Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Sprawą Zalewu prawdopodobnie zajmie się prokurator

25-02-2014

Zgłoszenie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa złożył z-ca burmistrza Zygmunt Żołądź. Dotyczy ono poświadczenia nieprawdy przez inspektora nadzoru i wykonawcę rewitalizacji Zalewu.

 

To dalszy ciąg sprawy, o której informowaliśmy mieszkańców w artykule pt. "Co dalej nad Zalewem" z dnia 12.02.2013r. Wówczas pisaliśmy - "Ustalamy również z radcą prawnym, czy inspektor nadzoru należycie wypełnił do tej pory swoje obowiązki. Poinformowaliśmy również Wykonawcę o podjętych krokach."

Wyniki tych ustaleń przedstawiamy przedstawiamy Państwu poniżej.

 

- Niestety z naszych ustaleń wynika, że Wykonawca, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, wykonał bieżnię rekreacyjną z kruszywa mineralnego typu Natural Grey, zamiast z kruszywa typu Plazadur.  Ponieważ zarówno w dokumentacji projektowej jak i we wszystkich dokumentach podczas realizacji inwestycji, Wykonawca potwierdzał wbudowanie nawierzchni Plazadur, a inspektor potwierdzał to swoim podpisem, możemy stwierdzić, że zostaliśmy jako inwestor, najzwyczajniej oszukani - mówi Zygmunt Żołądź – z-ca burmistrza.

 

Sprawa ciągnie się już od grudnia ubiegłego roku, gdyż już wówczas, pracownicy urzędu pod lupę wzięli nawierzchnię z kruszywa, która nie zachowywała się zgodnie z założeniami producenta. Z uwagi na aurę nie można było jednak jednoznacznie stwierdzić skąd się biorą problemy z nawierzchnią. W niektórych miejscach z nawierzchni robiło się wręcz błoto. Wykonawca wraz z inspektorem nadzoru zapewniali, że sytuacja jest przejściowa i po ustąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych wszystko dojdzie do normy. Niestety, mimo, że w styczniu aura się poprawiła, zamiast spacerowej nawierzchni, w wielu miejscach nadal było błotnisto.

 

W styczniu 2014r. zastępca burmistrza zadał kolejne pytania inspektorowi nadzoru o przyczyny takiego zachowania nawierzchni.
- Proszę sobie wyobrazić moje zdziwienie, gdy w odpowiedzi przeczytałem, że nawierzchnia z kruszywa naturalnego to nie Plazadur, a tak zwana nawierzchnia równoważna - Natural Grey i w dodatku inspektor nadzoru stwierdza, że wbudowany materiał nie spełnia wymagań producenta. – mówi Zygmunt Żołądź.

 

W związku z taką informacją, w porozumieniu z radcą prawnym ustalono dalszy tok postępowania, w wyniku którego wypowiedziano umowę o nadzorze inspektorskim z uwagi na rażące naruszenie obowiązków wynikających z przepisów i zawartej umowy przez pełniącego funkcję inspektora nadzoru. Zlecono firmie specjalistycznej wykonanie stosownych badań laboratoryjnych nawierzchni oraz złożono równolegle do Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu – Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu tj. potwierdzenia nieprawdy w dokumentach. Zawiadomienie objęło zarówno inspektora nadzoru, jak i Wykonawcę inwestycji.

 

Kilka wyjaśnień dla czytelników:
Ustawa Prawo zamówień publicznych zabrania w ogłoszeniach o przetargu umieszczania tzw. nazw własnych. Zgodnie z ustawą nie można wskazać np. konkretnego surowca do budowy bieżni rekreacyjnej. Jeśli się używa konkretnej nazwy np. Plazadur to podaje się go jako przykład, z zastrzeżeniem, że wykonawca może zastosować tzw. materiał równoważny. Za taki uważa się materiał, który ma równoważne parametry lub lepsze.
W naszym konkretnym przypadku, nawierzchnia typu Natural Grey jest równoważna z nawierzchnią typu Plazadur i gdyby była wykonana zgodnie z zaleceniami producenta, teoretycznie mogła być zastosowana. Problem polega na tym, że Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie wykazał tej nawierzchni, a wskazał Plazadur. Gdyby tak było, to już na etapie rozpatrywania złożonej oferty mogłyby zapaść decyzje o dopuszczeniu materiału równoważnego. Wykonawca twierdzi, że w trakcie realizacji poczynił uzgodnienia na ten temat z inspektorem nadzoru. Niestety, nie ma w żadnym dokumencie tego faktu, a we wszystkich dokumentach z Protokołem odbioru I etapu robót włącznie, pojawia się konsekwentnie nazwa Plazadur.

 

Co dalej?
Obecnie trwają badania laboratoryjne wszystkich nawierzchni wykonanych w ramach inwestycji oraz Radca prawny dokonuje analizy posiadanych dokumentów i na ich podstawie ustali dalszy tok postępowania w stosunku do Wykonawcy.

 

O dalszym przebiegu tej sprawy będziemy mieszkańców informować.

 

UMiG
 

Lista aktualności