Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Remont drogi w nowodębskiej podstrefie

12-10-2012

Powstanie TSSE na terenach Zakładów Metalowych „DEZAMET” zaowocowało utworzeniem wielu nowych pomiotów gospodarczych, które funkcjonują w wykupionych lub dzierżawionych obiektach i gruntach.


Wszystkie korzystają w jakiś sposób z istniejących tam dróg, będących do niedawna własnością ZM „DEZAMET” S.A., a którymi od ubiegłego roku zarządza Gmina Nowa Dęba.

 

Rozwiązanie takie zwolniło poprzedniego właściciela z obciążeń związanych z ich utrzymaniem, a przedsiębiorców z wnoszenia opłat na utrzymanie dróg.
Gmina przejęła ponad 2,5 km dróg przeznaczając corocznie ponad 100 tys. zł na ich utrzymanie oraz oświetlenie. Środki o takiej wartości pozostały więc w portfelach nowodębskich przedsiębiorców

 

Należy także sukcesywnie poprawiać jakość nawierzchni tych dróg. Dobrym momentem na całościowe rozwiązanie stanu infrastruktury drogowej na terenie nowodębskiej podstrefy będzie kolejny okres programowania unijnego 2014-2020, w czasie którego powinny pojawić się pieniądze na tego typu projekty. Nie czekając na ten moment, samorząd podejmuje już działania, aby poprawiać stan dróg w najbardziej newralgicznych punktach - gdzie natężenie ruchu jest największe i które są w złym stanie.
Pierwszy krok został zrobiony w tym roku: remontem objęty został ponad 300-metrowy odcinek od dawnej „bramy głównej” do drogi, która prowadzi do stacji paliw i Marmy.

 

Nowa nawierzchnia asfaltowa położona została na powierzchni 2 400 m2. Koszt remontu to kwota 146 tys. złotych.
Jak przekonują sami przedsiębiorcy, przejęcie dróg przez Gminę spowodowało poprawienie systemu komunikacyjnego w nowodębskiej podstrefie, a także ich otwarcie się na kontrahentów. Obecnie przejęliśmy drogi biegnące wzdłuż hali Spółki Innowacja, aby sformalizować stan rzeczywisty.

 

AK/RI

Lista aktualności