Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
OR.2600.2.2020 2020-01-13 Zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2020 roku
OR.2600.1.2020 2020-01-13 Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2020 roku
SK.7021.6.88.2019 Wykonywanie prac związanych z bieżącym administrowaniem budynkiem przystanku dworcowego w Nowej Dębie zwanym dalej „poczekalnią”; Wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem toalet miejskich zlokalizowanych na placu przy SOK i na terenie Parku Miejskiego w Nowej Dębie oraz opróżnianie śmieci z boiska wielofunkcyjnego na terenie Parku Miejskiego; Utrzymywanie porządku i czystości w klatkach schodowych oraz holu i korytarzu na parterze w budynku przy ulicy Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie
GKS.7021.3.1.2019 Oczyszczanie ulic, placów i ciągów pieszych na terenie Gminy Nowa Dęba oraz Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefa Nowa Dęba w 2020 roku
SK.7021.6.87.2019 Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem budynkami i lokalami stanowiącymi mieszkaniowy i użytkowy zasób Gminy Nowa Dęba oraz lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Nowa Dęba we wspólnotach mieszkaniowych
OR.2630.2.2019 2019-12-16 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2020 roku
RL.271.33.2019 2019-11-13 Dobudowa oświetlenia ulicznego kablowego w miejscowości Nowa Dęba ul. Srebrna
RL.271.32.2019 2019-11-07 Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Cygany na dz. nr ewid. 1384/51, obręb Cygany, Gmina Nowa Dęba