Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Ks. Łagockiego w Nowej Dębie

01-03-2013

W marcu br. Gmina przystąpi do budowy brakującego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ks. Łagockiego w Nowej Dębie, który z różnych względów nie został wybudowany w czasie budowy sieci kanalizacyjnej w latach 90-tych. Inwestycja umożliwi podłączenie do sieci kanalizacyjnej 9 gospodarstw domowych. Zakres prac obejmuje: wykonanie kolektora śred. 160 mm PCV, wykonanie 9 szt. studzienek, ułożenie 20 mb rur ochronnych PE 110 mm. Wykonawcą zadania będzie Zakład Wod.-Kan., C.O. Andrzej Lipiec z Kielc.

Lista aktualności