Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Nabór wniosków - „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

21-02-2013

   Konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl
w terminie: od 18 lutego do 1 marca 2013 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00.

   W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.

   Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wparcia.
Budżet Działania wynosi 385 635 294,00 EUR.

 

Więcej informacji na stronie: http://poig.parp.gov.pl/index/more/31143

 

RL/MS

Lista aktualności