Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Projekt dotacyjny dla kobiet bezrobotnych KOBIECY PULS BIZNESU

13-02-2017

Projekt „KOBIECY PULS BIZNESU” jest skierowany dla KOBIET, które:

- ukończyły 30 lat,

- zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego,

- zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego,

- są bezrobotne lub bierne zawodowo.

 

Szczególnie zapraszamy kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym:

- długotrwale bezrobotne,

- niepełnosprawne,

- powyżej 50 roku życia

- posiadające co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia,

- wchodzące/powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka,

- samotne matki wychowujące minimum 1 dziecko w wieku do 18 roku życia.

 

W ramach projektu oferujemy:

- doradztwa i szkolenia dotyczące zakładania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz opracowania biznesplanu,

- bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 22 000 zł,

- bezzwrotne finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 17 700 zł przez 12 miesięcy w tym: 1 750 zł/miesiąc przez 6 miesięcy oraz 1 200 zł/miesiąc przez kolejne 6 miesięcy,

-szkolenia i doradztwo specjalistyczne wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Zapewniamy materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który dostępny jest na stronach: www.cdsprojekt.pl i www.amd-group.pl lub zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro), 35-001 Rzeszów, tel.:17 779 01 88, e-mail: cdsdotacje@wp.pl.

 

RL/MS

Lista aktualności