Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorców

12-09-2013

 

     W terminie od 29 sierpnia 2013 r. do 11 października 2013 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

 

   

     Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013/

Realizujące inwestycje na terenie województwa podkarpackiego.

 

     Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu, to bezpośrednie dotacje inwestycyjne w zakresie podnoszenia konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw m.in.:

- inwestycje przede wszystkim oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy,

- inwestycje polegające na rozszerzeniu zakresu działania przedsiębiorstwa,

- inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług, a także unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Maksymalna wielkość dofinansowania w przypadku mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców wynosi do 55% wydatków kwalifikowanych.

 

Minimalna kwota wsparcia – 10 tys. PLN;

Maksymalna kwota wsparcia – 500 tys. PLN.

 

Minimalna wartość projektu – 20 tys. PLN wydatków kwalifikowanych;

Maksymalna wartość projektu do 8 mln PLN wydatków kwalifikowanych.

 

 

Na realizację projektów w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne do rozdysponowania w ramach konkursu przewidziano kwotę 30 mln PLN*

* Szacunkowa kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów może ulec zmianie.

      

 Szczegóły na stronie: http://www.rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2725

 

RL/SB

Lista aktualności