Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Podkarpacki Funduszu Rozwoju - wsparcie dla przedsiębiorców

16-01-2018

 

 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. istnieje od  10 maja 2017r. Jest spółką samorządową i ma za zadanie oferować instrumenty finansowe służące rozwojowi MŚP na Podkarpaciu.

 Wsparcie oferowane przez Fundusz przeznaczone będzie w szczególności dla firm, które mają utrudniony dostęp do finansowania. Jego zadaniem będzie również wzmocnienie aktywności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych z Podkarpacia, poprzez wzmocnienie ich pozycji, zwiększenie konkurencyjności i rozwijanie działalności gospodarczej. Zdywersyfikowany system instrumentów finansowych będzie pomagał firmom w uzyskaniu dostępu do zewnętrznych źródeł  finansowania ich działalności gospodarczej oraz, co istotne, będzie dostępny dla całego obszaru województwa podkarpackiego. Kluczowym obszarem działalności Funduszu jest gospodarowanie własnym i powierzonym kapitałem poręczeniowym na rzecz rozwoju sektora MŚP na terenie Województwa Podkarpackiego.

 

OFERTA PRODUKTOWA PFR

 

POŻYCZKA OBROTOWA:

*        Kwota pożyczki: od 1 tys. do 250 tys. złotych

*        Okres finansowania: na 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny rok

*        Oprocentowanie: nie niższe niż stopa referencyjna wyznaczona zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej – IBOR (1,83%)

*        Brak prowizji za rozpatrzenie wniosku

*        Prowizja za podpisanie umowy 0,5%-1,5%

*        Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie w każdym przypadku weksel in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz w zależności od okoliczności faktycznych każdego Pożyczkobiorcy: poręczenie osób trzecich,  poręczenie instytucji finansowych, hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, sądowy zastaw rejestrowy, kaucja środków pieniężnych na lokacie.

 

 

POŻYCZKA OBROTOWA:

*        Kwota pożyczki: od 150 tys. do 500 tys. złotych

*        Okres finansowania: na 5 lat z możliwością miesięcznej spłaty

*        Oprocentowanie: nie niższe niż stopa referencyjna wyznaczona zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej –IBOR ( 1.83%)

*        Brak prowizji za rozpatrzenie wniosku

*        Prowizja za podpisanie umowy 0,5%-1,5%

*        Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie w każdym przypadku weksel in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz w zależności od okoliczności faktycznych każdego Pożyczkobiorcy: poręczenie osób trzecich,  poręczenie instytucji finansowych, hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, sądowy zastaw rejestrowy, kaucja środków pieniężnych na lokacie.

 

PORĘCZENIA:

*        PFR może poręczać kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe

*        Kwota poręczenia: od 5 tys. do 1 mln złotych

*        Okres poręczenia: do 10 lat

*        Poręczenie do 80% wartości kredytu/pożyczki

*        Poręczenie do 60% gwarancji bankowej

*        Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie w każdym przypadku weksel in blanco z wystawienia Poręczeniobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz w zależności od okoliczności faktycznych każdego Poręczeniobiorcy: poręczenie osób trzecich,  poręczenie instytucji finansowych, hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, sądowy zastaw rejestrowy, kaucja środków pieniężnych na lokacie.

*        Prowizja za rozpatrzenie wniosku:  150 złotych

*        Prowizja od udzielonego poręczenia: od 0,5% do 3,5%  wysokość uzależniona jest od czasu trwania poręczenia oraz ryzyka związanego z udzielonym poręczeniem

                                                                                                                                                         

FAKTORING:

*        Pakiet rozliczeń faktur: 100 tyś. złotych

*        Okres trwania pakietu: do 1 roku

*        Rozliczenie faktur do 80% wartości całkowitej faktury

*        Prowizja 2%-5% w zależności od terminu zapłaty na fakturze

 

Naszą misją jest wspieranie rozwoju gospodarczego Województwa Podkarpackiego a w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

JAK UZYSKAĆ PORĘCZENIE/ POŻYCZKĘ/FAKTORING?

Przedsiębiorca chcący uzyskać poręczenie, pożyczkę, pakiet faktoringowy ma do wyboru różne opcje złożenia wniosku:

*      osobiście w siedzibie Funduszu: ul. Hetmańska 4 lok. 3, 35-045 Rzeszów

*      pocztą elektroniczną – na adres: sekretariat@pfr-podkarpackie.pl

*      przesyłką listową

*      faksem – nr: 17 784 40 16

MECHANIZM FUNKCJONOWANIA PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ PFR

 

 

 

 FORNA W


 


 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju  Sp. z o.o.

hetmańska 4, 35-045 Rzeszów

Tel.17 786 35 49, fax 17 784 40 16

sekretariat@pfr-podkarpackie.pl

Podkarpacki Funduszu Rozwoju - strona internetowa: www.pfr-podkarpackie.pl

 

Dział Sprzedaży: tel. 17 783 55 46, 17 786 33 11, mail: dzialsprzedazy@pfr-podkarpackie.pl

 

RL/MS

 

Lista aktualności