Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
OR.2600.9.2017 2018-01-04 Zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych do Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2018 roku
GKS.6232.145.2017 Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Nowa Dęba
GKS.6232.144.2017 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowa Dęba
OR.2630.1.2017 2017-12-21 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w 2018 roku.
GKS.7021.2.72.2017 Zimowe utrzymanie (zwalczanie śliskości i odśnieżanie) dróg i ciągów pieszych na terenie miasta Nowa Dęba w 2018 roku
GKS.7021.1.15.2017 Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Nowa Dęba w 2018 roku
GKS.7021.3.3.2017 Oczyszczanie ulic, placów i ciągów pieszych na terenie miasta Nowa Dęba oraz Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefa Nowa Dęba w 2018 roku
GKS.7021.6.131.2017 Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem budynkami i lokalami stanowiącymi mieszkaniowy i użytkowy zasób Gminy Nowa Dęba oraz lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Nowa Dęba we wspólnotach mieszkaniowych
Archiwum postępowań