Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Budowa ciągu pieszego przy ul. Sucharskiego w Nowej dębie

01-03-2013

W marcu br. Gmina przystąpi do budowy I etapu ciągu pieszego przy ul. Sucharskiego w Nowej Dębie. Budowany odcinek rozpocznie się od skrzyżowania z ulicą Smugową i będzie miał długość 220 mb. W zakres prac I etapu wchodzi: wykonanie 220 mb chodnika szer. 2,00 m, wykonanie 7 szt. zjazdów indywidualnych na posesje graniczące z chodnikiem, wykonanie 5 szt. wpustów ulicznych wraz z przykanalikami połączonymi ze studniami chłonnymi. Wykonawcą robót będzie Zakład Usługowo-Produkcyjny FRASTAN z Nowej Dęby. 

Lista aktualności