Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Prąd dla Twojego domu - rekrutacja do projektu

24-10-2016

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba informuje, że termin składania wniosków  dotyczących dofinansowania do projektu parasolowego na rozwój OZE w Gminie Nowa Dęba zostaje przedłużony do dnia 9 grudnia 2016r.

 
Ponadto przypominamy, że deklaracje złożone przed dniem 24 października 2016 roku nie są wiążące w kwestii udziału w projekcie i koniecznym jest złożenie kompletu dokumentów w aktualnie trwającym naborze wniosków.
 

 

 

Mieszkańcy Miasta i Gminy Nowa Dęba!

 

Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba rozpoczyna rekrutację do projektu „parasolowego” pn. ROZWÓJ INSTALACJI OZE W PODSEKTORZE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO INDYWIDUALNEGO NA TERENIE GMINY NOWA DĘBA.

Projekt realizowany byłby w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, działanie 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia,  Regionalnego, którego otwarcie planowane jest na IV kwartał 2016 r.

      Zgłoszenia gospodarstw domowych do projektu zgodnie z Regulaminem naboru trwają do dnia 28 listopada 2016 r., a dokumenty należy składać  w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba w  Biurze Obsługi Klienta (parter, obok głównego wejścia) w godzinach pracy Urzędu. Szczegółowe informacje zawiera zamieszczony poniżej Regulamin naboru.

Dodatkowe  informacje dotyczące naboru wniosków od mieszkańców można uzyskać osobiście w Urzędzie w Referacie Rozwoju Lokalnego i Środków Pomocowych w pokoju 302 pod nr telefonu 15 846 26 71 wew. 302, w godzinach pracy Urzędu.

 

Gmina Nowa Dęba proponuje, aby ocenę techniczną, o której mowa w punkcie III. 3 Regulaminu naboru wniosków przeprowadziła jedna z niżej wymienionych firm:

 

1.      Podkarpackie Stowarzyszenie Eko-Karpatia ul. Białobrzeska 202 37-110 Żołynia

2.      Vendsoft sp. z o.o., Krzemienica 918, 37-127 Krzemienica,

 

Prezentacja ze spotkania dotyczącego odnawialnych źródeł energii

 

(kliknij na prezentacji, aby wyświetlić kolejny slayd)

 

Lista aktualności