Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

NSG Group w Polsce podpisała Kartę Różnorodności

06-02-2018
29 stycznia 2018 roku NSG Group, właściciel marki Pilkington, stał się sygnatariuszem Karty Różnorodności. To ważny dokument promujący wśród przedsiębiorców, instytucji i organizacji ideę przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy, a także dbałości o spójność i równość społeczną.
 
     Promowanie różnorodności wśród pracowników i jednakowego traktowania wypisane jest w kodeks etyczny NSG Group i realizowane przez wszystkie spółki Grupy z dużym zaangażowaniem – mówi Monika Kuczyńska, Dyrektor Personalny NSG Group w Polsce. Przystąpienie do grona firm respektujących postanowienia Karty Różnorodności w Polsce jest dla nas ważnym wydarzeniem. To niejako zwieńczenie naszych dotychczasowych działań w obszarze społecznej odpowiedzialności oraz gwarant ich kontynuacji, zarówno dla naszych obecnych, jak też i przyszłych pracowników – dodaje.
     Dążeniem wszystkich spółek NSG Group w Polsce jest tworzenie przyjaznych miejsc pracy, a także budowanie atmosfery wzajemnego szacunku, otwartości i zrozumienia bez względu na zajmowaną pozycję. To także działania nakierunkowane na rozwój pracowników w oparciu o ich potencjał i chęć rozwoju, jak na przykład realizowane z powodzeniem na przestrzeni ostatnich lat dedykowane programy rozwojowe. 
     Różnorodność naszych pracowników jest wartością dodaną. Stanowi dla nas wyzwanie i jednocześnie inspiruje do podejmowania inicjatyw, które zaspokajają różne oczekiwania w stosunku do nas, czyli pracodawcy, co korzystnie wpływa na rozwój i efektywność firmy – mówi Monika Kuczyńska.
Karta Różnorodności (ang. Diversity Charter) to międzynarodowa inicjatywa wpierana przez Komisję Europejską, realizowana w 17 krajach Unii Europejskiej, m.in. Niemczech, Austrii, Szwecji, Włoszech czy Belgii. W Polsce koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które zainicjowało Kartę w 2012 roku. Od tego czasu podpisana została przez ponad 200 sygnatariuszy.
 
--- 
O Pilkington:
Pilkington zajmuje się produkcją szkła od roku 1826. W roku 2006 firma Pilkington została przejęta przez japoński koncern NSG Group. Marka Pilkington została zachowana jako nazwa produktów Grupy przeznaczonych dla przemysłu budowlanego i motoryzacyjnego. NSG Group jest obecnie jednym z największych światowych producentów szkła i produktów szklanych, działającym w dwóch podstawowych sektorach: motoryzacyjnym (rynek części oryginalnych i zamiennych) oraz w obszarze szkła technicznego i architektonicznego, które obejmują szkło i produkty szklane do budynków nowych i poddawanych renowacji, szeroką gamę produktów o wartości dodanej, a także zaawansowane produkty dla technologii informatycznych i komunikacyjnych, zastosowań technicznych i energetyki słonecznej. Produkcja odbywa się w 30 krajach na czterech kontynentach. Produkty Grupy sprzedawane są w 105 krajach. W roku podatkowym zakończonym 31 marca 2017 r. sprzedaż Grupy wyniosła ok. 4,88 miliarda euro. Z łącznej sprzedaży Grupy 38% zrealizowano w Europie, 25% w Japonii, 20% w Ameryce Północnej i 17% w pozostałych częściach świata. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.pilkington.pl
 
Dorota Wawro, PR Specialist, PlanetPR, 
tel.: +48 666 300 053, 
e-mail: d.wawro@planetpr.pl

 

Lista aktualności