Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Przedsiębiorco uzyskaj dofinansowanie na rozwój swojego przedsiębiorstwa

02-04-2013

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania zostanie przeprowadzony od 15 do 26 kwietnia 2013 r. w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego.

 

Szacowana kwota dostępnych środków do wykorzystania w tegorocznym naborze wynosi łącznie prawie 2 mld zł.

 

O pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.

W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych. Tworząc jedno nowe miejsce pracy mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej miejsc pracy mogą otrzymać do 300 tys. zł wsparcia.

 

Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy.

 

Wnioski można składać osobiście, albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo rejestrowaną przesyłką pocztową.

 

O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych wg następujących kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania: bezrobocie w powiecie, podstawowy dochód podatkowy gminy, liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy. Na najwięcej punktów, a zatem na wysoką pozycję na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy, mogą liczyć wnioskodawcy planujący utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy w powiecie o dużym bezrobociu i gminie o małych dochodach podatkowych.

 

Dokumenty aplikacyjne w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" dostępne są na stronie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsibiorstw.html

 

Osoby zainteresowane ogłoszonym naborem wniosków o dofinasowanie zapraszamy na dyżur Punktu Konsultacyjnego KSU Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu, który odbędzie się 03-04-2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3. Przez cały czas trwania dyżuru (w godzinach 9-14), Konsultant będzie udzielał indywidualnych, bezpłatnych informacji dla przedsiębiorców oraz dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą na temat m.in.: zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej i możliwości otrzymania wsparcia finansowego na ten cel z różnych źródeł.
 

 

RL/SB

 

Lista aktualności