Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

29-01-2013

    Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że rozpoczyna nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

   

    Maksymalna wysokość dofinansowania: 20 000 zł.

    Kompletne wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane od dnia 4 lutego 2013r. do odwołania w pokoju nr 6 w godzinach od 8:00 do 15:00

    Nabór wniosków będzie trwał do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na tę formę aktywizacji osób bezrobotnych.

    Formularz wniosku wraz z załącznikami i regulamin dostępne są na stronie internetowej http://www.puptarnobrzeg.pl. w zakładce „Pliki do pobrania”


PUP T-g
RL/MS

Lista aktualności