Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Dotacje unijne na otwarcie firmy do 24 tys.

09-11-2016

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. wraz z Zachodniopomorską Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości, Ekologii i Nauki  rozpoczęła nabór wniosków do projektu „MOJA FIRMA MOJA SZANSA”. W ramach projektu można uzyskać maksymalnie do 24 000 zł bezzwrotnych środków na otwarcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe do kwoty 1 850 zł przez pierwsze 6/12 miesięcy prowadzenia działalności.

 

Ponadto zapewniamy:

  • szkolenia m.in. z zakresu przedsiębiorczości, marketingu czy wypełnienia dokumentów aplikacyjnych,
  • dwudaniowy obiad oraz przerwę kawową podczas szkoleń,
  • indywidualne wsparcie doradców w wypełnieniu dokumentów aplikacyjnym w tym m.in. biznesplanu,
  • stałe doradztwo z osobami posiadającymi doświadczenie w biznesie,
  • szkolenia m.in. z negocjacji handlowych czy kontaktów z trudnym klientem,
  • zwrot kosztów dojazdów.

 

Projekt skierowany jest do osób niepracujących (bezrobotnych lub biernych zawodowo) powyżej 30 roku życia, zamieszkujących województwo podkarpackie, należących do jednej z poniższych grup:

  • kobiet;
  • osób powyżej 50 roku życia;
  • osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy)
  • osób niepełnosprawnych.

 

Rekrutacja trwa do 02.12.2016r.

 

Projekt „Moja firma – Moja szansa”, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.firma.zgd.com.pl

 

 

 

Dane kontaktowe:

Arkadiusz Mielczarek

Tel. 17 25 09 420, 501 438 365

e-mail:

 

RL/MS

Lista aktualności