Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
RL.271.26.2020 2020-10-14 Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci nN oraz wymian istniejących opraw w miejscowości Alfredówka – stacja transformatorowa nr 1 i dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach 6/1/VII I 6/2/VII
RL.271.25.2020 2020-10-06 Dobudowa oświetlenia chodnika w Nowej Dębie ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - dz. nr. ewid. 251/26, 251/67, 251/68, 251/69, 251/64, 251/45, 251/70, 251/71, 251/58, 251/57, 251/2, 251/19, 251/36, 251/49, 251/32, 251/33, 251/34, 251/73, 256/4, 258/5, 258/10, 251/18, 257/3, 257/4 w obrębie Nowa Dęba 265/19, 265/20 obręb Nowa Dęba – etap I – od szafy oświetleniowej T-1 przy ul. Kościuszki do słupa P34
RL.271.24.2020 2020-10-20 Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie
RL.271.23.2020 2020-09-14 Dowóz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Nowa Dęba na krytą pływalnię w Nowej Dębie
RL.271.22.2020 2020-09-15 Budowa drogi wewnetrznej i parkingów przy ul. Lesnej w Nowej Dębie – etap I
SK.602.1.2020 2020-08-28 Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowa Dęba na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”
SK.6232.14.25.2020 2020-08-24 Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków z terenu miasta i gminy Nowa Dęba
RL.271.21.2020 2020-09-03 Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci nN oraz wymian istniejących opraw w miejscowości Alfredówka – stacja transformatorowa nr 1 i dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach 6/1/VII I 6/2/VII