Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Pieniądze na własny biznes. Ruszają nowe programy!

26-07-2013

   Masz pomysł na innowacyjny biznes, ale brakuje Ci środków na realizację przedsięwzięcia? Jedną z możliwości pozyskania kapitału są pożyczki z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji, które uruchamia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dla początkujących biznesów przygotowano pulę 41,6 mln zł.

 

   Od 2 lipca osoby zainteresowane zdobyciem pieniędzy na nowoczesną działalność mogą składać wnioski w ramach pilotażowego programu pożyczek. Nowy program skierowany jest do startupów oraz mikro i małych firm, które nie są w stanie sfinansować przedsięwzięć ze środków własnych. Na pojedynczy projekt wnioskodawca może pozyskać od 200 tys. zł do 2 mln zł pożyczki. Do skorzystania z pilotażowego programu mają zachęcić preferencyjne zasady. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 6,5 proc. rocznie.

 

 

   Pożyczka może być udzielona na:

 

- uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek;

 

- wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem, że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi

 

 

   Obowiązki pomysłodawcy

 

   Celem Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji jest pomoc finansowa oraz stymulowanie współpracy między pomysłodawcami a podmiotami inwestującymi w projekty w początkowej fazie rozwoju. Dlatego jak informuje PARP jednym z warunków przyznania wsparcia jest przedłożenie umowy z „co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, na mocy której anioł biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital zobowiązał się do dokonania inwestycji kapitałowej w tego mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę i jej utrzymania do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami”.

 

Drugim najważniejszym warunkiem ubiegania się pożyczkę jest posiadanie wkładu własnego na poziomie 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką. Ubiegający się pomoc przedsiębiorca zobowiązuje się także się do utrzymania projektu objętego wsparciem przez co najmniej 3 lata. Pierwszy nabór wniosków potrwa do momentu, gdy suma wnioskowanych pożyczek przekroczy 120 proc. budżetu programu.

 

 

   „Pierwszy biznes” za pożyczkę

 

   Program wsparcia przygotowany przez PARP to nie jedyna nowa inicjatywa skierowana do młodych przedsiębiorców. Na początku czerwca przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Banku Gospodarstwa krajowego podpisali dziś umowę na wdrożenie rządowej inicjatywy "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie". Program przewiduje udzielanie atrakcyjnie oprocentowanych pożyczek na zakładanie firm i skierowany jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych (w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu) oraz studentów ostatniego roku. O pieniądze na realizację pomysłu na biznes mogą się ubiegać także osoby bezrobotne.

 

Wypłata środków pożyczki odbywać się będzie po zarejestrowaniu działalności gospodarczej. Okres spłaty nie będzie mógł przekroczyć 84 miesięcy (7 lat). Możliwa będzie karencja w spłacie kapitału pożyczki przez okres 1 roku. W przypadku stworzenia na dłużej niż 1 rok miejsca pracy dla bezrobotnego zarejestrowanego w urzędzie pracy możliwe będzie częściowe umorzenie pożyczonej kwoty, ale w przypadku terminowych spłat.

 

   Pilotażowy program ruszy w trzecim kwartale i obejmie „województwa: małopolskie, świętokrzyskie i mazowieckie a pozostałe regiony dołączą od roku 2014. Rozpatrywaniem wniosków i przyznanie środków będą się zajmować instytucje pośredniczące wybrane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

źródło"MamBiznes.pl"

RL/MS

Lista aktualności