Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

LGD zaprasza na spotkania informacyjne

25-06-2020

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z ogłaszanymi naborami w ramach:

- Rozwijania działalności gospodarczej,
- Projektów grantowych.

 

Program spotkania:

-- Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, w tym przedstawienie harmonogramu planowanych do realizacji naborów w 2020 roku;
--Warunki ubiegania się o wsparcie w ramach "Rozwijania działalności gospodarczej" wraz z Lokalnymi Kryteriami Wyboru;
--Omówienie formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w ramach „Rozwijania działalności gospodarczej”.
--Przedstawienie Procedury wyboru o oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.
--Omówienie formularza wniosku o powierzenie grantu.


Spotkania odbędą się w następujących terminach:

(L.p. Miejscowość Data i godzina Miejsce)
1. Nowa Dęba 1.07.2020 r. godz. 9:00 Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. Słowackiego 1a, 39-460 Nowa Dęba) -> Dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Gminy Nowa Dęba

2. Pysznica 01.07.2020 r. godz. 09:00 Sala narad w Urzędzie Gminy Pysznica, ul. Wolności 322
3. Bojanów 01.07.2020 r. godz. 11:00 Sala narad w Urzędzie Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5
4. Zaleszany 01.07.2020 r.godz. 09:00 Biuro Zamiejscowe LGD w Zaleszanach 
5. Zaleszany 01.07.2020 r. godz. 12:00 Biuro Zamiejscowe LGD w Zaleszanach
6. Nowa Dęba 02.07.2020 r. godz. 09:00 Biuro LGD w Nowej Dębie (ul. Słowackiego 1a, 39-460 Nowa Dęba) 
7. Zaleszany 02.07.2020 r. godz. 09:00 Biuro Zamiejscowe LGD w Zaleszanach (Pl. Kościuszki 5/3, 37-415 Zaleszany)
8. Zaleszany 02.07.2020 r. godz. 12:00 Biuro Zamiejscowe LGD w Zaleszanach (Pl. Kościuszki 5/3, 37-415 Zaleszany)
9. Grębów 02.07.2020 r. godz. 09:00 Sala ślubów w Urzędzie Gminy w Grębowie (ul. Rynek 1A, 39-410 Grębów) 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

     Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

     W związku z koniecznością dostosowania się do wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników spotkań oraz pracowników prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu: mailowo (biuro@lasowiacka.pl) lub telefonicznie (15 846 22 19 lub 15 845 07 78), nie później niż do dnia poprzedzającego dzień spotkania informacyjnego.

     Prosimy także o przybycie na spotkanie ze środkami ochrony osobistej (maseczki) oraz własnym długopisem.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania osoba  nie powinna  przychodzić tylko pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.

 

Źródło: Lasowiacka Grupa Działania

 

RL/MM

Lista aktualności