Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Spółdzielnia Inwalidów „Zjednoczenie” w Nowej Dębie

28-02-2013

    Spółdzielnia Inwalidów „Zjednoczenie” powstała 1 kwietnia 1957 roku w wyniku przekształcenia Oddziału Zaopatrzenia Robotniczego przy Zakładach Metalowych w Dębie.

 

Budynek po Obozie Pracy Więźniów, w którym Spółdzielnia rozpoczęła działalność; Kronika 1, Spółdzielnia Inwalidów „Zjednoczenie” w Nowej Dębie, Rok 1957.

 

    Obecny Zarząd Spółdzielni Inwalidów „Zjednoczenie” pracuje w składzie: Prezes Zarządu mgr Stanisław Szpunar, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowo-Rehabilitacyjnych, Główny Księgowy mgr Barbara Mirowska, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Produkcji i Sprzedaży mgr Piotr Zieliński.
Spółdzielnia jest producentem przewodów metalowych, elementów złącznych i konstrukcyjnych do maszyn rolniczych, budowlanych oraz pojazdów samochodowych, wojskowych oraz szynowych.

 

 

Dawny widok hali produkcyjnej w baraku nr 7, 1964 rok; Kronika 1, Spółdzielnia Inwalidów „Zjednoczenie” w Nowej Dębie, Rok 1964/65.

 

 

Obecny wygląd hali produkcyjnej  Spółdzielni; Zdjęcie z archiwum Spółdzielni.

 

 

    Wprowadzone procedury systemu zarządzania zaowocowały w miesiącu lutym 2013 roku uzyskaniem przez Spółdzielnię Certyfikatu Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz recertyfikację Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Również od roku 2008 Spółdzielnia posiada Koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania elementów, części i podzespołów do wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Spółdzielnia nadal zmierza w kierunku specjalizacji w produkcji elementów o dużych przekrojach oraz produkcji seryjnej. Od miesiąca lipca 2012 roku obecny Zarząd Spółdzielni poprzez działalność marketingową pozyskał nowych odbiorców. Przed Spółdzielnią stoją coraz to nowe wymagania jakościowe, technologiczne i organizacyjne, dla realizacji których zmieniana jest na bieżąco organizacja pracy Spółdzielni oraz jej struktura organizacyjna. Na chwilę obecną Spółdzielnia zatrudnia 170 pracowników. Spółdzielnia Inwalidów „Zjednoczenie” w Nowej Dębie jest nowoczesnym przedsiębiorstwem spółdzielczym produkującym części na pierwszy montaż, dla przemysłu motoryzacyjnego, wojskowego i kolejowego oraz maszyn rolniczych.
    W Spółdzielni od roku 1975 są wykonywane usługi motoryzacyjne oraz badania techniczne pojazdów samochodowych. Stacja Diagnostyki Samochodowej posiada dużą renomę w branży usług motoryzacyjnych, która wykonuje badania techniczne pojazdów samochodowych w zakresie badań A, B, T, c, e przy pomocy komputerowych urządzeń diagnostycznych. Natomiast Dział Usług Samochodowych od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 – 17.00 oraz w sobotę w godz. 08.00 – 13.00 wykonuje naprawy zawieszeń samochodowych, ustawienia geometrii kół oraz różne bieżące naprawy pojazdów samochodowych W 2012 roku Spółdzielnia zakupiła nowoczesne urządzenia firmy Sican do wymiany, wyważania i wulkanizacji ogumienia. Placówka została wyposażona w nowe stanowisko naprawcze posiadające podnośnik śrubowy.

 

Stanowisko do wymiany i wyważania kół samochodowych. Wyważarkę obsługuje mechanik pojazdów samochodowych Pan Sławomir Sołtys.

 

    Spółdzielnia Inwalidów posiada wolne pomieszczenia w byłym budynku administracyjnym przy ul. Słowackiego 1a, przeznaczone do wynajęcia po atrakcyjnej cenie. Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 15 846 2631 w. 47.
 

 

SIZND

Lista aktualności