Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
SK.602.1.2020 2020-08-28 Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowa Dęba na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”
SK.6232.14.25.2020 2020-08-24 Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków z terenu miasta i gminy Nowa Dęba
RL.271.21.2020 2020-09-03 Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci nN oraz wymian istniejących opraw w miejscowości Alfredówka – stacja transformatorowa nr 1 i dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach 6/1/VII I 6/2/VII
RL.271.20.2020 2020-08-20 Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP wraz ze zmianą ge-ometrii dachu i sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe i magazynowe na dz. nr. ewid. 405/1 w obrębie Jadachy – III etap oraz zmiana podparcia konstrukcji stropu w pomieszczeniu zebrań
RL.271.19.2020 2020-08-19 Oświetlenie uliczne przy ul. Borowej w Nowej Dębie–etap I
RL.271.17.2020 2020-08-11 Remont dróg w mieście i gminie Nowa Dęba w 2020 roku wraz z budową ulicy Spacerowej w Nowej Dębie – etap I
SK.6232.126.2020 2020-07-24 Odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba tj. folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big-bag.
SK.6232.14.23.2020 2020-07-20 Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków z terenu miasta i gminy Nowa Dęba