Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
RL.271.31.2019 2019-11-05 Utwardzenie terenu po obu stronach istniejącego parkingu w osiedlu Broniewskiego w Nowej Debie (nasprzeciwko budynku nr 2) na działce nr ewid. 180/1, obręb Nowa Dęba wraz z dojściem do istniejącego ciągu pieszego.
RL.271.30.2019 2019-10-29 Dobudowa oświetlenia ulicznego w Cyganach, Duża ulica
rl.271.29.2019 2019-10-18 Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowa Dęba w latach 2020-2023
GKS.6232.6.42.2019 2019-09-20 Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków z terenu miasta i gminy Nowa Dęba
RL.271.28.2019 2019-10-15 Remont dróg na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2019r. – część II
RL.271.27.2019 2019-10-08 Utwardzenie terenu po obu stronach istniejącego parkingu w osiedlu Broniewskiego w Nowej Debie (nasprzeciwko budynku nr 2) na działce nr ewid. 180/1, obręb Nowa Dęba wraz z dojściem do istniejącego ciągu pieszego.
RL.271.26.2019 2019-10-03 Roboty budowlane w zakresie: - Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w Nowej Dębie” - dz. nr. ewid. 128,130, 134 obręb Dęba, zgodnie z warunkami przyłączenia znak: 19/F2/UP/00958 z 20.05.2019 r. - Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci nN w miejscowości Nowa Dęba ul. Złota zgodnie z warunkami przyłączenia znak; 19/F2/UP/01342 z 10.07.2019 r. - Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej linii n/N przy ul. Działowej w Nowej Dębie” - dz. nr. ewid. 738, 740/1, 741/2, 741
RL.271.25.2019 2019-10-17 Rozbudowa drogi gminnej nr 109965R zlokalizowanej na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN – Podstrefa Nowa Dęba