Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Akredytowane laboratorium z Nowej Dęby

21-05-2013
Komentarze (2)

    Laboratorium Badawcze w Dezamet S.A. jest jedynym laboratorium z tak szeroką ofertą akredytowanych badań i pomiarów nie tylko w Grupie Bumar, ale i w naszym regionie. Powstało ponad 60 lat temu i świadczyło usługi wyłącznie na potrzeby wewnętrzne. Obecnie posiadamy nowoczesne, odpowiednio nadzorowane wyposażenie pomiarowe i badawcze, które w połączeniu z wykwalifikowanym i doświadczonym zespołem specjalistów z poszczególnych dziedzin gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług. Dzięki temu laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025, co potwierdzone jest pozytywną oceną Polskiego Centrum Akredytacji i uzyskanym w 2011 roku certyfikatem akredytacji. Laboratorium objęte jest również Zintegrowanym Systemem Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001.

 

    W związku z rozszerzeniem profilu działalności, współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami w Polsce południowo-wschodniej. Naszym Klientom, oprócz rzetelnej pomocy i gwarancji zadowolenia -  potwierdzonej każdorazowo przeprowadzoną ankietą, oferujemy usługi analityczne i pomiarowe w zakresie:

 

- badań na stanowiskach pracy:
• hałas z doborem ochronników słuchu
• zapylenie
• wolna krystaliczna krzemionka
• oświetlenie
• czynniki chemiczne
• pobieranie próbek

 

- badań wód i ścieków

 

- pobierania próbek do badań fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych:
• ścieków
• wód podziemnych (w tym z miejsc zanieczyszczonych)
• wód powierzchniowych (z basenów, jezior, rzek, strumieni)
• wód z urządzeń energetycznych i rurociągów

 

- badań składu kąpieli galwanicznych

 

    Opinie i sugestie naszych Klientów wyznaczają dalszy kierunek rozwoju laboratorium. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie oferty akredytowanych usług o pomiary hałasu przemysłowego i drogowego, badania drgań ogólnych i miejscowych na stanowiskach pracy, jak również kolejnych wskaźników w wodzie i ściekach.

 

Laboratorium

RL/MS

Lista aktualności

Komentarze

*
*
*
zgłoś do moderacji:
zniesmaczony (23-05-2013 10:43:09)
kryptoreklama! To nie portal branżowy, aby zamieszczać reklamę usług laboratorium!!!!!!!
zgłoś do moderacji:
mitowe (22-05-2013 09:09:27)
miałem zaszczyt poznać ten wspaniały zespół :)