Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP rozpoczyna realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”

18-10-2017

   Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Nowej Dębie rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pod nazwą „Od szkolenia do zatrudnienia”.

 

   Projekt adresowany jest do młodzieży w wieku 18-24 lat, która obecnie nie pracuje, nie uczestniczy w kształceniu lub szkoleniu czyli  z tzw. grupy NEET.

 

   Zakłada on aktywizację młodzieży poprzez wyposażenie w dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe, zdobycie doświadczenia zawodowego w trakcie płatnych staży oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

 

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” obejmować będzie:

  • szkolenia zawodowe- dostosowane do oczekiwań uczestników, uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe,
  • staże zawodowe- uczestnicy otrzymują stypendium, 
  • zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem,
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
  • szkolenia językowe, komputerowe, kurs prawa jazdy kat. B,
  • warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty,

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Dodatkowo uczestnicy mają zapewnione dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia, posiłek w trakcie zajęć oraz ubezpieczanie NNW. Istnieje także możliwość refundacji kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w projekcie.

 

Rekrutacja do ww. projektu potrwa do 31.10.2017 r.

 

RL/MS

Lista aktualności