowy oświetlenia ulicznego
RL.271.3.2021 2021-05-12 • Budowa parkingu przy MGOPS Nowa Dęba – etap II – część I zamówienia • Rozbudowa dróg gminnych na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - Podstrefa Nowa Dęba – odcinek K-L – część II zamówienia • Remont ulicy i budowa parkingu os. Północ – część III zamówienia
RI.7013.9.2.2021 2021-04-21 Rozbudowa placu zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie (dz. ewid. 32/25)
RL.271.2.2021 2021-04-12 Przebudowa drogi gminnej ul. Marii Skłodowskiej Curie w Nowej Dębie w zakresie wykonania zatok postojowych, przebudowy jezdni oraz budowy oświetlenia ulicznego
OR.2600.5.1.2021 2021-02-04 Transkrypcja dźwięku na tekst z nagrania obrad sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie
SK.6232.176.2020 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowa Dęba
SK.7021.6.107.2020 Wykonywanie prac związanych z bieżącym administrowaniem budynkiem przystanku dworcowego w Nowej Dębie zwanym dalej „poczekalnią”; Wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem toalet miejskich zlokalizowanych na placu przy SOK i na terenie Parku Miejskiego w Nowej Dębie oraz opróżnianie śmieci z boiska wielofunkcyjnego na terenie Parku Miejskiego; Utrzymywanie porządku i czystości w klatkach schodowych oraz holu i korytarzu na parterze w budynku przy ulicy Jana Pawła II 4 w 2021r.
OR.2630.1.2020 2020-12-17 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2021 roku.