Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
RL.271.33.2021 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Nowa Dęba
SK.7021.6.101.2021 Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem budynkami i lokalami stanowiącymi mieszkaniowy i użytkowy zasób Gminy Nowa Dęba oraz lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Nowa Dęba we wspólnotach mieszkaniowych
SK.7021.1.13.2021 Bieżące utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Nowa Dęba w 2022 roku
SK.7021.6.100.2021 Wykonywanie prac związanych z bieżącym administrowaniem budynkiem przystanku dworcowego w Nowej Dębie zwanym dalej „poczekalnią”, wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem toalet miejskich zlokalizowanych na placu przy SOK i na terenie Parku Miejskiego w Nowej Dębie oraz opróżnianie śmieci z boiska wielofunkcyjnego na terenie Parku Miejskiego, utrzymywanie porządku i czystości w klatkach schodowych oraz holu i korytarzu na parterze w budynku przy ulicy Jana Pawła II 4
SK.7021.3.2.2021 Oczyszczanie ulic, placów i ciągów pieszych na terenie Gminy Nowa Dęba oraz Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefa Nowa Dęba w 2022 roku
SK.6232.83.2021 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowa Dęba
OR.2630.1.2021 2021-12-08 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2022 roku
RL.271.28.2021 2021-12-01 Adaptacja pomieszczeń krytej pływalni w Nowej Dębie na pomieszczenia rekreacyjne