Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktywizacja zawodowa

Ochotnicze Hufce Pracy uruchomiły Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży

02-01-2014

    Ochotnicze Hufce Pracy uruchomiły Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży  - platformę kompleksowego wsparcia młodzieży w procesie wejścia na rynek pracy.

 

   Celem ECAM jest pomoc młodzieży w funkcjonowaniu na rynku pracy oraz w życiu społecznym poprzez udostępnianie informacji o ofercie Ochotniczych Hufców Pracy, w szczególności z zakresu doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, realizowanych projektów dla młodzieży oraz szeroko pojętych usług edukacyjnych.

 

   Pod numerem kontaktowym 19 524 od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 18:00 konsultanci udzielają informacji na temat usług świadczonych przez OHP. Równolegle, pod adresem www.ecam.ohp.pl funkcjonuje serwis internetowy, który oprócz bieżących informacji dotyczących realizowanych usług zawiera publikacje związane z problematyką edukacji i wychowania oraz rynku pracy dla młodzieży. Umożliwia również kontakt z konsultantami za pośrednictwem formularzy e-mailowych.

 

RL/MS

Lista aktualności