Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktywizacja zawodowa

Mikroporady.pl - Pomoc w zarządzaniu mikro firmą

15-01-2013

   

     Mikroporady.pl dostarczają bezpłatne wsparcie na każdym etapie działalności gospodarczej, od podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej, aż do zamknięcia, przekształcenia lub zawieszenia. Zawartość Serwisu ma różne powiązania: wzory dokumentów do pobrania, edytowania i samodzielnego dostosowania do własnych potrzeb (umowy i regulaminy w wielu wariantach i wersjach ) są powiązane z rekomendacjami, poradami i instrukcjami. Wzory dokumentów (Umowy i Regulaminy) oraz rekomendacje, porady i instrukcje można znaleźć zarówno w etapach działalności firmy, jak też są przypisane merytorycznie do kategorii: zatrudnianie, zarządzanie, administracja, podatki i rachunkowość, promocja i reklama, IT, prowadzenie działalności.

    Aby ułatwić korzystnie z dokumentów zostały one opatrzone dodatkowymi uwagami ( np.U1,U2) i odniesieniami do orzecznictwa oraz komentarzy (np.KO1,KO2). Każda umowa i regulamin zawiera instrukcję korzystania z dokumentu, która pozwoli na sprawną pracę z dokumentem. Wszystkie treści przygotowywane są przez zespół prawników i ekspertów z dziedziny zarzadzania.

 

Mikroporady.pl to:

 -   ponad 700 wyjaśnień, uwag, komentarzy prawnych i orzeczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 -   ponad 110 wzorów dokumentów w wielu wariantach i wersjach do natychmiastowego zastosowania do bezpłatnego pobrania,
-    prawie 30 rodzajów umów niezbędnych dla prowadzenia mikro i małej firmy, przydatnych na każdym etapie prowadzenia firmy,
 -  20 rekomendacji, porad i instrukcji przygotowanych przez ekspertów z dziedziny prawa, zarządzania, marketingu i innych, uwzględniających specyfikę prowadzenia małej firmy.
    

Mikroporady.pl zawierają treści dotyczące m.in. następujących zagadnień:

-    rejestracja przedsiębiorcy - wybór formy,
-   uruchomienie przedsiębiorstwa - podstawowe regulacje wewnętrzne,
-    zatrudnianie - w tym umowa o prace sezonowe, w niepełnym wymiarze, na zlecenie, o dzieło,
-    wybór formy ksiąg rachunkowych/dokumentacji,
-    wybór opodatkowania,
-    ochrona i zarządzanie informacją, ochrona danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy,
-    standardowe umowy w działalności,
-    marketing i promocja,
-    korzystanie z Internetu,
-    zarządzanie i administracja,
-    ubezpieczenia,
-    ściąganie wierzytelności, restrukturyzacja długu,
-    sądy polubowne, ugody, mediacja arbitraż,
-    postępowanie pojednawcze, uproszczone, nakaz zapłaty,
-    zawieszenie, likwidacja,
-    tytuły egzekucyjne, wykonawcze, egzekucje.

 

www.mikroporady.pl

RL/SB

Lista aktualności